Prieskum ezoteriky. Štatistická dostatočnosť. Základný výskum. Aplikovaný výskum. Učebnica ezoteriky. Ujasnenie terminológie. Overiteľnosť. Metodika postupu. Logika postupu. Zber informácií. Kde sa zbierajú informácie. Podložiť ezoterickú prax dôkazom. Veštecké techniky.

Pokračujeme v aktívnej príprave zavedenia ezoterického prieskumu do praxe. V prvom rade sme definovali prieskum v ezoterike ako náhodné a nečakané skúmanie javov, ktoré nás zaujali. Náhodný prieskum sa orientuje na také informačné zdroje, ktoré sú čo najbližšie zdroju, ktorý ich vyprodukoval. Teda ide o informačné záznamy, ktoré vytvoril človek a zvieratá vlastnou aktivitou. Môže to byť informačný záznam v kostiach mŕtvych zvierat a ľudí. Tak isto to môžu byť informačné polia v živých zvieratách a ľuďoch, v magmatických poliach zeme a okolo zeme, polia v kozmickom priestore, ako aj v mikrosvete ľudského tela, pravdepodobne cez neurónové oblasti. Kto chce robiť vedecký prieskum, mal by používať mapy zeme a kozmu. Mal by označiť miesto výskumu, kde sa to približne nachádza a poriadne popísať, čo robil a čo zistil. Odporúča sa, aby preskúmal viac prípadov. Pretože sa už stalo, že sa preskúmal iba jeden prípad a nastali nejasnosti. Tvrdili sme, že informačné pole človeka, ktorý sa chcel reinkarnovať, je uložené mimo kostný systém po smrti človeka.

Náhly prepadový výskum zistil, že to nemusí byť tak a dokladoval to aj viac než desiatimi prípadmi. Poskytnutú informáciu som preveril a potvrdil, že je to tak. A začali sme uznávať tvrdenie, že táto informácia je pravdivá. No nedalo mi to a preskúmal som početnejšie množstvo informačných polí a zistil som, že môže nastať jeden aj druhý prípad. Teda informačné pole Lama tulku môže byť samostatne v info poliach, ale aj v kostiach mŕtvej osoby. To už som praktizoval výskum, ktorý skorej zapadal do základného výskumu ako prieskumu. Teda treba si dávať dobrý pozor na náhodný výskum, ktorý môže byť nepresný.

Potom je tu otázka základného prieskumu zameraného na zber potrebných údajov. Ide o postup, kde sa prešetruje políčko po políčku napríklad na mape zemegule. Rozhodnem sa spraviť prieskum ľudí, ktorí majú vysoký vek. Teda pokiaľ chcem robiť základný výskum, musím preskúmať mapu po políčku a nijako inak. Vybrať najstarších ľudí a spraviť rozsiahle prieskumy. Tak isto môžem prezrieť napríklad informačné polia mŕtvych ľudských kostí.

Pokiaľ pozbierame dostatok informácií a preveríme aj všetky iné možnosti získania informácií, tak je potrebné ich spracovať do všeobecných zákonitostí a potom určiť aj možné jedinečnosti od všeobecnosti. Teda určitá postupnosť. Máme zabehnutú úroveň praktických meditácií. Príde náhodný prieskum a objaví sa nový fenomén, ten treba podrobiť základnému výskumu v určitom dostatočnom rozsahu. Nasleduje hľadanie možnej aplikácie do ezoterickej praxe, teda aplikovaný výskum ako to cvičiť a ako to zasväcovať. Potom nasleduje zápis do učebnice ezoteriky.

Treba sa poriadne zamyslieť, aké sú zásady aplikovaného výskumu v ezoterickej praxi. V prvom rade získať výskumom dostatok informácií. Tieto spracovať do logickej zákonitosti a nájsť čo najefektnejší spôsob, aby sa informácie o tom, čo sme zistili, dostali do pamäti ezoterickej osobnosti. Potom nasleduje obdobie cvičenia a zasväcovania, ktoré má nájsť a overiť vhodnú techniku cvičenia pre väčšinu meditujúcich. Výsledok sa zapíše do učebnice ezoteriky.

Pridaj komentár