Siamský svätý muž. Dvaja svätci. Dvaja špiritisti. Dve duše tibetských svätých mužov. Klinická smrť. Kómatický stav. Blesk zasvätenia. Zafarbené ľudské kosti. Vyrezávané kosti. Ritualistika.

Na stole mám rozpracovaný Siamský zákon. Veštecky sa dostávam k zrasteným dvojčatám. Presúvam sa do pozostatkov tohto dvojjedinca. Skúmam jeho informačné pole. Zisťujem, že pri pôrode siamského človeka boli problémy. Jedno dieťa prešlo klinickou smrťou a druhé zostalo dlho v kómatickom stave, do ktorého upadlo v klinickej smrti. Teda mám tu hneď dvoch svätcov.

Siamský muž je zároveň dvakrát špiritistom. Má v sebe duše dvoch tibetských svätých mužov. Siamský človek má v jednej hlave symboly egyptských chrámov a rituálov, ktoré vznikali z fosílií, a teda majú erotické razenie. V druhej hlave sú objekty v tvare rôznych predmetov. Tak isto je napojený na fosílie. Duše tibetských svätcov vznikli pri úraze bleskom a strate rodičov, teda mimoriadny úkaz siamského svätca. Zostávam pri tomto, že som na správnej adrese.

Dotyčný dvojsvätec nechal v jednom ázijskom kultovom mieste vyzdvihnúť jedinečné pozostatky ľudských kostí, ktoré boli zafarbené a na kostiach vyrezané piktogramy. Išlo o znaky, ktoré vytvorili egyptskí kňazi s predĺženými lebkami. Bola to vlastne akási misia Egypťanov s cieľom rozšíriť vplyv vtedajšej kultúry Egypta.

Z kostí boli prepísané jednotlivé znaky na pergamen alebo niečo podobné. Zároveň boli všetky kosti zomleté a navzájom spojené prírodným voskom. Do vnútra sa vložili rôzne druhy vzácnych kameňov. Vytvorili sa vlastne dva takéto magické objekty. Jeden väčší a druhý menší. Väčší objekt slúžil na ritualistiku, menší objekt si nechal siamský svätec pre seba.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.