Problémom je moje manželstvo alebo lepšie povedané manželova povaha. Stali sa v našom manželstve veci, ktoré by sa, aspoň podľa mňa, v manželstve nemali stávať. Mám pocit, že manžel je dosť chladný. Viem, že aj ja mám svoje chyby a že často nereagujem na problém tak, ako by som mala. Ale niekedy sa to už nedá ovládnuť. Jednoducho to zo mňa vyletí. Chcela by som Vás poprosiť pozrieť sa na nás a na našu budúcnosť.

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel veštecky na váš vzťah a odhadol, čo sa v ňom deje. Celkovo je to vyvážený a harmonický vzťah. No hlbšie city lásky a zamilovania sa vytratili. Bohužiaľ, príčinu vidím vo vás. Partner sa iba prispôsobil. Štandardný partnerský pár.

Zdravotný stav ona
Celkovo dobrý, žiadne slabé miesta, akútne stavy alebo riziká.

Zdravotný stav on
Celkovo dobrý zdravotný stav. Slabšie miesta žilový systém nôh.

Psychický stav ona
Aurický obal je okolo tela a podvedomé obaly sú v tele. Psychika je v poriadku.

Psychický stav on
Aurický obal je čiastočne mimo telo a psychoterapie by boli vhodné. Psychika je oslabená. Charakterizuje to obrázok osoby prepadajúcej sa do nechutenstva a inokedy zase veľká chuť na činnosť. Nevie to dobre ovládať.

Sexuálne podvedomie ona
Celková vzrušivosť: na seba a deti. Povrchová vzrušivosť: deti. Pohlavná vzrušivosť: autoerotika a na seba. Citová vzrušivosť: uzatváranie sa do seba. Celkovo nie veľmi vhodné sexuálne podvedomie. Je príliš nasmerované na deti a vás osobne. Chýba smerovanie na partnera.

Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: na ryby, lov a les. Povrchová vzrušivosť: samota, oheň, hory. Pohlavná vzrušivosť: zbrane a lov. Citová vzrušivosť: zbrane a nože. Celkovo nevhodné sexuálne podvedomie na partnerské spolužitie. Iba občasná potreba, ináč samota.

Teda obidvaja síce žijete spolu, ale nebudujete si hlbší vzťah zamilovanosti a sexuality. Skôr každý si vytvoril vlastné územie a vlastné záujmy. Čo môže viesť ku krízam častejšie ako je bežné.

Akí ste ľudia
Obidvaja ste viac pesimisti a negatívne ladení. Vy máte sivasté anjelské sféry idúce k emóciám. Partner čierne anjelské sféry a negatívne tendencie v živote.

Láska
Okolo vás sa nevytvára srdce, teda ide o vzťah harmonický, ale nie zamilovanosti a ochoty sa zbližovať hlbšie. Obidvaja pochádzate z rodiny, kde sa láska a zamilovanosť nepestovali. Teda ani nemáte návyk na takéto správanie. Je to štandardný spôsob rodiny a života z dôvodu biologických potrieb. Viac od vzťahu nemôžete očakávať.

Vzájomný vzťah
Vy skôr očakávate od mužov obletovanie a prejavy lásky, ktoré na druhej strane hlboko odmietate ako vaša matka alebo osoba, ktorá vás vychovala. Láska a city sú slabosťou. Teda chcete to od partnera a sama to neviete a ani sa v tom nevyznáte. No pravdepodobne si dnešnú úroveň udržíte až do hlbokej staroby. Pokiaľ by ste chceli viac, tak to by ste sa museli zmeniť a pochopiť, o čo ide.

Rovnoprávnosť vo vzťahu
Stabilná rovnocennosť funguje vo vzťahu.

Romantika
Vy ju odmietate, partner by aj chcel.

Detičky
Odmietate byť vo vzťahu ako detičky.

Racionálnosť
Rovnaké postoje.

Kamaráti
Vy odmietate vo vzťahu kamarátstvo, partner by aj chcel.

Nezávislosť
Obidvaja si držíte rovnako od seba odstup. Partner by aj chcel, ale vy nie.

Žiarlivosť
Normálna žiarlivosť u obidvoch.

Symbióza
Obidvaja vcelku symbióza spolužitia.

Objektívnosť
Vy ste príliš realistka a nedokážete partnera vidieť naružovo a to sa nedá vtedy milovať. Treba si o partnerovi udržať určité ilúzie. On je ochotný mať ilúzie, ale vy mu to vytmavíte.

Sebecké
Vy ste vo vzťahu viac sebecká, on menej. Ale naučil sa to od vás a prispôsobil sa.

Pridaj komentár