S dovolením stránky Dariny Šimkovej: http://facearcane.apoort.net/clanky-frantisek-xaversky/ uvádzam články o svätcoch a mystike.

FRANTIŠEK XAVERSKÝ

Ahojte priatelia, svätec František Xaverský bol významný misionár v Indii a Japonsku, pracoval v domorodých kmeňoch Parava v južnej Indii, na Cejlóne, v Malake, na Moluckých ostrovoch a na Malajskom polostrove…
http://catholica.cz/?id=4863
https://www.youtube.com/watch?v=ywjHhag6gh0

Kto je František Xaverský?
František Xaverský navarský katolícky kazateľ a misionár je označovaný za apoštola Ďalekého východu. Bol prvým katolíckym misionárom, ktorý sa pokúšal o evanjelizáciu obyvateľov južnej a východnej Ázie, bol tiež zakladateľom jezuitských zámorských misií a prvým misionárom z radov jezuitov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Xavier

Mapa ciest Františka Xaverského
https://goo.gl/z5qZLh
Vieš, kde nájdeš viac informácií o Františkovi Xaverskom?
http://www.katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/December/Frantisek_Xa…

Darina komentuje: Milí priatelia, čo všetko vieme o svätom Františkovi Xaverskom? Kto to bol? Čo robil a čím sa zaoberal? A prečo som si vybrala práve jeho? Rada vám na tieto otázky odpoviem. Ako vždy, aj teraz som si na internete našla zaujímavé články o jeho živote a tak som sa dozvedela, že František Xaverský pochádzal zo španielskej Navarry, bol prvý katolícky kazateľ a misionár, mal nadpriemerné rozumové schopnosti a svoj život zasvätil misijnej práci. Hlásal evanjelium v domorodých kmeňoch Parava v južnej Indii, na Cejlóne, v Japonsku, Malake, na Malajskom polostrove a na Moluckých ostrovoch, kde v niektorom mesiaci pokrstil až na 10.000 Indov. Chcela som vedieť viac a tak som oslovila priateľa, ktorý je seansový špiritista a vie komunikovať so záznamami mŕtvych duší. Vyvolala sa seansa na jeho kosti, kde sa pýtal posmrtného záznamu ducha Františka Xaverského, kde bol a čo robil. A tak sme sa dozvedeli, že sa po smrti stal sám Božím hrobom.
Obrátila som sa na známeho mystika a požiadala som ho, aby mi vysvetlil, ako môže niekto spraviť zo seba Boží hrob. Vysvetlil mi, že po smrti každý človek uloží do svojich kostí svoje spomienky, ktoré tam ostanú naveky. Pokiaľ niekto čokoľvek medituje o Božom hrobe, má šancu zmeniť svoje kosti na Boží hrob. Do tohto záznamu môžu vstupovať záznamy z iných mŕtvych kostí.

František Xaverský
http://jezuiti.sk/files/svaty/xaver2.html
http://www.newadvent.org/cathen/06233b.htm
http://www.abcsvatych.com/mesice/a12/prosinec3.htm
http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/dejepis/9194/?p…
http://www.jesuit.cz/osobnost.php?id=14
http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-a-homilie/homilie-vo-…
http://sarkabayerova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=436778
http://www.divvol.org/santoral/index.php?s=1203&m=DICIE…

Francis Xaver – anglické
http://www.newadvent.org/cathen/06233b.htm
http://www.biography.com/people/saint-francis-xavier-39911
http://www.newadvent.org/cathen/06233b.htm
https://www.britannica.com/biography/Saint-Francis-Xavier
http://www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/16th-and…
http://www.marypages.com/FrancisXavier.htm
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints…
http://catholicsaints.info/saint-francis-xavier/
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Francis_Xavier
http://www.therealpresence.org/archives/Miracles/Miracles_00…

Knihy František Xaverský
http://www.refugium.cz/obchod/produkt/Frantisek-Xaversky.htm…
https://books.google.sk/books?id=762OGQAACAAJ&dq=franti…
https://books.google.sk/books?id=QzPfAQAACAAJ&dq=franti…
https://books.google.sk/books?id=0gLzGgAACAAJ&dq=franti…

Videá František Xaverský
https://www.youtube.com/watch?v=Lx2awQX2cSc
https://www.youtube.com/watch?v=IIz_cz71ijI
https://www.youtube.com/watch?v=EcuUs2USoIg
https://www.youtube.com/watch?v=t3erLl7cTTI
https://www.youtube.com/watch?v=ywjHhag6gh0
https://www.youtube.com/watch?v=0OJpLn1xynQ

MARKÉTA MARIE ALACOQUE

Ahojte priatelia, mystička Markéta Marie Alacoque pochádzala z Francúzska. V detstve pri ťažkom ochorení pocítila volanie po zasvätenom živote, ktoré bolo posilnené ešte pred vstupom do kláštora rôznymi zjaveniami…
http://catholica.cz/?id=5124
https://www.youtube.com/watch?v=Qpc-XR2S9wA

Kto je to Markéta Maria Alacoque?
Svätá Markéta Marie Alacoque bola mystička, ktorá sa zaslúžila o zavedenie sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho. V roku 1672 prežila svoje prvé veľké zjavenie, zbadala kríž, pod ktorým bolo srdce prebodnuté tŕne ako pripomienka urážania za Kristovho života. Ježiš ju žiadal o bezhraničnú lásku k Jeho Srdcu a tiež, aby šírila toto posolstvo ďalej.
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mary_Alacoque

