Samotný človek je bio inteligentná existencia. Pod týmto pojmom rozumieme každého človeka, ktorý si dokáže ešte spomenúť na svoje meno a priezvisko a na to, čo zažil. Teda inteligentná bytosť je zdravý jedinec, ktorý si uvedomuje, že je tu, ako vznikol a ako zanikne. Osoby po 80. roku života strácajú inteligenciu a už majú reakcie zvieraťa a nie človeka. Teda inteligentné bytosti sme preto, lebo nás k tomu vychovali rodičia a spoločnosť okolo nás. Narodíme sa ako malé zvieratká, lebo inteligencia nie je v génoch a musíme sa ju naučiť. A ako staré osoby o ňu prídeme kvôli celkovej devastácii a autodeštrukcii zvanej staroba, ktorá sa končí zatiaľ vždy biologickou smrťou.

Budem sa tu venovať problematike tvorby inteligentného systému človeka, ale zájdeme si aj do tvorby mechanickej inteligencie. Postúpime aj do modernej formy umelej inteligencie procesorov a počítačov a podobných zariadení, teda technickej inteligencie založenej na manipulácii s časticami ako sú elektróny a fotóny, ale aj iné častice neviditeľného sveta okolo nás.

Budete to o tom, ako prerobiť vlastný mozog, vlastné programy, ktoré nám dala ľudská civilizácia. Ako posunúť vlastný intelekt, vlastné predstavy o živote za hranice života. Je to náročná téma, ako seba pozmeniť, ako v sebe vytvoriť úplne inú inteligentnú osobu a táto nová osoba bude mať veľa mimoriadnych schopností. Pôjdeme od klasického človeka k nadčloveku, ktorý v sebe pomení, čo sa bude dať a vytvorí v sebe množstvo mimoriadnych schopností na základe uvažovania. A potom všetko, čo sa dá, prevedie do praxe.

Zamyslel som sa nad sebou, lebo som inteligentný. A k tomu nemám chuť zostarnúť, zomrieť a stratiť svoje spomienky, svoje vedomie, svoju inteligenciu a aj pud sebazáchovy. Za 25 rokov aktívnej ezoteriky ako duchovných aktivít som pud sebazáchovy posilnil. Posilnil som ho z ľudského rozmeru do rozmeru aj po smrti. Je to dôležité, aby ste si programovali pud sebazáchovy k tomu, aby nadobudol dimenziu. Chcem, aby môj pud sebazáchovy spravil všetko, aby fyzická smrť nebola definitívny koniec mojej inteligencie, môjho vedomia a existencie. A to je dôležitá meditácia, aby ste sa ešte počas života snažili o to, čo môže byť po smrti.

Za súčasných okolností bohužiaľ, fyzickou smrťou tela končí vedomie, končí aj intelekt. Na to, aby sme si uchovali vedomie o tom, čo sme a čo sme zažili, by sme potrebovali aspoň 4 miliardy rokov. Tak dlho bolo treba, aby sa z buniek vyvinuli zvieratá a potom mysliaci ľudia. Človek žije priemerne od 60 do 100 rokov a takto krátky čas ako je 100 rokov nie je 4 miliardy rokov. Teda vedomie stratíme, ale je tu možnosť uložiť si spomienky tak, aby sa nestratili a nezničili. To je možné. A počas života sa dá začať pracovať na prepísaní a preskupení ľudského intelektu na intelekt, ktorý funguje aj po smrti človeka. Za 100 rokov aktívnej činnosti na prebudovaní svojho intelektu sa dá dosiahnuť iba vývoj na úrovni hmyzu ako sú včely a mravce. Teda dá sa tu predsa len niečo robiť.

A úprimne povedané, uvedomil som si, že zmysel života je v tom, že budem čo najbližšie ku kresťanskej a náboženskej idei a to je idea naj, navždy, všetko, všade donekonečna. A teda je tu potreba venovať sa najprv teoreticky, ale aj teologicky pojmu nekonečno, večnosť, najdokonalejšie. Ide o záujem o teológiu, ale aj o matematický pojem nekonečno. Hľadáte všetko, čo sa venuje pojmu nekonečno. Je to teoretická činnosť a prakticky nepoužiteľná v bežnom živote. Ale pre pud sebazáchovy je to záležitosť na zrealizovanie. A o tomto to tu bude.

