História anjelov. Pierková ezoterika. Ezoterika meteoritov. Ezoterika minerálov. Ezoterika kovov. Ezoterika fosílií. Ezoterika kostných pozostatkov. Detská psychika. Anjelské postavy. Anjelské svetlo. Anjelské pulzácie. Anjelské znaky. Anjel siamský. Nekonečné opakovanie. Mŕtvy anjel. 6 neurónových oblastí a šamanské vedomie. 6 neurónových oblastí a zviera. Informačné polia o anjeloch. Tento zápis ma svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach Rôzne.

História anjelov. Musíme sa vrátiť do oblasti južného polárneho kruhu pod Južnou Amerikou. Tu sa to v histórii s pierkovými meditáciami začalo. V tejto oblasti nebolo vždy plno ľadu. Žili tu prírodní ľudia, ktorí mali silný kontakt s informačnými poliami mŕtvych vtákov.

Treba si uvedomiť, že v magmatických poliach Zeme sú uložené rôzne informácie, a tak isto informačné polia o živote skoro všetkých divoko žijúcich vtákov. A na tieto polia sa prírodný človek, ktorý nevedel písať a čítať, dokázal veľmi dobre napájať a nechával sa nimi ovplyvňovať. Tento kontakt ho inšpiroval zbierať a manipulovať s pierkami. Robil rôzne rituály a napríklad vytváral neforemné ľadové sochy plné vtáčích pierok.

Samozrejme, že pierka pôsobili na psychiku prírodného človeka a hlavne pôsobili do oblasti neurónov a neurónových spojov. V neurónoch prírodného človeka vzniká fenomén iného prepojenia neurónov ako je bežné u prírodných ľudí žijúcich v tej dobe. Prírodný človek dostáva do tela slabé elektrické výboje, ktoré perie vytvára. A v tomto duchu môžeme pierkové meditácie a zasvätenia považovať za určitú formu vedúcu k zmene v neurónoch ľudského tela.

Pierková ezoterika. Pod pierkovou ezoterikou tu rozumieme mechanizmus ezoterickej manipulácie, ktoré aj u dnešného človeka môžu viesť ku kvalitatívnym zmenám v psychickej oblasti. Pierkové meditácie umožňujú dosiahnuť nový rozmer na duchovnej ceste a tento navyše môže vytvárať systém šťastného osudu a iného spôsobu premýšľania. No nám ide hlavne o to, aby sme absolvovali aj túto oblasť ezoteriky, aj keď niektorí budú mať iný názor a budú sa na pierkovú ezoteriku pozerať cez prsty. Mne je to osobne jedno a vlastný postoj zaujmem až potom, keď túto oblasť dôkladne preskúmam. A v podstate ma zaujíma iba to, aby som mohol mať aj tento typ ezoteriky dostatočne zvládnutý a to je pre mňa osobne veľmi dôležité.

Ezoterika meteoritov. Na ezoteriku pierok bude možné nadviazať aj iné oblasti ezoteriky, ktoré sa budú usilovať dosiahnuť v neurónových oblastiach ďalšie fenomény. Určite inšpiráciou v tejto oblasti bude oblasť Tibetu, ktorá má túto tradíciu dostatočne zvládnutú. Necháme sa prekvapiť.

Ezoterika minerálov. Dovolím si tvrdiť, že aj táto oblasť ezoteriky môže úspešne nadviazať na systém pierkovej ezoteriky, iba pierka vymeníme za množstvo rôznych druhov minerálov a ich konkrétne vplyvy do neurónových oblastí, aby sme nerobili ezoteriku iba v rovine teoretickej alebo spomienkovej.

Ezoterika kovov. Podobný proces sa môže udiať aj pri meditáciách na rôzne druhy kovov. Sú mimoriadne známe meditácie na zlato a striebro. A už sa teším na skvelú meditáciu anjelov zlata.

Ezoterika fosílií. Tento druh fosílnej ezoteriky bude hlavne vedený do oblasti skamenených fosílií a nie do oblastí fosílií vytvorených procesom nánosov. Tak isto dovolia ďalšie upravenie prostredia neurónov.

Ezoterika kože. Tu sa budeme inšpirovať kožou rôznych zvierat, ktorú mali šamani na sebe ako súčasť svojho odevu. Tu sa treba tiež pragmaticky pozrieť na stav, ktorý na tele šamana vyvolával neustále šúchanie o kožu a kožušiny. Budeme sa tomu podrobne venovať.

