Prútikárska senzibilita. Anjel. Magmatické jadro Zeme. Anjel. 4 magnetické pulzácie magmatického jadra. Anjel. 6 neurónových oblastí. Anjel. Vypnúť intelekt a stať sa prasaťom. Anjel. Detsko – anjelská psychika. Anjel. Feng shui technika. Anjel. Snový anjel. Anjel. Ganglie svalov. Anjel. Ganglie tuku. Anjel. Ganglie hormonálne. Anjel. Praveké vedomie. Anjel. Energetická liečba orgánov tela. Anjel. Esencie Reiki. Anjel. Špirála a všetko sa točí. Anjel. Stav okolo pyramíd zvonka. Anjel. Pránické dýchanie kyslíkové. Anjel. Predstavy magnetov. Anjel. Svet je iba magnet. Anjel. Naplniť sa predstavami magnetov. Anjel. Mágia magnetov slnka. Anjel. Magnet a točenie energie. Zmena magnetu na drobné postavičky anjelov v aure. Anjel. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Prútikárska senzibilita. Anjel.
Aby ste sa naučili vnímať zemské magmatické jadro a jeho 4 magnetické pulzácie, je potrebné zbaviť sa intelektu a stať sa doslova a do písmena poriadnou sviňou s poriadnym válovom, ako sa patrí. Na to, aby ste robili Reiki energie zemského magmatického jadra, treba sa naspäť stotožniť s prírodou. Prútikár je osoba, ktorá je skoncentrovaná do nervových platničiek svalov a vie počúvať šedou kôrou spánkových lalokov napätie v tele a vo svaloch.

Môžete absolvovať základný prútikársky výcvik a to je pracovať s virguľou alebo kyvadlom. Ide o závažie zavesené na špagáte. Naučte sa ho ovládať a vyciťovať energie zeme.

Magmatické jadro. Anjel.
Aby ste zvýšili množstvo magnetizmu zo zemského magmatického jadra, je potrebné znovu prepojiť svoju osobnosť a každú časť tela s magmatickým jadrom, ktoré je v hĺbke 6 000 km a potom cez nervové platničky dokázať nasávať všetko, čo jadro produkuje. Všetko do seba naberať a poriadne zahusťovať či už v tele, alebo v aure okolo tela.

4 magnetické pulzácie magmatického jadra Zeme. Anjel.
Magmatické jadro má 4 pulzácie. Ako keby ste mali pocit, že sa vo vás točí kolotoč a vybuchujú gejzíry energie.

6 neurónových oblastí. Anjel.
Keď sa vhodne naladíte, tak je dobré, aby ste doladili činnosť neurónov v 6 oblastiach. Máte pocit a nasugerujete si, že ťažko pracujete v lome a musíte zhlboka dýchať. Aj skutočne sa snažíte zhlboka dýchať. Zvyšujete v krvi množstvo kyslíka.

Detsko – anjelská psychika. Anjel.
Keďže celú ezoteriku sme postavili na anjelských sférach pravekých ľudí a prírodných šamanov, ktorí nevedia čítať a písať, tak aj všetky energie vo vlastnom tele alebo okolo seba napĺňate anjelskými predstavami či už pierkových anjelov, alebo anjelov meteoritických. Nateká stále viac energie, vy ju koncentrujete do orgánov a častí tela a všetko aktívne preliečujete. Anjelov dávate aj do aurického obalu. Tak isto sa dáte anjelskými sférami viesť v zahusťovaní energie z magmatického jadra.

Feng shui technika. Anjel.
Je to ďalšia technika dymanizácie magnetických energií vo vašom tele alebo okolo vášho tela. Najprv si uvedomíte mapu sveta, potom mapu Európy, potom mapu Slovenska, mapu mesta na Slovensku a potom pôdorys bytu. To všetko dynamizuje magnetické energie zemského magmatického jadra.

Snový anjel. Anjel.
V strednom mozgu v strede hlavy môžete použiť snové spomienky a znovu dynamizovať magnetické energie.

Ganglie svalov. Anjel.
Na silné vyciťovanie a prúdenie magmatizmu vo vašom tele sa v prvom rade využije energetický potenciál vo svaloch. Nervové platničky sa dajú silne energetizovať aj sugeráciou určitej činnosti a trvalou koncentráciou do svalov.

