Špeciálne meditačné techniky, ktoré súvisia s utíšením plôch neurónov v rôznych oblastiach tela.

Zľahka som sa skoncentroval do oblasti stredného mozgu, ktorý sa nachádza pod veľkým mozgom. Odporúčam naštudovať medicínske obrázky anatómie mozgu. Postupne som prešiel celý stredný mozog a hlavne jeho povrchovú časť, ktorú si predstavujem ako 3 až 7 vrstiev pavučín, na ktorých je plno miniatúrnych pavúčikov. Keď som sa v tejto oblasti mozgu usadil, tak som začal postupne mimoriadne utišovať v rôznych oblastiach menšie plochy neurónov. Vždy som sa snažil dosiahnuť takú úroveň utíšenia, aby som mohol vnímať určité obrazové predstavy alebo pocity, ktoré sa tu objavujú. Každá utíšená oblasť vykazuje určité obrazy, ktoré nachádzam pri prezeraní knižky s alchymistickými obrázkami. Nie všetky obrázky uverejnené v Hermetickom múzeu na mojich stránkach sa majú objaviť v oblasti utíšených neurónov, ktoré sa nachádzajú v strednej časti mozgu. Niektoré obrázky idú do neurónových oblastí v mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu a tak isto idú do šedej kôry veľkého mozgu a prípadne do neurónov miechy. Poznáme už jednu techniku prenikania do neurónových štruktúr a tou je vizualizácia seba ako malej 10 centimetrovej postavičky, z ktorej vystupuje ďalšia zmenšená postavička, a vtedy prenikáme to astrologických schém v šedej kôre veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu a miechy. Bližšie Astrál sekcia. V tomto prípade ide o druhú techniku, pri ktorej sa najprv musíme na vhodnú oblasť skoncentrovať, potom ju utíšiť a následne získame vhodné ezoterické obrazy. Získané statické obrazy sú vstupom do vnútorných neurónových svetov plných rozmanitých priestorových predstáv. Netreba sa ponáhľať, usilovne sa do oblasti stredného mozgu koncentrovať a cez získané alchymistické obrazy prenikať do vnútorných svetov vlastnej mysle. U bežných alchymistov sú neuróny stredného mozgu poškodené, a teda majú prirodzený prístup no vnútorných neurónových svetov. U zdravých ezoterikov treba tieto plochy utíšiť a vytiahnuť tu určité alchymistické znaky a cez tieto prenikať do vnútorných svetov vo vnútri vlastnej mysle.

Pridaj komentár