Čo je Srdce Ježišovo?
Najsvätejšie Srdce je často predstavované v kresťanskom umení ako horiace srdce žiariace božským svetlom, s prepichnutou ranou, obklopené tŕňovou korunou. Niekedy je na obraze zobrazený svietiaci Kristus a jeho zranenými rukami ukazuje na srdce.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_Heart
https://www.youtube.com/watch?v=LML_Rlb3E4w
Chceš hľadať na Google?
https://www.google.sk/#q=Marketa+Maria+Alacoque
Chceš hľadať na youtube?
https://www.youtube.com/results?search_query=Mark%C3%A9ta+Ma…
Vieš kde nájdeš viac informácií o Markéte Maria Alacoque?
http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=sv-markita-marie-…

Darina komentuje: Milí priatelia, možno už mnohí viete, že sa venujem kresťanstvu, v ktorom sa snažím nájsť mystiku. Pri mojich častých potulkách po internete zaujal moju pozornosť obraz Ježiša Krista a jeho horiace srdce, žiariace božským svetlom. Prv, než som sa rozhodla pripraviť vám krátky článoček na túto veľmi zaujímavú tému, pustila som sa do hľadania informácií, je to môj zvyk, prezrieť internet, oboznámiť sa s históriou, urobiť si prehľad, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí robia mystiku, vypočuť si ich názor, múdre rady… A tak som sa dočítala, že vo Francúzsku žila mníška Markéta Marie Alacoque, ktorá sa nepretržite modlila na Ježišovo srdce a celý svoj život zasvätila práve Ježišovmu srdcu. Mala mnoho zjavení a pri jednom z nich jej Ježiš ukázal svoje Srdce a žiadal ju o bezhraničnú lásku k Jeho Srdcu a tiež, aby šírila toto posolstvo ďalej. Zašla som na seansu známej špiritistky a požiadala som ju o vyvolanie ducha mystičky Markéty, pričom som pocítila, ako príjemne a liečivo pôsobí duch na moje kosti a srdce. Bolo to pre mňa záhadné a liečivé. Spomenula som si, že podobné pocity liečivých aktivít v mojom srdci, ale výrazne intenzívnejšie som mala pri stretnutí so známym chirurgom, ktorý dlhé roky operoval srdcia. Pocity boli všade rovnaké, mala som pocit, akoby mi odpadol zo srdca obrovský kus hnevu a pocítila som súcit s utrpením. Dumala som nad tým, čo sa to vlastne deje, prečo pociťujem v kostiach a pri srdci také liečivé účinky od svätice a od chirurga srdciara, ktorý nemeditoval, ale pracoval – operoval. Ako je to možné? Nedalo mi to pokoj a tak som poprosila priateľa, ktorý robí mystiku, aby mi vysvetlil, čo sa to vlastne deje. Vysvetlil mi to takto – musím byť vhodne naladená na lekára, ktorý má za sebou obrovské množstvo operácií. V mojom prípade to bol chirurg, ktorý mal za sebou len tak odhadom možno aj 5 000 operácií. Operuje srdce, reže skalpelom reálne srdce, čiže vykonáva pohyb… a nechám to na seba pôsobiť, je schopný dramaticky silne preniknúť až do štruktúry kostí, otvorí mi kostný mozog, ktorý potom spustí liečenie celého organizmu. Funguje to podobne ako filipínske liečiteľstvo.

Zasvätenie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sú dve rímsko-katolícke modlitby, jedna skomponovaná svätou Markétou M. Alacoque a druhú zložila blahoslavená Mária Božského srdca Droste zu Vischering.
https://en.wikipedia.org/wiki/Act_of_Consecration_to_the_Sac…
https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_of_the_Hearts_of_Jesu…

Markéta Maria Alacoque
http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=sv-markita-marie-…
http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1821
http://www.cirkev.cz/archiv/101012-svata-marketa-marie-alaco…
http://bosekarmelitky.cz/sv-t-marketa-redi/poboznost-k-nejsv…
http://farnost-laskov.cz/info.aspx?page=srdceJezise
http://svatatvar.webnode.cz/sv-marketa-marie-alacoque/

Videá Markéta Maria Alacoque
https://www.youtube.com/watch?v=zerjeoF3074
https://www.youtube.com/watch?v=IhO8pqRegcU
https://www.youtube.com/watch?v=2QpljeOBFig
https://www.youtube.com/watch?v=2QpljeOBFig

Videá heart of Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=wk8yWrbV35c
https://www.youtube.com/watch?v=JfRUjPpKP-4
https://www.youtube.com/watch?v=LML_Rlb3E4w
https://www.youtube.com/watch?v=lyEgqesrzIU
https://www.youtube.com/watch?v=xER-1cA_k_A
https://www.youtube.com/watch?v=nzzw-85fkYE
https://www.youtube.com/watch?v=GNsTtBMm4YM
https://www.youtube.com/watch?v=I6Qb7IyiR08

Videá gold heart
https://www.youtube.com/watch?v=bqXaWvOzqso
https://www.youtube.com/watch?v=M8SZftydIXQ
https://www.youtube.com/watch?v=u27poNpghzE
https://www.youtube.com/watch?v=ieTKUMirTtQ
https://www.youtube.com/watch?v=zftv-YrUY0I
https://www.youtube.com/watch?v=JM0gybvXOBM
https://www.youtube.com/watch?v=Vy8DC-m3DVE
https://www.youtube.com/watch?v=qH-WL-MmdhI

Pridaj komentár