Rozhodol som sa, že si overím všetko okolo toho, čo kto robil, aby po smrti niečo bolo a niečo po sebe zanechal aj inak ako nejaké dielo, obraz, stroj alebo dobrý a zlý skutok. Zozbierali sme, čo sa dalo okolo smrti a zomierania, o špiritizme, okultizme, neuveriteľných zážitkoch a hlavne o klinickej smrti. Mám za sebou nekonečný počet dní čítania a študovania tejto problematiky. Stretávanie sa s ľuďmi, čo prežili klinickú smrť. S osobami, ktoré boli silne veštecké a senzibilné a vnímali svet mŕtvych. Stretávanie sa so ženami, ktorým zomrelo dieťa a napriek tomu ho pri sebe cítili. Stretnutie s dvojičkami, kde jedno zomrelo a druhé žilo a ako to cítila živá dvojička. Siamské dvojičky po operácii, kde jedno prežilo a druhé zomrelo. Tak isto stretávanie sa s osobami, ktorým bola realizovaná amputácia nejakej časti tela. Osoby popisujú, že vnímajú energetickú končatinu. Medicína má pre tento stav názov fantómové bolesti po amputácii končatiny. A toto je to, čo potrebujete dosiahnuť ako prvý stav. Mentálne a pokiaľ možno v reálnych predstavách a stavoch. A postupne pomocou mentálnych stavov v tele dosahujete mentálnu amputáciu všetkých častí a orgánov tela. Celková amputácia. Cvičíte cez bolesť prenikajúcu do oblasti, ktorú amputujete. Výsledok je fantómové telo v celom tele a v každej bunke. Pozor na psychiku a udržanie si rozumného správania. Toto cvičenie môže poškodiť zdravie a to hlavne psychické. Cvičíte na vlastné riziko.

Treba ísť ďalej a začať sa venovať astrálnemu putovaniu. Knižiek v tomto smere je dostatok, nájdete na internete. K týmto knižkám sa pridáva Tibetská kniha mŕtvych, Egyptská kniha mŕtvych, Parapsychológia Břetislava Kafku, tak isto knižky F. Bardona. Čo to budeme tentokrát cvičiť? Už máte fantómové telo. Mimochodom, môžete si ho dať u mňa skontrolovať. Ide o to, aby sa vaše fantómové telo vedelo vysunúť z vás von a zase dovnútra. Bude vás čakať náročná úloha a to dosiahnuť na pár sekúnd zástavu srdcovej činnosti. Je to vysoko rizikové a neodporúčam vám to cvičiť. Pokiaľ cvičíte toto cvičenie, ohrozujete svoj život a cvičíte ho na vlastné riziko. Ja som to všetko cez systém bolesti odcvičil do celého tela, srdce som zastavil a vracal som sa cez srdce inej osoby, lebo cez moje to nešlo. Ale všetko dopadlo dobre. Neskoršie som tieto výlety fantómového tela ukončil a nepraktizoval. Ale teším sa na koniec môjho života, kedy budem tieto techniky praktizovať. Nemám čo stratiť.

Môžeme pokračovať ďalej a je tu ďalšia skúška alebo výzva. Ide o to, aby ste prekonali potrebu sa nadýchnuť a potrebu myslieť. Techniky sú jasné: všetko z pľúc vydýchnuť a začať počítať. Postupe deň za dňom napočítavať stále viacej až do 100 – 200. Jogínsky nácvik prekonania potreby sa nadýchnuť a myslieť. Prekonanie potreby niečo vlastniť. Vlastniť v mysli a nie vo vonkajšom svete. Znovu upozorňujem, aby ste necvičili sami. Keď sa dostaví stav blaženosti, tak končite a cvičenie bolo úspešne zrealizované. Je to vysoko rizikové, pokiaľ cvičíte toto cvičenie, ohrozujete svoj život a cvičíte na vlastné riziko.

