– Individuálna meditácia z 1.9.02

Na začiatku magických rituálov som sa skoncentroval do oblasti hlasiviek. Tu som si precvičil psychopatickú povahu. Bližšie pozri Psyché školu. Na začiatku som si vizualizoval vo svojej mysli magický rituál pre fyzické zdravie, psychické zdravie a šťastný osud. Ďalej som robil individuálne meditačné rituály pre členov meditačných skupín pre šťastný osud a úspešnosť. Potom som si študoval magické rituály z knihy čarodejníckych receptov od Stanislava Banháziho. Magickými rituálmi z jeho knižky sa iba voľne inšpirujem. Dnes budem skúmať, ako robiť mágiu snov. Rituál, ako mať tušenie týkajúce sa ľudí, ktorých stretnem v budúcnosti: v mysli si imaginárne predstavím uzatvárajúcu škatuľu, na ktorú napíšem veľké písmená AZOT, do škatule vložím kozaciu packu, na lístok napíšem, že chcem mať čo najpresnejšie tušenia o ľuďoch, ktorých stretnem v budúcnosti. Zároveň imaginárne nakreslím na papierik snový symbol meča. Škatuľu zalepím hnedou páskou a dám pod pravý roh skrine po mojej pravej strane. Tento rituál je všeobecne platný a možno ho individuálne vylepšovať. Rituál, ako vytušiť v sne udalosti, v ktorých by ste mohli byť neúspešní: predstava škatule, na ktorej je veľkými písmenami napísané AVON. Do škatule vložte diamantový prsteň, na lístok v škatuli napíšte nechcem neúspech a na papier nakreslite tvár človeka, okolo ktorého sú hviezdičky. Škatuľu zatvoríte a vložíte do textilného vrecka. V predstavách všetko zanesiete do opusteného senníka. Rituál je všeobecne platný a možno ho po určitých skúsenostiach individuálne vylepšovať. Keď robíte rituál, vždy musíte byť v psychopatickej povahe. Pred začatím každého rituálu si ju zopakujete. Rituál, ako vytušiť cez sny nešťastné udalosti: imaginárne si v mysli vytvoríte škatuľu, na ktorú napíšete veľké písmená AVOZU. Do škatule vložíte ľudský prst a zlatý prsteň. Na papierik napíšete slovo nešťastie a zároveň ho prečiarknete. Na ďalší papier nakreslíte obraz svetlého muža s holubicou nad hlavou. Škatuľu oblepíte žltou páskou. Všetko robíte iba v predstavách. Škatuľu odnesiete do pivnice. Rituál, ako ovplyvniť trvale sny, aby prinášali najlepšie riešenia: imaginárne si zoberiete škatuľu, na povrch vyryjete veľké písmená ZORA. Do škatule vložíte žltú sviečku a prederavenú mincu. Na papier napíšete slová: Chcem vždy najlepšie riešenie, tak prikazujem! Na obrázok nakreslite snový symbol a to jelenie parohy. Škatuľu oblepíte celú zelenou páskou. Imaginárne ju odnesiete do rohu záchodu. Ďalší všeobecne platný rituál, ako vidieť v snoch zámery ľudí: zoberiete si vo svojej predstave škatuľu, na ktorú napíšete slovo ZELENÁ, do škatule vložíte kľúč a suchú muchu. Na papierik napíšete: Mám vždy správne tušenia. Na papier nakreslíte snový symbol veveričky a dážďovky. Pri kreslení tohto obrázku máte pocit, že sa vám to sníva. Škatuľu na rohoch zalepíte červenou páskou, dáte ju do rohu miestnosti. Ďalší všeobecne platný rituál, ako mať tušenie, kde získať peniaze: znovu si precvičíte psychopatickú povahu a počas rituálu zostávajte neustále v hlasivkách. Predstavíte si škatuľu, na ktorú napíšete UŽ NIČ NECHCEM, do škatule vložíte pokazené vajce a usušenú húsenicu. Na papierik napíšete, že peniaze sú dobrá vec. Škatuľu oblepíte čiernou páskou a vložíte do chlieva. Ďalší rituál má vyprosiť predpoklady, aby vás sny dostatočne zavčasu varovali: znovu si precvičíte psychopatickú povahu a skontrolujete, či ste usadený v hlasivkách. V predstave vidíte škatuľu, na ktorú napíšete SEZAM OTVOR SA. Do škatule vložíte naslinený nôž. Na papierik napíšete: Chcem to vždy a na papierik nakreslíte draka. Máte pocit, že ste ho už snívali. Škatuľu oblepíte pestrofarebnou stuhou. Na škatuľu položíte zabitého kohúta s odrezanou hlavou. Všetko zanesiete do dielne vedľa kosy.

Pridaj komentár