Samoliečebné Reiki. Štyri centrá. Klasické znaky. Vlastné bioenergie. Ľudské Reiki. Šamanské Reiki. Zvieracie Reiki. Znaky zosávacie. Znaky sumarizujúce. Udržanie energie Reiki v sebe. Znaky magnetické. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Pokračujeme v dôslednom a pravidelnom nácviku Reiki systému práce s vlastnými bioenergiami a bioenergiami živých zdrojov ako sú zvieratá, rastliny, stromy, mikroorganizmy a iní ľudia. Iné zdroje bioenergie neexistujú. Hovoriť o bioenergii minerálov a kozmu alebo magmatického jadra Zeme sú len psychické pomôcky na dynamizáciu vlastnej bioenergie alebo účinnejšiu schopnosť zosávať bioenergiu z iných živých zdrojov.

Pokiaľ vytvoríte bioenergiu vo vlastnom tele pomocou techník Reiki alebo túto bioenergiu dokážete zase pomocou Reiki zosávať z rôznych živých zdrojov, tak je možné túto živú bioenergiu doslova presúvať alebo tlačiť do rôznych minerálov a tiež napríklad do magnetického jadra Zeme. Nahromadená energia z ľudského tela silou vôle alebo pomocou šamanského rituálu tečie cez daný objekt a potom sa určitým spôsobom upravená vracia naspäť do ľudského tela.

Reikista vytvára a zároveň zosáva bioenergiu z iných živých zdrojov. Túto bioenergiu v sebe akumuluje v niektorom z orgánov svojho tela a odtiaľ túto bioenergiu preženie cez minerál, ktorý má pred sebou. Môže to byť voda, sviečka, fosília, kosti meteorit, iný človek, zviera alebo rastlina. Bioenergia sa vracia naspäť k liečiteľovi, ale už pozmenená tak, aby bola liečivejšia. Mimoriadne dobrú účinnosť získava bioenergia, pokiaľ je spojená s aktivitou magnetického a magmatického jadra Zeme. Na to používame špeciálne základné znaky, ktoré takéto ošetrenie vlastnej a zosatej energie dovoľuje.

Treba mať stále na pamäti, že bioenergia živého charakteru má svoje zákonitosti, ktoré je schopný pocítiť a postrehnúť iba senzibil. U senzibilov je to schopnosť počúvať nervový vzruch a vyciťovať prúdenie bioenergie. Reiki senzibil je schopný nielen bioenergiu vyciťovať, ale ju aj vo svojom tele akumulovať. Keď ju dokáže akumulovať, tak je veľká pravdepodobnosť, že ju dokáže aj presúvať do iného živého tvora alebo zosávať z iného živého tvora. Tak isto je senzibil schopný bioenergiu posielať kdekoľvek na zemeguli a tiež do kozmického priestoru, pokiaľ sa v kozmickom priestore nachádza živý objekt. V tomto prípade to môže byť kozmonaut. Senzibilovi takéto napojenie nerobí žiadny problém. Možno to bude pre niekoho znieť neuveriteľne, ale to sú zákonitosti správania bioenergie živých stvorení.

Každý človek má v sebe niekoľko bioenergetických centier. Prvé bioenergetické centrum je predný mozog a drobné časti mozgu po bokoch obočia z jednej aj druhej strany. Druhé bioenergetické centrum sú rohy spánkových lalokov za ušami mierne hore. Tretie centrum je v prvej časti mozočku, ktorý sa nachádza v zadnej časti veľkého mozgu pod zadným zrakovým mozgom. Štvrté bioenergetické centrum sa nachádza v stene hrubého a tenkého čreva. Tiež sa tu nachádzajú neuróny a nervové dráhy.

Odtiaľto sa vytvárajú tri centrá, jedno je priamo v črevách, ďalšie sa objavuje v ústnej dutine a ďalšie v pohlavných orgánoch. Tieto centrá treba otvoriť a naučiť sa ich ovládať. Najlepšie sa ovládajú koncentráciou do týchto oblastí a pocitom alebo sugeráciou chorobnosti.

Jednotlivé centrá otvárame koncentráciou do týchto centier a pocitom a predstavou chorobnosti alebo ťažkej fyzickej práce. Tieto pocity musia byť čo najviac živé a vierohodné. Máte pocit, ako keby ste skutočne ťažko fyzicky pracovali.

Ďalšia bioenergetická aktivita v jednotlivých centrách sa postupne stupňuje pomocou celej sady rôznych znakov. V prvom rade ide o znaky pre tvorbu vlastnej bioenergie vo vlastnom tele. Je potrebné tvoriť aj vlastnú bioenergiu a tú potom zmiešavať so zosatou bioenergiou zo vzdialenejšieho okolia. Zároveň vlastnú bioenergiu Reiki je potrebné udržiavať vo svojom tele a to pomocou znaku uzatvoreného krúžku, ktorý nesmie nič pretínať. Keď sa chcete sami liečiť, tak je potrebné udržať čo najviac bioenergie v sebe a čo najmenej energie vydávať do okolia.

