Naďalej pokračuje prenikanie do malého mozgu a jeho funkcií. Znovu som si študoval anatomický atlas a konkrétne všetky druhy nervových dráh a zakončení. Nervové dráhy z miechy idúce do jednotlivých častí mozgu, orgánov tela, svalov, kostí a ostatných. Všetky nervové dráhy končia v mieche, alebo v predĺženej mieche za krčnou miechou.

Malý mozog slúži ako telefónna ústredňa, kde určité úseky šedých buniek slúžia ako informačné stredisko. Každý orgán, sval alebo časť tela vyprodukuje určité informácie, alebo potrebuje získať určité informácie. Na to slúži malý mozog. Je to veľká ústredňa a zároveň informačné centrum pre orgány a systémy v tele. Konkrétna meditácia bola v tom, že som si uvedomoval jednotlivé časti šedej kôry malého mozgu s tým, že som zisťoval, ktorá časť prislúcha ktorému orgánu v tele.

NOVÝ POZNATOK: všetky informácie, ktoré vytvára telo alebo prijíma z vonkajšieho sveta, končia v malom mozgu. Odtiaľto sa poskytujú informácie a vykonáva všetka hybnosť v tele.

Pridaj komentár