Prírodné vedomie. Šamanské rituály. Magické vedomie. Magické naladenie. Mentálne čarodejníctvo. Fyzické čarodejníctvo. Magická kresba.

Pokračujem v sérii článkov, ktoré sa venujú magickému mysleniu a magickej manipulácii realizovanej prírodnými ľuďmi Dnešný civilizovaný človek sa nad rituálmi šamanov iba pousmeje a povie si, že to bolo obdobie detí prírody. Všetko to patrí do knižiek a filmových predstavení. Ja osobne si nemyslím, že je tomu tak. V prvom rade preto, že aj v dnešnom civilizovanom človeku neustále drieme prírodné vedomie. Táto zložka psychiky je síce potlačená alebo civilizačnou výchovou čiastočne transformovaná, no nie je žiadny problém ju aktivizovať.

V mozgu a aj v tele zostali staršie vývojové centrá a s nimi súvisiaca prírodná psychika. A tu je možnosť pôsobenia do týchto oblastí ľuďmi, ktorí majú otvorené prírodné vedomie alebo si ho dôsledným výcvikom otvorili. Samozrejme, dnešný moderný človek má prírodné vedomie zatvorené a nedostatočne rozvinuté. Preto sa mu magické rituály nebudú dať realizovať a budú neúčinné.

Pred praktizovaním tohoto druhu ľudského spôsobu manipulácie s vnútrom človeka a s vonkajšou prírodou je potrebné precvičiť otvorenie prírodného vedomia. Bez aktivizácie tejto zložky ľudského vedomia budú rituály magického charakteru neúčinné. Civilizovaná osoba je rozčarovaná a magický spôsob konania zahadzuje.

Osoba, ktorá si vlastným úsilím dostatočne otvorí prírodné vedomie, je pripravená úspešne zahájiť prax nácviku magických obradov a rituálov. No tu cvičiaca osoba narazí na ďalšiu bariéru a to je neznalosť všeobecných zákonitostí magických rituálov a magických úkonov. Jednoducho nebol nikto, kto by spracoval všeobecné zákonitosti čarodejníckeho myslenia a konania prírodných národov. A keď sa nateraz nikto nenašiel, tak som sa rozhodol zrealizovať takúto záležitosť sám.

Na to, aby ste vytvorili poučky pre čarodejnícke myslenie, je potrebné mať výborné veštecké schopnosti, dostatočne silne otvorené prírodné vedomie človeka a tiež zvieracie vedomie človeka. Zvieracie vedomie je ešte hlbšia forma prahistorického bytia človeka, ktorá v každom z nás drieme. Večne spiace zviera v nás. K týmto schopnostiam je potrebné mať aj špiritistické schopnosti komunikácie s informačnými poliami mŕtvych osôb. Ďalej je potrebné mať schopnosť čítať astrálne záznamy z miesta, kde sa niečo konalo. Niektorí to volajú čítanie v akaše alebo knižke večnosti. Takýto druh vedomia majú rozvinuté niektoré zvieratá. Jednoducho dokážu vycítiť miesta, kde sa udiali extrémne vypäté situácie a išlo o život. Takúto schopnosť ocení každý pri prieskume indickej a egyptskej ezoteriky. Jedni mŕtvych pálili a druhí balzamovali. Tým informačné polia v kostiach zničili a nemožno ich priamo z kostí aktivovať.

Teraz sa budeme venovať nácviku magického rituálu, ktorým sa budeme snažiť u seba, ale aj u iných osôb ovplyvňovať šťastný osud. V prvom rade sa uvedieme do prírodného vedomia vhodnými technikami a cvičeniami. Pri každom magickom rituáli sa usilujeme prehlbovať neustále prírodné vedomie. Pokiaľ budeme robiť túto ritualistiku pre seba, tak stačí klasické otvorenie prírodného vedomia. Pokiaľ budeme robiť tento magický rituál pre iných, je potrebné dotyčnej osobe otvoriť prírodné vedomie vhodným magickým rituálom. Ináč rituál asi nebude pôsobiť a nemá vlastne zmysel.

Magický rituál sa dá robiť fyzicky, ale aj mentálne v predstavách. V zásade budeme dávať prednosť mentálnej mágii. Zameral som sa na tieto rituály, ktoré majú nabíjať konanie človeka k šťastiu a zistil som, že všetci, ktorí takéto rituály praktizovali, museli zapojiť sexuálne energie iných ľudí. Tu je výborné, aby ste vedeli Reikisticky zosávať bioenergiu z iných živých objektov. Tentoraz zosávate ženskú aj mužskú sexuálnu energiu a dostávate ju do predstavy určitého druhu látky a to je plátno, papier, drevo, perie, kameň a koža. Všetky tieto predstavy treba spojiť so sexuálnymi energiami iných osôb, nie s vlastnými bioenergiami. Na to si treba dať pozor. Na vybraný objekt potom napíšete určité znaky, ktoré majú posilniť smerovanie vašej alebo inej osoby k šťastiu. Kreslia sa intuitívne vybrané znaky. Zvyčajne ich počet je v rozpätí troch až dvanástich znakov. Nemožno pri prieskume znakov u rôznych čarodejnícky ladených šamanov zistiť nejakú zákonitosť. Každý používa vlastné originálne piktogramické znaky na posilnenie magického efektu. Potom pokreslenú, magicky nabitú látku sexus energiami niekde umiestnia a nechajú pôsobiť. Zvyčajne sa to dáva do stromu, pripevňuje na zvieratá, nosí sa to pri sebe alebo dáva inej fyzickej osobe. Magický objekt, ktorý ste vytvorili v mysli, si uložíte do pamäte alebo to uložíte do pamäte inej osoby. Môžete spraviť aj to, že mentálnu predstavu opíšete na papierik a umiestnite do prírody.

Inak je na tom osoba, ktorá si pravidelným cvičením otvorí vedomie prírodného človeka a k tomu rozvinie magickú manipuláciu so sebou, s inými ľuďmi a prírodou celkovo.

Pridaj komentár