Ganglie tuku. Anjel.
Celý proces energetizácie sa dá stupňovať aj koncentráciou do tuku vlastného tela. Tu je celkový vstup pre ľudskú psychiku do vlastnej chémie. Stačí sa koncentrovať a produkovať v tuku látky podporujúce magnetické sily tela.

Ganglie hormonálne. Anjel.
Pri koncentrácii do hormonálnych žliaz podelíte celé telo a auru na určité časti a v každej časti produkujete magnetické energie ako sa len dá.

Praveké vedomie. Anjel.
Schopnosť sa extrémne skoncentrovať na magnetizmus vo vlastnom tele. Ako keby nič neexistovalo, len jedna postava väčšieho anjela ako vaše telo. Všetko sa točí okolo anjela naplneného predstavami magnetov.

Energetická liečba orgánov tela. Anjel.
Keď ste tak dobre „nadupaný“ energiami magmatického jadra, tak je znovu dobré, aby ste energiu v tele točili v orgánoch tela ako sa len dá.

Esencie reiki. Anjel.
Je čas sa skoncentrovať na samotný magnetizmus a začas sa presúvať svojou psychikou do stromov, zvierat, ľudí, magnetov a rôznych druhov minerálov.

Špirála a všetko sa točí. Anjel.
Jedna z najdôležitejších techník, ktoré dovoľujú aktívnu dynamizáciu natekania a zahusťovania magnetických energií magmatického jadra. Predstavujete si, ako sa točíte na kolotoči, ktorý nemožno zastaviť a neustále sa točí. Spomínate si na všetko, čo sa vo vašom živote točilo a ešte sa točí. Napríklad žalúdok, točí sa vám hlava, točia sa črevá a točí sa aj migrenózno klimakterický volt niekde v tele. Všetko sa točí aj v aure. Aj anjelské predstavy sa točia ako špirály okolo vás. Jednoducho si nasugerujete, že všetko sa točí a zažívate to ako skutočnosť.

Stav okolo pyramíd zvonka. Anjel.
K dynamizácii dopomôže aj vytvorenie pyramíd okolo vás a to hlavne v aure. Môžete si ako začiatočníci dať pred seba aj skutočnú fyzickú pyramídu z dreva alebo kovu. To všetko prispeje k silným magnetickým energiám.

Pránické dýchanie kyslíkové Anjel.
Je dôležité, aby ste pri všetkých týchto energetických cvičeniach aktívne dýchali a celé telo doslova pránicky aktivizovali.

Predstavy magnetov. Anjel.
Máte ešte stále v sebe predstavu veľkého anjela a tú začnete postupne napĺňať predstavou drobných magnetov. Zároveň nemyslíte na nič iné iba na magnety, cez ktoré prechádza točiaca sa energia. Magnety dávate jeden na druhý a anjelskú predstavu poriadne zahusťujete predstavami množstva malých magnetov.

Svet je iba magnet. Anjel.
Áno, v tomto momente zužujete svoje vedomie a koncentráciu iba na svet magnetov a prírodných magnetických látok. Koncentrácia ide rovno dovnútra každej predstavy o magnete, detailnosť, sila koncentrácie a záujmu je rozhodujúca.

Naplniť sa predstavami magnetov. Anjel.
Potom sa skoncentrujte na to, aby ste predstavy magnetov vytvorili na povrchu tela a to poriadne husto a koncentrovane.

Mágia magnetov slnka. Anjel.
Potom sa koncentrujete na to, že každý magnet je prežiarený slnečnou energiou a prúdiacou energiou. Zároveň do jednej predstavy magnetu vkladáte tisícky predstáv. Ako keby ste mali v tele kopírku na predstavy magnetov. Všetky predstavy zahusťujete a koncentrujete až do pocitov bielej alebo zlatistej farby. Rozhoduje iba množstvo vytvorených a zahustených predstáv o magnetoch.

Magnet a točenie energie. Anjel.
Pokračujete ďalej a statické predstavy o zahustených magnetoch sa zmenia na blikajúce, kmitajúce a vibrujúce objekty, cez ktoré preteká magnetická energia magmatického jadra Zeme.

Zmena magnetu na drobné postavičky anjelov v aure. Anjel. Pristúpite k poslednému kroku a to je meniť malé magnety na množstvo malých anjelov. A sú doslova všade. Na záver znovu preliečujete všetky časti a orgány tela.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.