V tomto príspevku budem pokračovať v opise aktivizácie systému čakier a lotosov v mieche, ktorá je uložená v chrbtici. Špeciálne sa zameriam na zisťovanie blokácií v tejto oblasti miechy.

Kľúčové slová: čakra, lotos, diagnostika, liečba, farba, chrbtica a miecha.

Znovu som sa posadil do vhodnej meditačnej polohy. V mysli som si predstavil anatomické obrázky chrbtice, miechy, predĺženej miechy, nervových dráh a šedej kôry v úplnom strede miechy. Následne som sa začal koncentrovať na predĺženú miechu v hlave. Koncentráciu som pozvoľna presúval po jednotlivých stavcoch až po kostrč. Všade, kde som sa skoncentroval, som vkladal anatomickú predstavu chrbtice a miechy.

Pri ďalšom cvičení som si predstavoval obrázky blikajúcich svetiel, rytmických zvukov bubna a pocity vibrujúcich zariadení v domácnosti ako je napríklad mixér. Ide o techniku koncentrácie s predstavou vibrujúcej bioenergie v danej oblasti miechy. V tých oblastiach miechy, kde som nedokázal preniknúť, mám takzvané čakrové bloky a musel som v danej oblasti zvýšiť koncentráciu a pozornosť. Jednoducho v danej oblasti som zostal časovo dlhšie, ako je bežné. Počkal som, kým do danej oblasti miechy preniknem intenzívnejšie. Takto som prešiel celú oblasť miechy od hlavy až po kostrč.

Nasledovalo ďalšie cvičenie, pri ktorom som si zo spomienok vybavil všetky druhy červenej farby a skúmal som, či jednotlivé úseky miechy budú reagovať rovnako alebo nie. V zásade by mal každý úsek miechy reagovať rovnako. Vo všetkých častiach miechy treba dosiahnuť rovnaké reakcie s červenou farbou. Takýmto spôsobom som postupne prešiel viacero základných farieb. Po každej farbe som sa usiloval miechu trochu odenergetizovať tým, že som si pri každom stavci vsugeroval choré miesta alebo som sa na diaľku napojil na žijúceho človeka, ktorý má niektoré oblasti miechy choré. Tým som tohto človeka aj preliečoval a ja som si pri tom bioenergeticky uvoľňoval oblasť miechy.

V prípade niektorých farieb som cítil, že ich neviem do niektorých oblasti miechy dostať a v iných oblastiach som určenú farbu dokázal udržať. V zásade celý tréning spočíva v tom, aby na farby rovnako reagovala každá časť miechy rovnako a nie každá časť ináč. Celkovo zmyslom týchto cvičení je, aby každá časť miechy reagovala rovnako na všetky druhy farebných spomienok. Keď som postupne prešiel asi 7 farieb, vytvoril som si z týchto siedmich farieb niečo ako farebnú dúhu a s pocitom a predstavou dúhy som prenikal do oblasti každého stavca miechy.

Pridaj komentár