Stredný mozog. Astrálne vnímanie neurónových spojov v strednom mozgu. Stredný mozog aj ako zvierací mozog. Vyzerá ako včelí plást. Má dve veľké časti. Čo najviac astrologických obrazov.

Z bežnej vešteckej praxe sa dá zistiť, že v strednom mozgu vycítite u bežných ľudí iba jednu – dve astrologické schémy. Ide vlastne o obrázky používané v astrologických knižkách. Najčastejšie je to určitá postava, ktorá má okolo seba rôzne objekty. Ďalej sa v strednom mozgu nachádzajú predstavy zvierat zverokruhu, ale aj všetkých ostatných súhvezdí. Tak isto sa v týchto oblastiach nachádzajú rôzne druhy ľudských stavieb. Možno tu nájsť aj staré eskimácke schémy. Často býva kruh a na okraji kruhu postavičky a zvieratá.

Málokto má viac týchto schém a výnimočne sa nájde do dvadsať astrologických obrázkov. V zásade sa dajú do tejto oblasti nainštalovať všetky bežne známe astrologické obrázky. Teda dajú sa aj v tejto oblasti astrologické schémy pozmeniť, vymazať a doplniť.

Veštecky sa zistí, akú astrologickú schému má dotyčný v strednom mozgu otvorenú. Prevažne ide o postavu, okolo ktorej sú umiestnené zvieratá zverokruhu. Vešteckými technikami sa skúma, ako jednotlivé obrázky okolo postavy v strednom mozgu fungujú a čo môžu o osude dotyčnej osoby vypovedať. Astrologický obraz, ktorý tu veštec získa, sa rozloží na menšie časti a veštecky sa posudzuje, ako spolu súvisia. Vzájomné kombinovanie znakov dodáva veštcovi množstvo informácií o budúcnosti danej osoby. Na astrologické veštecké výkony je vhodné používať zosaté sexuálne energie, ktoré o budúcnosti a možnostiach v budúcnosti vytvárajú lepší pohľad a dotyčného nasmerujú správnym smerom.

Tak isto veštec môže za určitých okolností astrologické schémy pozmeniť a nainštalovať iné astrologické schémy. Často sa stáva, že astrologické schémy sú vymazané úplne alebo čiastočne. Vtedy sa to dá ponaprávať.

Celkovo treba brať astrológiu ako zbierku vešteckých výkonov. Ďalej pohľad na človeka cez hviezdnu oblohu naznačuje, či dotyčná osoba ide s dobou a zámermi kozmu. Vnímanie kozmických diaľok zlepšuje aj samotný veštecký výkon.

Pridaj komentár