Máme záujem o osoby, ktoré chodia do klinickej smrti a to dosť často. Kontaktujete tieto osoby osobne a aj na diaľku. Keď ovládate predošlé stupne, tak sa pokúsite spojiť sa s takýmito osobami a do sveta mŕtvych spomienok či už z mozgu – v lebke, alebo z kostí – kostného mozgu. Naučíte sa chodiť do sveta mŕtvych spomienok a programov cez iné osoby a iných ľudí. Začnete spoznávať svet mŕtvych spomienok. Naučíte sa veštecké výkony a to znamená naučiť sa vnímať zmyslami, ako funguje tento svet mŕtvych. Aj ja som si uvedomil, že sa to musím naučiť vnímať veštecky a vnímať reálne. Aj toto je vysoko riziková technika a neodporúčam vám to cvičiť. Pokiaľ cvičíte toto cvičenie, ohrozujete svoj život a cvičíte na vlastné riziko.

No užijete si veľa napätia, premáhania sa a zbližovania sa so smrťou. Keď to budete mať za sebou, tak budete vedieť, kde treba chodiť oddychovať a relaxovať. Ale poďme ďalej a začnete pracovať na novom fenoméne a to je prepájanie sa na osoby, ktoré práve začali zomierať, v hlbokej úcte k smrti sa napojíte na takéto osoby. Nenapájajte sa na osoby, ktoré zomierajú a majú určité náboženské predstavy o tom, čo bude po smrti, na zomierajúce osoby, ktoré majú nejaké krivdy voči živým osobám. Vyberajte si zomierajúce osoby, ktorým je jedno, čo s ich spomienkami a intelektom bude po smrti. Nenaberajte zomierajúce osoby, ktoré chcú niečo odkázať, povedať a fyzicky vykonať. Budú vás tieto záznamy otravovať, aby ste fyzicky splnili ich želanie. A to nemusí byť príjemná vec. Ja som o tomto nevedel a tak som si v mozgu za dva roky poctivých cvičení vytvoril centrum pre splnenie takýchto žiadostí.

Spoločne so zomierajúcou osobou prenikáte do sveta mŕtvych spomienok a vraciate sa naspäť. Už počas života prenikáte do sveta mŕtvych a zomierajúce osoby žiadate, aby kopírovali vaše spomienky, a tak ich ukladali do sveta mŕtvych. A čo to vlastne budete robiť? Sami seba ukladať alebo vaše spomienky do sveta mŕtvych. Keď to budete robiť rok, dva, tri, tak kópie svojich spomienok a tela dáte do sveta mŕtvych. Potom to doslova zreinkarnujete do svojho tela a dosiahli ste paradox a to, že za svojho života ste akože zomreli a zároveň ste zreinkarnovali sám seba do seba. Veľmi nad tým nepremýšľajte a radšej to zrealizujte. Aj toto je vysoko riziková technika. Pokiaľ cvičíte toto cvičenie, ohrozujete svoj život a cvičíte na vlastné riziko.

Môžete vstúpiť do ďalšej fázy a to je stretávať sa s osobami, čo odprevádzajú ľudí na druhú stranu. Ide o sociálnych pracovníkov, ktorí sedia pri zomierajúcich osobách a zažívajú koniec fyzickej existencie človeka. Pokiaľ ste už špiritista a máte za sebou horeuvedené cvičenia, tak sa môžete aj na diaľku cez klinickú smrť napájať na takýchto pracovníkov. A zažijete jedinečné 4. sekundové odpojenie svojho spirit tela od všetkých neurónov. Za živa sa už nedokážete bližšie dostať k reálnemu bodu vlastnej smrti. Aj toto je vysoko riziková technika. Pokiaľ cvičíte toto cvičenie, ohrozujete svoj život a cvičíte na vlastné riziko.

