V tomto príspevku pojednávam o pojme, ktorým možno označiť náboženstvom žijúceho človeka, ktorý zároveň disponuje niektorými fyzickými a psychickými jedinečnosťami.

Pokúsim sa definovať, čo rozumiem rozumovo a pragmaticky pod označením charizmatik. Pokúsim sa na tento jednoznačne náboženský pojem pozrieť z hľadiska historického. Náboženské dejiny sú pretkané náboženskými osobami, ktoré dokázali robiť také aktivity, ktoré boli jedinečné a ojedinelé. Napríklad vedeli veštiť a predpovedať budúce udalosti. Dokázali povedať o cudzom človeku, ktorého nepoznali a videli prvýkrát doslova všetko, čo prežil a aká ho asi čaká budúcnosť. Takýchto charizmatikov možno nazvať biblicky aj prorokmi. Ďalej tu nájdeme charizmatikov, ktorí dokázali až neuveriteľným spôsobom uzdravovať či už fyzické, alebo psychické telo. Hovoríme o charizmatických liečbach.

Medzi charizmatikov možno zaradiť aj tých, ktorí dokázali ľudom tej alebo onej doby sprostredkovať ojedinelé výjavy a úkazy. Nesporne sem môžeme zaradiť aj kazateľov jednotlivých historických dôb. K nim možno priradiť aj obradníkov, náboženských magikov, ktorí sprostredkovali spojenie medzi svetom človeka a svetom božstiev a samotného Boha. Medzi charizmatikov možno zaradiť i tých, ktorí dokázali komunikovať s informačnými poliami mŕtvych ľudí a zvierat.

Keď to všetko podčiarkneme a zrátame, dostaneme suma sumarum dnešný pohľad parapsychológie na jedinečné javy ľudskej psychiky. Členenie a delenie vied parapsychologických možno kľudne použiť na delenie charizmatikov do významových skupín. To je jeden možný kľúč delenia charizmatikov na ich výnimočnosti v rámci náboženských systémov. Iný kľúč môže byť značne nepríjemný, ale tiež mimoriadne osožný. Ide o kľúč psychiatrický podložený kľúčom medicínskym. Charizmatikov by sme mohli deliť aj týmto kľúčom, pretože každá výnimočná a jedinečná schopnosť je vo svojej hĺbke krytá určitou medicínskou a psychickou patológiou.

U charizmatických fanatikov je až príliš veľa šedej kôry veľkého mozgu, mozočku stredného mozgu a miechy iná, ako u bežných ľudí. Rozsah inak sa správajúcich plôch je základom pre náboženské vnímanie sveta. K tejto jedinečnosti sa pridávajú aj iné jedinečnosti ako stavy klinickej smrti, cez ktorú prešla väčšina charizmatikov. Dokonca by som si dovolil na základe niektorých vešteckých prieskumov informačných polí mŕtvych charizmatikov, ale aj dnešných pozorovaní konštatovať, že čím viac klinických smrtí niekto prežije, tým silnejšie charizmatické schopnosti môže mať. Do niekoho udrie blesk, potom prežije ďalšiu klinickú smrť pri operácii, potom ďalšiu, keď si ho pomýlia a zmlátia do bezvedomia. Jednoducho jeho sila narastá prirodzene a dokáže vytvárať priestor pre javy, ktoré by sme mohli nazvať pole jedinečnosti zázraku.

O jednom charizmatikovi bolo známe, že každú noc sa niekoľkokrát dostával do klinickej smrti hlavne preto, že mal skoro odumreté pľúca. Aj citlivá oblasť stigiem môže viesť k zvláštnym psychickým schopnostiam. Tak isto aj línia prekonaného týfusu môže viesť a nastaviť myseľ na extatické stavy. Tiež kostné výrastky a dvojito narastené kosti môžu vytvárať charizmatické jedinečnosti. U niektorých charizmatikov sa môže vytvoriť schopnosť alebo anomália vnímať svet zo znakov, piktogramov a písmen. Nesporne charizmatici disponujú určitými jedinečnými zvláštnosťami a tým aj schopnosťami. Mojím cieľom je vytvoriť vhodné tréningové metódy na nácvik týchto výnimočných schopností a to hlavne pomocou sugerácií a sugeračných techník.

Verím, že moje veštecké pátranie a náboženské rozjímanie prinesie nové pohľady na problematiku náboženského života v chráme posvätnosti bez časovej dimenzie sviatosti.

Pridaj komentár