Prienik do oblasti ganglií, ktoré sa medicínsky nachádzajú za našimi žalúdkami.
Oblasť neurónov zoskupených v gangliách za žalúdkom je napojená nervovými dráhami na miechu a táto oblasť sa podieľa na riadení tejto časti tela. V zásade sem môžeme prenikať niekoľkými spôsobmi. Prvý spôsob prenikania je skoncentrovať sa sem a predstaviť si v tejto oblasti seba vo veľkosti asi 7 centimetrov a ako z prvej postavy vystupuje druhá postava seba samého. Tento stav dovoľuje realizovať astrologický prienik do neurónov v tejto oblasti tela. Teda nájdeme tu niečo, čo priamo súvisí s astrológiou a princípom obrazov vody, ohňa, zeme a vzduchu v ich ničivej podobe. Pokiaľ do tejto oblasti tela prenikneme na základe procesu koncentrácie a utíšenia určitej malej plochy neurónov, dostaneme napríklad náboženské obrazy, kde určitá postava z náboženských obrazov kráča pustatinou po ohni, vode, vzduchu a zemi. Toto realizuje priamo v živom ľudskom organizme. Pokiaľ sa nakoncentrujeme do človeka mŕtveho niekoľko dní, nájdeme tu obrazy z neba padajúcich žiab na ľudské príbytky. Teda obraz zo Starého zákona. Pokiaľ sa skoncentrujeme na to, že vnímame všetko na základe určitých znakov, piktogramov, číslic a písmen a zároveň si nasugerujeme kostné nádory, tak v tejto oblasti budeme vnímať rôzne druhy znakov. Pokiaľ si nasugerujeme nezhubné nádory v tele, tak tu budeme vnímať postavu anjela.

Pridaj komentár