Požiadali ste ma, aby som sa pozrel na vašu náboženskú cestu k živému Bohu svätcov. Táto náboženská cesta je v pestovaní symbolov Božieho sveta v neurónoch veľkého mozgu. Možno konštatovať, že neuróny sú pootvorené na to, aby tu mohli fungovať Božie symboly. Nemýľte si mŕtvu náboženskú cestu, kde symboly Božie sú iba súčasťou spomienok a objavujú sa iba v spomienkach. Nie je potrebné pracovať na prepnutí neurónových oblastí. To je zásadný rozdiel.

Čo sa týka kresťanských symbolov, tak môžete napredovať tak, že sa odovzdáte symbolu kríža z náboženských obrazov a sugeratívne v predstavách ho budete všade niesť so sebou ako Kristus na svojej ceste k ukrižovaniu. Vciťujte sa do toho.

K hinduistickým symbolom máte zlý vzťah. Zašli ste tak ďaleko, že vaše postoje mierne vplývajú na váš fyzický, ale aj psychický stav. Je potrebné, aby ste si hinduistické obrazy sugeratívne v predstavách s plnou vážnosťou poukladali na telo a uverili, že s jedlom pojedáte aj hinduistické obrázky.

K náboženským symbolom islamu máte správny vzťah. Keď chcete postúpiť ďalej, tak je vhodné si predstaviť, ako sa až po zem klaniate islamským náboženským znakom a dotýkate sa každého čelom. Musíte si to predstavovať úprimne a ako v skutočnosti. Bez výhrad uveriť, že ste to urobili aj fyzicky.

Čo sa týka náboženským symbolov budhizmu, tu sú vaše postoje nesprávne a spôsobujú hlavne negatívne tendencie do psychickej oblasti. Je žiaduce, aby ste tieto tendencie anulovali. Sugeratívne si predstavujte, ako keby to bola skutočnosť, že zlatá socha Budhu sa stáva po kúskoch súčasťou vášho tela a naopak, ako sa vaše telo stáva súčasťou zlatej sochy Budhu.

Obrázok č.1 vyjadruje súčasný stav, obrázok č.2 možnú úroveň.

Pridaj komentár