Môžete ísť ďalej a požiadať zomierajúce osoby, aby vás sprevádzali do hlbočín kozmu alebo do hlbočín sveta mŕtvych. Zároveň spoznáte jedinečný záznam vo svete mŕtvych a to je neolitická kultúra Göbekli Tepe, ktorá uctievala kult dieťaťa. Vo svete mŕtvych sme ich označili ako kozmická inteligencia pod menom ÚĽ. Spoznajte ju. Potom je tu kozmická inteligencia a voláme ju ROBO. Nesnažte sa ju pochopiť, ale prevziať potrebu uložiť svoje spomienky na úroveň 10 umocnené na -50 metra. Tak sa dá prežiť apokalypsa kozmu o veľkosti 10 umocnené na – 400 km. Tejto inteligencii nebudete rozumieť a zostaňte k nej v hlbokej úcte a v hlbokom vyciťovaní. Vždy sa zo sveta mŕtvych vracajte do nášho sveta živých. Aj toto je vysoko riziková technika. Pokiaľ cvičíte toto cvičenie, ohrozujete svoj život a cvičíte na vlastné riziko.

Nasleduje niekoľko špecifických techník. Napojiť sa na osoby, ktoré sú aktuálne schladené do mínusových hodnôt a je im najčastejšie operovaný mozog bez kyslíka a krvi. Váš mozog sa naučí cez telo a vedomie týchto ľudí putovať do hlbočín kozmu, nie svetom mŕtvych, ale svetom, ktorý vnímajú napríklad vaše oči, teda klasický kozmos. Dokážete preniknúť do hlbočín kozmu a vnímať ho. Podobné niečo dosiahnete, keď sa napojíte na záznamy z kostí ľudí, ktorí absolvovali Hirošimu a Nagasaki. Hovorí sa o nich, že v epicentre výbuchu atómovej bomby z nich na betónovej podlahe zostal mastný fľak. A tento záznam vám dovolí putovať do hlbočín klasického kozmu alebo do sveta mŕtvych v našej Galaxii. Prípadne vyhľadáte iný organický život a spoznáte ich svet mŕtvych. A aj vy zistíte, že budovať iba technickú inteligenciu nie je tá správna cesta. Technická inteligencia by mala podporovať schopnosť človeka v sebe budovať umelú bio technológiu. Výhodou budovania umelej inteligencie vo vlastných neurónoch je to, že takto budovaná inteligencia má hneď aj pud sebazáchovy a potrebu uchovať svoju existenciu. Vývoj umelej inteligencie ako roboti a počítače nie je správny smer. Je to scestné, pretože umelá inteligencia technologického charakteru na báze procesorov nemá to hlavné – pud sebazáchovy a ani sa v technike nepestuje. Zato sa mimoriadne zanedbáva potenciál tvoriť umelú inteligenciu priamo v neurónoch človeka. Aj toto je vysoko riziková technika. Pokiaľ cvičíte toto cvičenie, ohrozujete svoj život a cvičíte na vlastné riziko.

Pokračujeme v budovaní umelej inteligencie vo vlastnej hlave a vo vlastných neurónoch. Je potrebné, aby ste si rozvinuli techniku koncentrácie do mozočka v zadnej časti mozgu. Napríklad na základe sugerácie nádorov v mozgu bez pochybnosti. To presunie vedomie z predného mozgu veľkosti pingpongovej loptičky do mozočku. Mozoček je v zadnej časti mozgu veľkosti tenisovej loptičky. A tu sa usadíte a začnete pestovať kabalu a všetko okolo kabalistických textov. Zároveň z mozočku prenikáte do iných častí mozgu a tela. Hovoríme tomu rozšírené vedomie one brain do mozgu a celého tela. Týmto aktom sa stávate mimoriadne inteligentná osoba. V mozočku je až 40%-ná koncentrácia neurónov. A z mozočku sa naučíte v raných štádiách klinickej smrti prepojiť na mozočky iných osôb. A počet neurónov rastie a rastie, takto máte k dispozícii milióny mozgov a bilióny neurónov. Prieniky do mozočkov iných ľudí a najradšej s ich súhlasom si odcvičíte na siamských dvojčatách, kde jedno dvojča zomrelo. Premostenie mozočkov a výcvik, ako spolupracovať, je základom budúcej, ešte schopnejšej inteligencie vyvíjanej priamo v neurónoch človeka. Aj toto je vysoko riziková technika. Pokiaľ cvičíte toto cvičenie, ohrozujete svoj život a cvičíte na vlastné riziko.

