Magický spôsob života prírodných ľudí a ich rituály, ktoré praktizovali ako súčasť svojho života. Magické rituály sú získavané z informačných zdrojov tých miest, kde sa konali. Snažíme sa zachovať ich autentičnosť, aj keď sa pri nich používajú zvieracie a ľudské obete. Kľúčové slová: prírodný človek, mágia, ritualistika, Reiki a mytológia.

Znovu sme sa usadili k meditácii a začali sme sa klasicky nalaďovať na myslenie prírodného človeka. Postupne sme uzatvorili vo svojich mysliach spomienky na civilizáciu, ciele, ambície a myslenie moderného civilizovaného človeka. Otvárali sme si výhradne spomienky z pobytu v prírode a na dovolenkách. Ide o zrakové, čuchové, hmatové, pohybové, chuťové predstavy. Snažíme sa o čo najviac spomienok a ich rozsekanie na najmenšie sekundové sekvencie. Pociťujeme aktivitu v celej oblasti šedej kôry veľkého mozgu. Nasleduje ďalšie cvičenie, ktoré vedie k tomu, aby tieto spomienky mohli prežívať jednotlivé orgány v našich fyzických telách.

Pokračujeme v koncentrácii do oblasti ústnej, potom spánkovej za ušami, potom do mozočku a nakoniec do oblasti pupku. Kde sa skoncentrujeme, presúvame predstavu hryzúcej papule a obrázkov nedotknutej prírody pralesa. Pod pralesom tu rozumieme nedotknuté miesta, kde ľudská noha a ruka zasahuje čo najmenej. Zároveň vytvárame dostatok vlastnej bioenergie, ktorou preliečujeme vlastné telo.

Nasleduje cvičenie zamerané na byliny. V strede mozgu, kde je operatívna pamäť, si predstavíme niektorú bylinku a podľa možnosti spredu zozadu, zľava, sprava, zhora a zdola. Zároveň do tejto predstavy tlačíme bioenergiu Reiki a zahusťujeme ju. Pokiaľ chceme robiť účinnú ritualistiku, tak je potrebné naučiť sa zhusťovať vlastnú bioenergiu do predstáv v mysli. Realizujeme rituál z Indie, pri ktorom sa používa kvet lotosu, u nás lekno. Celý chrám je posypaný čerstvo natrhanými lotosmi. Každý účastník si poreže prst a lotosy sa pokvapkajú krvou. Účastníci pociťujú príchod malých budhov z každého lotosu. Tieto deti sa nakoniec spoja do jednej predstavy Budhu askéta samotného. Všade cítiť úžasný kľud a pohodu.

Nasledujú cvičenia, pri ktorých sa koncentrujeme na rôzne predstavy stromov. Znovu sa snažíme vidieť strom naraz zo všetkých strán. Do tejto predstavy potom tlačíme bioenergiu a vytvárame zmenšenú maketu samotného stromu. Teda hovoríme o bioenergetickej ritualistike. Reiki energie využijeme na bioenergetickú mágiu. Zájdeme si mysľou do Afriky. Tu nachádzame hrubý a zároveň dutý strom, na ktorom sú zavesené rituálne zabité telá Afričanov. Okolo stromu je plno ľudských kostí. Šaman má na hrudi talizman z detskej lebky. Srom je celý zafarbený na bielo. Keď mal niekto v kmeni už zomrieť, tak ho zámerne zabili a šaman so zabitou dušou putoval do jedinečného rozmeru plného rôznych druhov masiek, ktoré mu dávali rôzne rady a poučenia.

Pokračujeme v nácviku predstáv rôznych druhov húb. Znova si každú hubu predstavíme zo všetkých možných strán naraz a zároveň predstavu huby nabijeme bioenergiou Reiki. Znovu sa skoncentrujeme do stredovekej Európy a tu sledujeme jednu z čarodejníc, ktorá vyrába jedovatý výluh z huby zvanej Bedlička hnedá. Lúhuje ju v alkohole a zámerne dáva do nápoja dotyčnej osobe, ktorá si už ráno na nič nedokáže spomenúť a všade vidí mŕtve duše.

Pokračujeme v nácviku predstavy zmenšenej makety rôznych druhov zvierat. Znovu si ich naraz predstavujeme zo všetkých strán a potom nabíjame bioenergiou Reiki. Nasmerujeme sa do oblasti Kanady, kde niekedy žil indiánsky magik. Vnímame rituál, kde do ohňa vkladá čerstvo zabitú hlavu vlka a z mučeného človeka pálením vkladá do ohňa jeho odseknutú ruku. Tento rituál mu dovoľoval mimoriadne účinne pôsobiť v mysli inej osoby stať sa jeho súčasťou a neustále na dotyčného vplývať. Treba si však uvedomiť psychické rozdiely medzi dnešným človekom a vtedajším človekom.

Pridaj komentár