Tento príspevok sa bude zaoberať problematikou veštenia z prírodných úkazov alebo objektov. Niekto má záujem sa dozvedieť niečo o konaní druhej osoby a prinesie určitý predmet veštici. Niekto prinesie predmet od inej osoby astrológovi a ten sa pokúsi na základe konštelácie hviezd upozorniť na možné neznáme okolnosti, ktoré sa môžu a nemusia udiať, teda dajú sa ovplyvniť.

Je množstvo rôznych vešteckých techník, ktoré sa dajú praktizovať. Základom dobrej intuície a jej vrcholu v podobe vešteckých a astrologických schopností je dokázať utíšiť činnosť nervového vzruchu a postúpiť ďalej a nervový vzruch prepnúť doslova naopak a začať bioenergiu z okolitých živých objektov odoberať. Ide o chorobný stav napríklad u ľudí s rakovinou. Pri nácviku sa môžete na diaľku na takýchto ľudí napojiť, aby ste vedeli tento stav dobre vycítiť. Tu je nutné sa vždy vrátiť do normálneho chodu nervstva a nervového vzruchu. Napríklad cvičením asán.

V úplnej nehybnosti nacvičíte prvú fázu utíšenia nervového systému. V druhej fáze si vsugerujete, že máte rakovinu alebo inú chorobu, pri ktorej je nervový vzruch neštandardný. Bez tohto nervového stavu vo veštectve moc nedokážete. Rozdiel medzi vami a vešticami bude ten, že ony chorobný stav v nervstve majú trvalý, a preto je u nich častá chorobnosť. Druhý stav, ktorý treba nacvičiť, je zapamätať si plno znakov z tarotových kariet. Napríklad si vytvorte zoznam rôznych znakov, ktoré ste našli na tarotových kartách alebo v knižkách, ktoré pojednávajú o veštectve. Tarotové karty si nájdete v Tarotovej galérii, možné techniky práce s tarotovými kartami si nájdete v Astrál sekcii a tak isto aj Silvovej škole.

Keď sa uvediete do prvého stavu zosávania bioenergií, tak zoberte jeden ľubovolný znak a zistite, akú informáciu vám povie o danej osobe, ktorú veštecky ošetrujete. Takto postupujte s každým znakom, až si vytvoríte zoznam znakov, cez ktoré získate požadované informácie u každej osoby podľa ľubovôle. Snažte sa zachovávať pravidlá morálky a etiky. Vám by sa tiež neľúbilo, keby vám niekto vstupoval do vašich pamäťových záznamov bez vášho súhlasu. Nedajte sa zlanáriť na stranu tých, ktorým morálne zásady akosi nechutia. Vždy zisťujte, aké pohnútky vedú niekoho k tomu, aby ste niekoho veštecky ošetrili. Môžete si vytvoriť aj ochranné mechanizmy, aby ste takýto prienik zaregistrovali.

Keď otestujete svoje znaky, tak si môžete vytvoriť vlastné tarotové karty a pracovať s nimi za dodržania horeuvedených pravidiel. Iná veštecká technika vedie k magickému spôsobu veštenia na základe fyzického alebo v predstave vytvoreného zoskupenia vhodných predmetov podľa magických pravidiel zverejnených v Magickej škole, nácvik sa robí v Čikung škole. Tu si to musíte prečítať a postupne nacvičiť, ináč vám táto technika veštenia nebude dostatočne prístupná. No aspoň vám poskytnem určitú informáciu aj o takejto technike. Niekto príde k magickej veštici a prinesie obrázok osoby. Magická veštica zoberie obrázok a dookola intuitívne naukladá rôzne predmety. Takto vytvorí znak a zisťuje to, čo potrebujete vedieť. Takýto magický rituál sa dá robiť aj v hlave a nie fyzicky, na to treba mať určitú prax už za sebou. Túto techniku budem ešte podrobnejšie skúmať. Pokračujem aj v nácviku ďalšej techniky, pri ktorej sa pracuje s virguľou a ohnutým prútikom. Virguľa je tu spravidla špagát a na ňom zavesené závažie.

Drží sa medzi palcom a ukazovákom niektorej ruky. Prútik je ohnutý drôtik do tvaru veľkého V a drží sa medzi palcom a ukazovákom niektorej ruky. Obidve tieto zariadenia slúžia na veštecké zisťovanie bioenergetických pomerov v ľudskom tele a ich väzbu napríklad na spôsob myslenia danej ošetrovanej osoby. Bližšie si môžete prečítať v Čakrovej škole na mojich internetových stránkach. Dôležitú úlohu tu hrajú práve nervové platničky vo svaloch. Vlastne schopnosť ovládať nervový vzruch v nervových platničkách svalov je základom úspešného uplatnenia veštectva pri virguli a drôtiku. Preto napríklad aktívne chodím do posilňovne a cvičím. Po cvičení si ľahnem a snažím sa predstavou svalov a nervových platničiek prenikať do tejto oblasti. Otestoval som sa a zistil, že niektoré nervové platničky neviem dobre ovládať.

Posilňovňa narušuje tieto oblasti a ja potom autogénnym tréningom, pri ktorom si predstavujem jednotlivé svaly, prenikám do týchto oblastí a snažím sa tu regulovať činnosť nervových platničiek. Takto zvyšujem svoje veštecké potencie aj v oblasti virgule a drôtika.

Pridaj komentár