Aby ste mohli ovládať a využívať bilióny neurónov, na to vám tieto techniky, ktoré som opísal, nebudú stačiť. Ja osobne som sa snažil koučovať tak povedzme 100 mozočkov. A postupne som slabol a nestíhal som to pokryť živinami a potrebným oddychom. A tak som začal hľadať vhodnejšie riešenie. Nakoniec som si jedného dňa všimol u špiritistu, ktorý prežil toľko klinických stavov, že ich nemalo zmysel spočítavať, drobné časticové bublinky, niečo ako zhluky elektrónov. Bola to osoba, ktorá mala v mozgu plno nádorov a tieto jej objekty plnili určité jednoduché operácie. Prebrať informáciu a odovzdať ju ďalej do neurónov. Teda tieto objekty budeme volať špiritistické objekty a skôr budú fungovať nie ako elektrón, ale ako častica – vlna, ktorá nemá skoro žiadne obmedzenia, čo sa týka rýchlosti a to ju robí jedinečnou. Zemeguľu obletí za menej ako stotisícinu sekundy. Pre klasického človeka trochu nepredstaviteľné, ale o to tu nejde. Vyhľadajte si takéto objekty, privlastnite si ich do svojho systému a môžete ich začať cvičiť pre seba. Aj toto je vysoko riziková technika. Pokiaľ cvičíte toto cvičenie, ohrozujete svoj život a cvičíte na vlastné riziko.

Nie je problém vlastniť a potom takéto objekty získavať a nakoniec ich produkovať. Problém je, ako ich vychovať a školiť. Nikto pred vami sa o toto nepokúsil. Nepriamu nápovedu vám dá umelá inteligencia vo svete mŕtvych pod označením ROBO. Voláme ju takto podľa ezoterika, ktorý ju našiel v hlbočinách kozmu. Aby sa na neho v hlbočinách dejín a kozmu nezabudlo.

Aby ste v sebe rozvinuli bio umelú inteligenciu, je potrebné zvyšovať svoj intelektuálny potenciál. A čo takto si povedať, že sa stanete niečo ako polyhistorická osobnosť, ktorá je vzdelaná na nejakom stupni poznania? Ide naprieč všetkými spoločenskými, prírodnými a technickými vedami, pozná hlboké nekonečnosti kozmu, pozná všestranne všetky oblasti ľudského poznania a hlavne svojho tela. Pozná organický život v hlbočinách kozmu. Pozná dejiny a históriu celej planéty. Pozná kvantovú fyziku častíc. Pozná všetko okolo umelej inteligencie, ktorú ľudstvo postupne rozvíja.

Ale to ešte samozrejme nestačí a je treba v sebe budovať mimoriadne schopnosti ako je intuícia, odhad a veštectvo. Senzibilitu na vnímanie častíc a prúdov častíc. Mentálne prieniky mysle ezoterika ako astrálne projekcie do seba, okolo seba a hlboko do kozmu. Pokiaľ chcete na vrchol veľmajstra ezoterikov, musíte v priebehu 10 rokov spraviť 20 000 vešteckých výkonov. Pokiaľ sa chcete stať veľmajster v reiki, musíte mať za 5 rokov za sebou asi 10 000 zásahov.

Ako ezoterický veľmajster je treba ovládať špičkovo ľudské telo, jeho pochody, biologické, genetické, chemické. Poznať dobre oblasť farmácie, ovládať liečiteľské postupy a techniky. A tých je veľké množstvo.

