– Spoločná meditácia z 18.9.02

Na začiatku stretnutia sme si vymenili skúsenosti z individuálnych meditácií. Hovorili sme o meditáciách počas noci za pomoci vibrujúcich drôtov. Hovorili sme o špiritizme a nekromancii. Bližšie Plazmatická škola. Samotnú meditáciu sme zahájili odpútaním zmyslov od vonkajšieho vnímania a aktivizovaním pamäťových záznamov o všetkých číslach, ktoré sa nachádzajú v našej pamäti. V ďalšej etape cvičení sme aktivizovali epileptickú povahu tým, že sme koncentráciu a pozornosť preniesli do oblasti temenného mozgu. Tu sme potom cvičili základné rysy epileptickej povahy. Dôraz sme kládli na rytmické počítanie. Neustále sme sa snažili kontrolovať pozíciu v oblasti temenného mozgu. Pokračovali sme počítaním v mysli najprv od 100 po 1, potom od 50 po 1, potom od 20 po 1, potom od 10 po 1 a nakoniec od 3 po 1. V dalšom cvičení sme si uvedomovali, že 0 nám hovorí, že niet žiadnej kvantity. 1 nám hovorí, že máme jednu kvantitu. 2 nám hovorí, že máme dve kvantity. 3 nám hovorí, že máme tri kvantity. 4 nám hovorí, že máme štyri kvantity. 5 nám hovorí, že máme päť kvantít. 6 nám hovorí, že máme šesť kvantít. 7 nám hovorí, že máme sedem kvantít. 8 nám hovorí, že máme osem kvantít. 9 nám hovorí, že máme deväť kvantít.

Ďalej sme si uvedomovali, že čísla 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 sú znaky na označenie určitého množstva kvantity, ale nevieme, akej kvality. V praxi to znamená povedať, že v sklade máme 9 kvantít, ale nevieme akých. Znovu sme si uvedomovali, že sa nechceme učiť počítať, ale matematicky myslieť, teda mať schopnosť toho najabstraktnejšieho myslenia. Ďalej sme si uvedomovali, že 1 znamená jednu množinu. 2 znamená dve množiny. 3 znamená tri množiny. 4 znamená štyri množiny. 5 znamená päť množín. 6 znamená šesť množín. 7 znamená sedem množín. 8 znamená osem množín. 9 znamená deväť množín. 0 znamená žiadna množina. Pokračovali sme úvahou, že jedna množina môže mať 0 prvkov, 1 prvok, 2 prvky, 3 prvky, 4 prvky, 5 prvkov, 6 prvkov, 7 prvkov, 8 prvkov, 9 prvkov atď. Pokračovali sme úvahami nad dvojkou, ktorá je zjednodušený zápis 1,1. Trojka je zjednodušený zápis 1,1,1 a 1,2. Štvorka je zjednodušený zápis 1,1,1,1 a 2,2 a 3,1 a 2,1,1. Päťka je zjednodušený zápis 1,1,1,1,1 a 2,2,1 a 3,1,1 a 3,2 a 2,1,1,1. Takto sme pokračovali až do čísla deväť. Pokračovali sme matematickým uvažovaním nad pripočítavaním, kde sme konštatovali, že pripočítať znamená zväčšiť predchádzajúcu číselnú kvantitu o ďalšiu kvantitu. Teda 1+1=2, 1+2=3, 1+3=4, 1+4=5, 1+5=6, 1+6=7, 1+7=8, 1=8=9, 1=9=10. Ďalej 0+1=1, 0+2=2, 0+3=3, 0+4=4, 0+5=5, 0+6=6, 0+7=7, 0+8=8, 0+9=9. Ďalej 0+2=2, 1+2=3, 2+2=4, 3+2=5, 4+2=6, 5+2=7, 6+2=8, 7+2=9, 8+2=10, 9+2=11. Takto sme pokračovali v pripočítavaní čísla 3,4,5,6,7,8,9.

Venovali sme sa aj matematickým úkonom odčítania. Konštatujeme, že odčítanie je matematický úkon, pri ktorom zmenšujeme počet kvantít o danú kvantitu. Prakticky sme počítali 0-1= -1, 1-1=0, 2-1=1, 3-1=2, 4-1=3, 5-1=4, 6-1=5, 7-1=6, 8-1=7, 9-1=8. Pokračovali sme 0-2= -2, 1-2= -1, 2-2=0, 3-2=1, 4-2=2, 5-2=3, 6-2=4, 7-2=5, 8-2=6, 9-2=7. Takto sme v mysli pokračovali s ďalšími číslicami kvantít a to 3,4,5,6,7,8,9. NOVÝ POZNATOK: objavilo sa nám záporné číslo –1 a teda môže sa objaviť záporné číslo –2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9. Tento záporný kvantitatívny úkaz možno sledovať na príklade skladu, kde sú momentálne 4 kvantity. Príde zákazník a žiada 10 kvantít. Teda v sklade sa vytvára záporná kvantita –6 číselných kvantít, čo je podnetom dať vyrobiť alebo do skladu doviesť týchto –6 záporných kvantít. Kupujúci vie, že mu chýba –6 kvantít. Vyjadrujeme tu prehlbujúce sa nič. 0 je žiadna kvantita. –1 je chýbajúca jedna kvantita. –2 sú chýbajúce dve kvantity. –3 sú chýbajúce tri kvantity. –4 sú chýbajúce štyri kvantity. –5 je chýbajúcich päť kvantít. –6 je chýbajúcich šesť kvantít. –7 je chýbajúcich sedem kvantít. –8 je chýbajúcich osem kvantít. –9 je chýbajúcich deväť kvantít. Neustále si uvedomujeme koncentráciu do oblasti temenného mozgu, kde sa nachádza epileptická povaha, v ktorej počítanie teší. Stále treba mať na pamäti, že matematicky abstrahujeme spôsob ľudského myslenia.

Pridaj komentár