Keď viete vytvárať rozumné množstvo vlastnej bioenergie, tak je vhodné, aby ste jej tvorbu vo vlastnom tele nepreháňali a drvivú väčšinu zosali zo vzdialenejších živých zdrojov. Možno to znie ako ezoterický upírizmus. Bohužiaľ, to sú predstavy ľudí neznalých veci. Každý musí vedieť, že živé organizmy si navzájom neustále vymieňajú bioenergiu. No reikisticky cvičený jedinec dokáže zosávať a vymieňať si bioenergiu účinnejšie ako bežný jedinec. Napríklad pri aktívnej rakovine dotyčná osoba zosáva energiu zo svojho okolia príliš dynamicky. Niektoré osoby vydávajú do prostredia príliš veľa energie, napríklad pri migrenóznych stavoch alebo stavoch prechodu, teda klimaktéria. Lekári tiež poznajú chorobu poškodenia nervového vzruchu a to je ketanázia. Aj preto je vhodné, aby ste vyrábali iba určité množstvo vlastnej bioenergie a zbytok zosávali z dôvodov morálnych aj etických zo vzdialeného okolia.

Keď vytvárate určité množstvo vlastnej bioenergie, tak je tu čas zapínať a precvičovať zosávanie bioenergie do vlastného tela. Najprv to skúšate napríklad zo zvieraťa pred sebou. Môže to byť človek alebo aj rastlina. Na to vám slúži sada zverejnených zosavacích znakov zo zvierat, ľudí, rastlín, mikroorganizmov. Zosatú bioenergiu sa učíte distribuovať do všetkých orgánov a buniek vo vašom tele. Nech vás neprekvapuje, keď sa používané znaky menia a sú výhradne vaše. Treba však na začiatok dodržiavať dohodnuté zosávacie pravidlá.

Bioenergiu Reiki vytvárame, zosávame a akumulujeme vo vlastnom organizme za účelom vlastnej liečby. Tento bioenergetický mechanizmus by mal po určitom čase cvičení a to jeden až dva roky fungovať ako automat a zosať vhodné množstvo energie na aktuálnu liečbu chorých oblastí. Preto je vhodné si pri cvičení neustále navodzovať stav chorobnosti. Takýto prístup dovoľuje samoliečbu pomocou bioenergie Reiki.

V zásade už dnes môžeme rozlišovať niekoľko možných línií Reiki. Prvá línia je ľudská línia, pri ktorej nad znakmi a bioenergiou neustále premýšľate a aktívne využívate všetko ľudské. No je tu ešte ďalšia línia a to je šamanská línia, kde sa používajú hrubšie znaky a so znakmi sa manipuluje pomocou posunkovej reči, morzeovky a magických obradov. Je to Reiki prírodných ľudí a šamanov. Viac sa mu venujeme v Šaman sekcii. Na tento druh Reiki sú potrebné magické schopnosti. Potom je tu línia úplne zvieracieho Reiki, pri ktorom sa správate ako zviera. Na vytvorené znaky nereagujete a znaky nemeníte, ani s nimi nemanipulujete žiadnym spôsobom. Tiež sa tomuto Reiki venujeme v Šamanskej sekcii.

V súčasnosti sa už začíname zaoberať prepojením všetkých znakov Reiki na magnetické a magmatické jadro Zeme a podložie, ktoré sa nachádza pod našimi nohami. Mohli by sme hovoriť o zemnom Reiki. Na to slúži zatiaľ prvý znak, ktorý aj pre vás uvádzame.

Ďalej je potrebné rozlišovať dva smery v Reiki a to smer klasický, ktorý usiluje o to, aby ste liečili iných ľudí a smer, o ktorý sa usilujem v rámci Reiki ja a moji ezoterickí priatelia a to je samoliečiteľské Reiki, ktoré v prvom rade lieči vás samotných a následne môže fungovať aj na liečbu iných. Je smutné vidieť klasického liečiteľa Reiki, ktorý pomáha všetkým dookola a sám si nevie Reiki energiou pomôcť. Tento hendikep sme zmenili a Reiki sme obohatili o prvok samoliečby.

Verím, že moja ezoterická prax bude na osoh aj iným reikistom. Každopádne platí, že zasvätenie Reiki, nech už je od ktoréhokoľvek reikistu, je základným vstupom do bioenergetickej ezoteriky.

Pridaj komentár