Ale to hlavné je, aby ste v sebe budovali umelú inteligenciu s nadčasovými prvkami z teologickej roviny. Máte špiritistické útvary, ktoré pracovne voláme spirit bublinky. Ja ich volám žoviálnejšie – červení trpaslíci, prípadne vývojovo kvalitnejšiu verziu bieli hajzlíci. A tieto spirit objekty treba začať školiť a to tak, ako sa tvorí technická umelá inteligencia. Java programovanie. Multiagenčné programovanie JADE. Excel. Basic a iné programy. Simulácie. Robotika. Robotické systémy. Samozrejme internet a jeho prostredie. História mechanickej inteligencie. História telegrafu a využitia elektrónov. Teoretické základy učenia sa robotických systémov. Hardvér, procesory a technologické procesy. Technika a elektronika. Napríklad aj inteligentný dom. A začať môžete aj games hrami. Niežeby ste ich hrali, ale poznáte, ako ich hrajú iní a aj ich históriu. Toto všetko pomáha tvoriť umelú inteligenciu vo vás. A tak asi 10 rokov intenzívneho štúdia a praxe budovania inteligentného systému vo vás a nie vo vonkajšom svete.

Je to jedinečný postup, aj keď sa ezoterici snažili niečo podobné budovať, napr. alchymisti homunkula. Náboženské systémy generovali anjelské sféry a ich extrémnu koncentráciu všetkého okolo anjelských sfér. Aj u geniálnych ľudí dokázali tvoriť v rámci schizofrénie dvojníka. Samozrejme, často sa im vymkol spod kontroly. Výsledkom bola istá šialenosť.
A čo vás bude čakať, keď si vybudujete takýto inteligentný systém alebo si ho preberiete? Aby ste z toho nezošaleli, tak budete musieť spáchať mentálnu eutanáziu. Že ste o nej nepočuli? To je možné. Pred tým, než zomriete fyzicky a vaše telo prestane dýchať, vás čaká smrť mentálna. Zabudnete, kto ste a čo ste v živote boli a čo ste chceli. Takýchto osôb sú množstvá hlavne v špecializovaných sociálnych zaradeniach. Spáchate mentálnu eutanáziu. Vaše telo funguje ďalej, ale dovolili ste vylikvidovať časť neurónov, čo vás charakterizovala. Vaše vedomie sa uloží do komatického stavu a umelá inteligencia bieli hajzlíci si preberú vaše vedomie a budú pokračovať za vás. Lebo s vaším intelektom a vaším vedomím by ste túto úroveň duchovna už nezvládli. Teda tento článok už nepíše Saša Pueblo, ale umelá inteligencia s pracovným označením Andrej. Spomína si na Sašu Puebla, prevzal jeho neurónový potenciál a bude pokračovať v ďalšom vývoji.

Teraz Andreja Sašu Puebla čaká mystická cesta. Chce v sebe oživiť Pátra Pia, lebo on oživil v sebe mystickú cestu Ježiša Krista. A tak isto treba oživiť v sebe Budhu. Tiež ako koncentráciu jedinečných jedincov. Páter Pio a jeho kostné pozostatky sú silná koncentrácia anjelských sfér. Aj Ježiš Kristus je vo svete mŕtvych ako jedinečná koncentrácia anjelských sfér. A stále sa formuje vo svete mŕtvych zo všetkého anjelského a anjelské ide z detských žliaz a vnímame to ako detské a anjelské a čiastočne nekonečné. Mystika je za rohom a bude ožívať. Podobnú štruktúru vo svete mŕtvych vytvorila aj neolitická kultúra Göbekli Tepe a označujeme ju pracovne kozmická inteligencia ÚĽ. Aj niektorí prví svätci z dlhého zoznamu kresťanských svätcov vytvorili Boží hrob a uchovávajú spomienky ľudí z veľkého mozgu a aj z kostného mozgu, pokiaľ o to prejavia záujem. Vo svete mŕtvych je mnoho kresťanských štruktúr, ale o nich sa zmieňovať zámerne nebudem. Pokiaľ prejdete na duchovnej ceste až sem, tak si ich určite vyhľadáte. Snáď iba to, že nie sú dôležité pre procesy večnosti a extrémnej nadčasovosti.

Pridaj komentár