V tomto príspevku sa zaoberám prepojením Reiki systémov s klasickým Reiki. V tejto kombinácii sa Reiki prepája na blikanie, bubnujúce zvuky a kmitajúce domáce spotrebiče. Kľúčové slová sú Reiki, Silva, terapie, psychika, hypnózy, fajčenie.

Na začiatku cvičenia sme sa znovu postupne skoncentrovali do oblasti ústnej dutiny s predstavou rúk, ktoré niečo prstami stáčajú. Tu sme podržali koncentráciu dlhšie a vytvorenú bioenergiu sme presúvali do nervového systému a neurónov šedej kôry veľkého mozgu, mozočku v zadnej časti mozgu, do oblasti stredného mozgu, miechy a brušných neurónových zhlukov s cieľom vplývať na psychické pomery vo vlastnom tele. Pokračovala intenzívna koncentrácia do oblasti spánkových lalokov tesne nad ušami. Tu sme si predstavovali ruky, sú priložené na telo s tým, že sa mierne trasú a kmitajú. Pokračovala koncentrácia do mozočku v zadnej časti hlavy. Tu sme si znovu predstavovali z pamäte ruky, ktoré trhaným spôsobom kreslia po tele a orgánoch rôzne Reiki znaky. Nasledovala koncentrácia do oblasti pupku, kde sme si vložili predstavu, rúk, ktoré chvíľu tlačia orgány tela a zároveň tlak uvoľňujú. Takto sme prešli všetky bioenergetické centrá v našom tele s cieľom vyrobiť kmitajúce a vibrujúce Reiki energie, ktoré budú potenciálne schopné pôsobiť do oblasti ľudskej psychiky. Pokračovali sme v cvičeniach ďalej a prioritne sme sa zamerali na vrstvy šedej kôry mozgovej. Tu sme si vizualizovali na povrchu mozgu 3 až 7 vrstiev pavučín a drobných pavúčikov. Všetko husto na sebe. Zároveň sme sa usilovali tieto vrstvy a predstavy pavúčikov čo najviac utíšiť a nastoliť čo najväčší kľud a pasivitu. Takto sme prešli aj na vrstvy neurónov v mozočku, strednom mozgu, mieche a brušnom mozgu. To sme dosiahli základný stav na prácu vo vlastnej psychike. U tých, ktorí majú už zasvätenia Reiki u iných Reiki majstrov, som odporúčal zosávať bioenergiu z okolia v určitých impulzoch. Teda chvíľu zosávajú a chvíľu nezosávajú. Takto to opakujú dookola. Tak isto som všetkých upozorňoval na to, že teraz neliečia iných, ale seba. Teda treba nastoliť prvok tvrdého sebectva. Bežné Reiki je v prvom rade nastavené na liečbu iných ľudí. Tu je to ináč a treba vytvoriť rozumný pomer svojich energií a energií, ktoré prisúvate z vonkajších zdrojov.
Mohli sme prikročiť k ďalšiemu cvičeniu, kde Reiki systém prepájame na hypnotické a sugestívne techniky. Ide vlastne o vytvorenie určitých predstáv, ktoré uvedú utíšenú myseľ do hlbších hladín a umožnia v psychike pracovať efektívnejšie. Hypnotické techniky možno použiť vtedy, keď sa u vás prejavia nežiaduce psychické reakcie a potrebujete týmto prejavom starých návykov odolať. Napríklad fajčiar dostane neodolateľnú chuť si zafajčiť. Miesto fajčenia si otvorí rezonančné Reiki a pomocou rôznych obrazov sa uvedie do stavu, v ktorom odolá starému pokušeniu. V tomto stave zostane dovtedy, kým odoznie nutkanie na cigaretu. Začína predstavou ničnerobenia, pocitom únavy, predstavuje si, ako relaxuje a je príjemne uvoľnený. Teda uvádza sa do stavu pasivity a nedovolí svalom a rukám siahnuť po cigarete. Vizualizuje si bilboard, ako skončí, keď bude fajčiť ako fabrický komín a čo ho bude následná liečba stáť. Potom si vizualizuje bilboard s reklamou, ako zahadzuje cigaretu a je zdravý. Nasleduje fáza vizualizácie, ako prekonáva predstavu siahnutia po cigarete. Opakuje vo svojej mysli neustále predstavu a pocit, ako odhadzuje a ničí cigaretu, kým nemá pocit, že všetko zvládne. Nasleduje ďalšia fáza a to ponorenie sa do hlbších hladín pasivity, z ktorých sa preberie až o nejakých 10 až 30 minút. Kľudne sa dá v tomto stave zaspať. Nahadzuje si nasledovné predstavy: pocit zaspávania, pocit snenia, pocit blikajúceho svetla, pocit tečúcej vody, pocit rotujúceho kotúča, pocit plameňa sviečky, spomienky na rozprávky, pocit plávania a podobne. Dostane sa do stavu, z ktorého vyjde až po odoznení nutkania na cigaretu.

Pridaj komentár