Ľudské vedomie. Štyri centrá Reiki. Sebecké a parazitické Reiki. Bioenergie vlastné. Bioenergie cudzie. Bioenergie magnetické. Bioenergie elektromagnetické. Magmatické energie. Harmónia. Ťažká práca. Orgány v tele. Vyhľadaj zvukovú nahrávku MP3.

Na začiatok cvičenia sme aktivizovali štyri Reiki centrá. Prvé centrum sa nachádza v prednom mozgu. Ide o miesto nad obočím po bokoch hlavy. Každý sa dotkol prstom týchto miest a jemne prstom zavibroval do vnútra mozgu. Potom sme sa dotkli ďalšieho miesta Reiki a to asi dva centimetre tesne nad ušami. Ide o rohy spánkových lalokov. Tak isto sme prstami pritlačili o toto miesto a prstom sme zavibrovali. Podobne sme postupovali vzadu pod zrakovým centrom, v oblasti mozočka. To isté sme zopakovali aj v oblasti pupku. Tu je Reiki centrum v stene hrubých a tenkých čriev.

Postupne sme vo všetkých štyroch centrách cvičili tvorbu vlastných bioenergií na základe už zverejnených znakov. Vytvorenú energiu sme postupne distribuovali do orgánov a častí tela. Neustále sme si predstavovali, ako vykonávame ťažkú prácu a k tomu sme pridávali pocit, že sme mierne chorľaví. Zároveň sme mali pocit, že sme stále menší a naše orgány sú stále väčšie. V tomto prípade sa bioenergia lepšie dostáva do orgánov v tele. Snažili sme sa stať sebcami a nepustiť ani kúsok vlastnej energie.

V štyroch centrách sme pokračovali v ďalších cvičeniach. Prestavovali sme si tu pocit vysávača, ktorý zosáva bioenergiu z rôznych živých zdrojov kdekoľvek na zemeguli. Mysľou sme sa pokúšali premiestňovať kdekoľvek na zemeguli. V sebe sme mali pocit prísunu bioenergie zo živých zdrojov. Zároveň sme pokračovali v pocite ťažkej práce. K tomu sme pridávali pocit parazita, ktorý zosáva energiu pre svoje sebecké účely. V štyroch centrách sa zhromažďovala zosatá bioenergia a túto sme posúvali ďalej do orgánov v tele. Znovu pocit, že sme mierne chorí a pocit, že sa celkovo zmenšujeme a orgány za zväčšujú. Zároveň sme používali znaky na zosávanie energie z ľudí, zvierat, stromov, rastlín a mikroorganizmov.

Znovu sme aktivizovali štyri Reiki centrá a snažili sme sa zosatú energiu dostať do stavu práce magnetov. Dokonca sme si na štyri centrá Reiki postupne prikladali drobné magnetky, aby sme lepšie vycítili, ako sa majú zosaté energie magnetizovať. K tomu sme pridávali predstavu pulzovania magnetizmu okolo magnetu. Vo vnútri centier sme zámerne točili zosatú bioenergiu do dvoch kruhov pri sebe. Predpokladáme, že rotáciou bioenergie sa toky bioenergie zrýchľujú a bioenergia je hustejšia a ťažšia. Vzniknutú biomagnetickú energiu sme posúvali do vnútra orgánov. Je potrebné, aby ste biomagnetickú energiu okamžite tlačili do orgánov. Nie je žiadúce mať pocity hmly okolo alebo zvláštneho vnímania. Všetku biomagnetickú energiu sme dávali do orgánov v pocite, že sme celkovo malí a orgány sú stále väčšie.

Pokračovali sme bioenergetickou prácou v štyroch centrách Reiki. Tentokrát sme biomagnetickú energiu točili ešte aj cez jednu aj druhú ruku. Niektorí točili biomagnetickú energiu cez jednu aj druhú nohu. Zároveň sme všetko tlačili do orgánov v tele. Pri liečbe sme manipulovali prstami pred sebou.

Nakoniec sme sa napojili na magmatické jadro Zeme. V pocite banského výťahu, ktorý ide do hĺbky 6 000 kilometrov, sme do jadra Zeme posielali vlastnú a zosatú bioenergiu zo živých zdrojov. Zároveň sme pracovali so štyrmi magmatickými znakmi, ktoré sme zverejnili v predchádzajúcich príspevkoch. Pociťovali sme prúdenie magmatickej energie cez fyzické telo. Tomuto prúdeniu sme napomáhali pocitom harmónie v systéme feng shui. Nestále si ešte zvykáme na spojenie ľudskej psychiky a zemských magmatických síl.

Pridaj komentár