A 167 – Mám zvláštne schopnosti pomáhať? – 2004-07-22 17:18:30


Moj problem nie je specificky,chcem vediet,ci mam nejake zvlastne
schopnosti pomahat ludom…

Saša Pueblo – Mám zvláštne schopnosti pomáhať? – 2004-07-22 17:58:25


Povaha
Ste hystericko-schizofrenická povaha, ktorá je bioenergeticky posunutá z oblasti úst a mozočku do oblasti spánkového mozgu a zadného zrakového mozgu. Ľudí s týmto posunom je menej a hovorí o duchovnom rozvoji a vyššej úspešnosti. Tieto povahy charakterizujú tieto obrazy: obraz ženy, ktorá sa stará o ostatných a má čas aj na svoj duchovný rast. Ďalší je obraz osoby, ktorá má silné sklony k veciam náboženským. Láska k Bohu a očakávanie na prijatie.
Sexualita pováh
Bioenergeticky sa všetko hromadí v oblasti šedej kôry mozgovej a naznačuje na islamskú až arabskú sexualitu. charakterizuje to obraz tanečnice v háreme, ktorá je veselá a šťastná.
Sexuálne centrum
Je bioenergeticky usadené v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok ženy, ktorá si zakladá na svojom fyzickom tele a najradšej by v Evinom rúchu behala po pláži a jazdila na koni. Značná romantika a pochabosť.
Astrológia sudičky
Skúmam neuróny v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Určuje smerovanie dotyčnej osoby v tomto živote. Je tu klasická schéma: anjel, žena, muž, dieťa, starec, 8 postáv, 4 postavy, geometrické tvary a na konci žena, ktorá sa venuje náboženským aktivitám. Niečo ako farárka. To je vaše podvedomie. Je otázkou, či tak aj žijete.
Astrológia psychiky
Skúmam neuróny v šedej kôre veľkého mozgu. Naznačuje na okruh psychických problémov. Je tu osoba, ktorá blúdi, zbytočne si robí život ťažký a zložitý. Neustále volanie o pomoc a snaha nájsť cestu k Bohu. Objavuje sa tu obraz oblaku a božej ruky, ktorá vás ťahá vpred.
Astrológia planét
Skúmam neuróny v strednom mozgu. Naznačujú, ako osoba využíva svoje schopnosti. Nachádzam tu temno, vaše odmietanie židovstva a islamu. Položte si otázku, či robíte rozumne. Tento stav vám nedovoľuje rozvinúť vaše vnútorné schopnosti naplno.
Snová astrológia
Skúmam oblasť spánkového alebo inak zvieracieho mozgu. Prílišné otvorenie nočného a snového vedomia, ktoré zastiera vnímanie prítomnosti a intenzívnejšie použitie rozumovej stránky. Negatívom je, túžbu vzdelávať sa a byť aj rozumovo uznaná na vrcholnej úrovni realizujete iba v snoch. Tu ste aj vedecky uznaná. Tieto túžby ste zaniesli do snov a tu ich realizujete namiesto toho, aby ste ich realizovali vo vonkajšom svete.
Rodová karma
Skúma vplyv vašich predkov na terajší váš život. Je tu silný vplyv osoby žijúcej vo Francúzsku za Ľudovíta XIV. Honor, okázalosť, ale aj pohodlnosť a duševná prázdnota. Užívanie si svojho života.
Sexuálne podvedomie
Skúmam city vytvorené počas raného detstva. Celková vzrušivosť: na seba. Povrchová vzrušivosť: na svoj vnútorný svet. Pohlavná vzrušivosť: je obrátená na deti a mimoriadne citlivá. Citovosť je otočená k Božím veciam. Celkovo nevhodné sexuálne podvedomie pre spolužitie s fyzickým mužským partnerom. Nedovoľuje to vytvoriť hlbšie city a vedie to k narúšaniu a búraniu partnerských vzťahov.
Traumatické udalosti
Skúmam aurické telo okolo vašej osoby. Virguľa nachádza niekoľko traumatických udalostí súvisiacich s mužmi.
Duchovná úroveň
Je výborná, máte silné povedomie lásky, dobroty a čestnosti a neustále na tom pracujete. Mali by ste sa intenzívnejšie venovať veciam náboženským. Odporúčam praktizovať a čítať to, čo píšem v sekcii K Bohu.
Saša Pueblo

Pridaj komentár