V minulom príspevku sme sa spoločne snažili pochopiť a vo svojej mysli tvoriť také mandaly, ktoré tlmočia posolstvo vesmíru okolo nás. To, čo nemôžeme vyjadriť slovami, to hravo zvládne tušená a potom zobrazená mandala.V kozme prebiehajú nespočetné udalosti, ktoré sa nedajú tlmočiť inak ako mandalou. Skúsme sa spolu na toto dianie napojiť vytvorením mandaly univerza. Ráno vstaneme a našou spoločnou mandalou bude maľovanie mandaly dnešného kozmického diania. Nakreslíme mandalu a potom spoločne precítime túto všetko zahŕňajúcu mandalu. Zasadneme a v tichej modlitbe ju prijmeme s tým, že sme sa naladili na univerzum. Je to pre mňa a vás nádherný súzvuk jednoty všetkého, a teda nás všetkých. Tento mandalový pocit môžeme prostredníctvom našej prítomnosti dávať všetkým okolo. Je to nádherný dar a v skutku ten najkrajší, aký kto komu môže dať.No môžeme spolu ísť ešte ďalej. Každý z nás sa uberie do svojho vlastného sveta a v tichu bude skúmať, ako pôsobí univerzálna mandala dnešného dňa na samotného človeka. Ako sa znovu pomocou mandaly vašej osoby stotožniť s dnešnou univerzálnou mandalou. Predstavte si a potom aj zobrazte mandalu svojej osoby, ktorá charakterizuje dianie vo vás. Áno, aj vo vás je ďalšie nekonečné univerzum a toto by sa malo spojiť špeciálnou mandalou. Tak ako vy, aj ja si vytvorím mandalu svojho tela. Vy máte mandalu svojho tela a ja mám mandalu svojho tela.Čo môžeme spoločne realizovať? Každý z nás teraz spojí mandalu svojho vlastného tela s mandalou univerza okolo nás, ktorú sme vytvorili na začiatku tejto mandalovej meditácie. Dostávate sa do omnoho intenzívnejšieho zjednotenia vašej osobnej mandaly s mandalou univerza dnešného dňa. Ja spravím to isté a tiež budem v mimoriadne silnom mandalovom vzťahu s dnešným univerzom. To, čo budeme spolu prežívať, je hĺbka a intenzita zážitku dnešného univerza.Bude to pocit, ktorý nezažijete nikde inde, iba v jednote s mandalou univerza. Teraz už nie sme mimo, teraz sme ja a vy v centre univerzálnej mandaly. Tak poďme to spraviť. Mandala univerza a mandala vášho tela sa stotožnia a výsledok bude nová jedinečná mandala iba pre vás. Tento jedinečný a neopakovateľný pocit necháte v sebe pôsobiť tak, ako ho nechám v sebe pôsobiť ja. Chvíľočku počkáme, aby nás to naplnilo do posledného kúsočka. Je to nevšedné spojenie mandaly univerza a mandaly môjho tela. Je tu niečo vyššie a nádhernejšie. Odteraz je toto moja ranná modlitba. To som netušil, že aj takáto báječná modlitba môže napĺňať moju dušu. Doteraz som o univerze často rozprával, ale teraz ho môžem aj prežívať. A tento jedinečný pocit prajem aj vám. Staňte sa spolu so mnou mandalou. Ja budem myslieť na vás a vy na mňa. Prajeme si navzájom mandalu šťastia.

Pridaj komentár