Od 80-tich rokoch víria v mojej hlave myšlienky, že svet /vesmír/ nie je taký jednoduchý, ako to vysvetľujú niektoré vedecké oblasti či napríklad kozmológia, psychológie, alebo samotný materializmus. Hľadám zmysel života jak na Zemi, tak vo vesmíre. Skúmal som rôzne informácie o mimozemskej civilizácii, preštudoval som odvetia psychotroniky (telekinézia, telegnostika, telepatia, prútkarstvo) Prečítal som rôzne práce o duchovných svetoch, o dimenziách, kde sa nachádzajú iné bytosti. Dotkol som sa problematiky existencii boha. Dozvedel som sa o určitých schopnostiach človeka starovekých civilizácií, ktoré my už nerozvíjame… Avšak posledné obdobie (2-3 roky) cítim, že sa nemôžem v procese poznávania ďalej pohnúť. Pripadá mi to, ako keby som stál pred mrežami, za ktorými vidím tie spomínané oblasti môjho bádania a nemôžem sa k nim sám dostať. Ako keby som potreboval osobu, ktorá by mi pomohla otvoriť tú zátarasu a bola mi sprievodcom v tej spletitosti poznatkov…V takomto stave som hľadal nejaké riešenie brázdením po internetových stránkach až som našiel Vás a vašu školu zasvätení.

Požiadali ste ma o možnosť meditovať a tak som s vaším dovolením nahliadol do vášho tela. Po zdravotnej stránke máte veľa chorobných tendencií, ale nič život ohrozujúce. Podrobnejšie to môžu potvrdiť iba lekárske vyšetrenia. Tak isto som nahliadol do vášho podvedomia. Génové retiazky sú od seba vzdialené a mali by ste žiť duchovne. Zdalo by sa, že ste žili, ale ezoterično, okultno a mystično ste použili na praktické a hlavne teoretické posilnenie ľudského ega. Podvedomie ste odstavili a žijete bez tohto rozmeru. Idete trendom využiť ezoterický potenciál výhradne pre vlastnú vzdelanosť. Bohužiaľ, sme na opačných póloch. Skúste sa zamyslieť.

Zdravotný stav
Na viacerých miestach tela sú poškodené a nefunkčné ganglie. Našťastie organizmus presunul stratené funkčnosti na ostatné ganglie, ktorých je v tele veľké množstvo. Krvné riečište má veľa slabých miest a nábeh na sklerotizáciu ciev a žíl. Nie stav chorobnosti. Kyvadlo neobkreslilo nervový systém, stupeň chorobnosti je 60, čo je pozvoľna sa rozbiehajúca chorobnosť. Príčina: starnutie a nedostatočná údržba a obnova. Ide to zvnútra nervového systému ako génové poškodenie na úrovni génových sekvencií. Kyvadlo neobkreslilo lymfatický systém. Stupeň chorobnosti je 60-70, čo je bežiaca chorobnosť. Príčina chorobnosti: starnutie zvnútra buniek a celková ochabnutosť buniek v tejto oblasti. Kyvadlo neobkreslilo hormonálne žľazy. Stupeň chorobnosti je 60, čo je postupne sa rozbiehajúca chorobnosť. Príčina chorobnosti je zanášanie vnútra hormonálnych buniek cholesterolom a podobnými látkami. A to sa deje v rôznych častiach tela. V pľúcach je veľa prestarnutých a zle fungujúcich buniek. Pečeň nefunguje ako celok a slabne jej činnosť. Hrubé črevo nie je v poriadku. Stupeň chorobnosti je 60-70. Príčina chorobnosti: nežiaduce genetické zmeny v bunkách. Teraz na úrovni vtákov. Rizikové sú zmeny na úrovni myší a chrobákov. Do budúcna mimoriadne riziková oblasť. Svalová hmota je sivastá a bez dostatočného života. Bohužiaľ, nie ste v dobrom zdravotnom stave.

Psychický stav
Aurický obal je už vzdialený od fyzického tela. U psychicky stabilných jedincov je okolo tela. U vás je to v takej vzdialenosti od tela, že stav si vyžaduje aktívne psychoterapie. Pri diagnostikovaní ste sa snažili manipulovať a predstaviť sa mi inak ako v skutočnosti ste.

Povaha
Ste psychicky klasicky usadený v strednom mozgu ako väčšina ľudí so spojkou do nervstva úst. Teda určitá hysterická povaha na psychologickej úrovni. Určitá posadnutosť pracovať a vzdelávať sa. No nemá to dostatočnú hĺbku. Klasická ľudská úroveň.

Sexuálne podvedomie
Skúmam sexuálne podvedomie vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na štúdium a vzdelanie. Povrchová vzrušivosť: knižky. Pohlavná vzrušivosť: nejasná. Dáva sa prednosť intelektu pred fyzičnom. Citová vzrušivosť: záhady sveta, okultizmus ako získanie mimoriadnych schopností.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku deti získavajú zo sveta mŕtvych ľudských spomienok niečo ako kópie osudu. Voláme ich anjelské sféry. Vy ste dostali diamantovú hustotu a používate ich iba na účely vzdelania. Nie celkovo pre život. V 12. rokoch ste dostali ďalšie podvedomé obaly. Obsahujú všade knižky a knižky. Polyhistorické vzdelanie. No hlavne na okultnú literatúru. Skôr ako relax než hlboké tendencie.

Chromozómová história
Nemajú žiadnu púť, majú keltský nádych a boli stále v Európe. Túžba spoznať sily prírody.

Génové reťazce
Sú od seba v mikrosvete extrémne vzdialené. Mali by ste sa hlboko venovať ezoterike aj po praktickej stránke.

Embryonálny vývoj
Veľmi rýchle prekonanie raných zvieracích štádií, extrémne rýchle. Skoro nastúpila ľudská psychika a skúmanie tela matky a tým sklon žiť vnútorne.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Charakterizuje to dynamické ukladanie informácií všetkého druhu, iba ezoterických nie. Zlý vzťah k ezoterickému dedičstvu. Skôr máte snahy dokázať ezoterikom, akí sú šialení. Stojíme na opačných póloch možnosti ľudskej existencie. Navonok to vyzerá, že ste duchovne ladená osoba, ale vo vnútri je hlboká nechuť voči duchovnu. No na úrovni génových retiazok ste hlboko duchovný. Mali by ste si poriadne ujasniť, čo vlastne chcete. Máte v sebe hlboký rozkol, ako vlastne žiť. Dali ste prednosť ľudskému Ja a nie ezoterickému podvedomiu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.