Ezoterika kostných pozostatkov. Aj tu sa bude dať použiť fenomén pierkových meditácií a efektívne ich spojiť aj do tejto oblasti. Už sme ju začali skúmať a zistili sme, že keď z hrobného miesta zoberieme kúsok kosti a zbytok zostane na hrobnom mieste, tak v tom odobratom kostnom pozostatku možno získať úplne iné informačné pole ako z kostí, keď sú pokope. Niečo podobného sa dialo pri vzniku pôvodnej verzie Starého zákona. Opisovali sme to v článkoch Cesta k Bohu.

Detská psychika. V anjelskej ezoterike veľmi dôležitý fenomén. Pri zasväteniach je rozumné si spomenúť na dobré zážitky z detstva a navodiť si silný psychický stav dieťaťa. V ezoterickom slangu to môže znamenať stiahnuť všetky psychické prejavy nad povrch stredného mozgu alebo okolo neurónov v niektorej zo 6. neurónových oblastí. Pritom treba čakrové centrá vytvorené ako prejav dospelej psychiky v určitých oblastiach medzi kožou a tukom stiahnuť do blízkosti neurónovej oblasti.

Čakrou alebo centrom tu chápeme energetické spojky napríklad do oblasti úst, ale aj pupku a podobne. Všetko stiahnuť nad povrch niektorej neurónovej oblasti a tu rozvinúť detské pocity komunikácie s anjelskými sférami vlastnej duše. Na tento stav môžete ako stabilizačný faktor nasadiť Či kung, Taj či alebo klasický Silva stav.

Anjelské postavy. Aby ste mali neuróny naladené v tele na anjelský spôsob, tak úplne stačí, aby ste mali okolo seba alebo za sebou pocit postavy veľkého anjela a nie drobných anjelov. Keď si tento pocit vyvoláte, tak už sa snažíte pracovať v neurónoch a neurónové spoje sa nalaďujú inak ako doteraz. A to ste už vstúpili na pôdu pierkových meditácií. Môžete začať s technikou anjelských meditácií. Ide o to, aby ste kreslili neustále postavičky anjelov a pritom mysleli na pierka. Dobré je aj vytvárať s pierkami elektrostatický náboj a nepriamo pôsobiť na oblasť neurónov. Neustále kreslíte postavy anjelov. Môžete si zohnať knižky o anjeloch a každý obrázok anjela prekreslite na svoj vlastný a jedinečný obrázok. Žiadne vzory anjelov neprijímate a všetko pretvárate na svojich anjelov.

Anjelské svetlo. Neustálym kreslením tisícok anjelov postupne dosahujete stav, ktorý vedie k pocitom anjelského svetla. Každá kresba anjela sa spojí s ďalšou kresbou anjela, až nakoniec vytvoria v zhustenej podobe svetlo. Je to výsledok nekonečného procesu kreslenia, meditovania a rozjímania nad postavičkami anjelov.

Anjelské pulzácie. Ide o ďalší stupeň dosiahnutý tým, že ste množstvo rokov neustále kreslili anjelov a neustále ste ich spájali a spájali. Samozrejme, že v ezoterike by ste nemohli nič iné robiť, iba sa venovať kresleniu a meditovaniu nad anjelmi. A preto napríklad zasvätením sa celý proces zrýchľuje a od historických zasväcovateľov sa dajú ich už nameditované schémy prekopírovať a ušetriť si čas. Je to vec prístupu, kto si akú cestu v ezoterike vyberie. Ide aj o to, že sa nechcem stať špecialistom na anjelskú ezoteriku, ale chcem prevziať, čo sa dá a všetko posunúť do ešte dynamickejšej roviny. A mám ambície robiť celú šírku ezoteriky, a preto zasvätenie prijímam ako možnosť rozumne zrýchleného vývoja na duchovnej ceste. Teda v tomto prípade prechádza anjelské svetlo do špeciálnej bezfarebnej pulzácie.

Anjelské znaky. Ďalší fenomén anjelskej ezoteriky sú znaky, ktoré sa vytvárajú ako výsledok manipulácie s predstavami anjelov v neurónových oblastiach. Každé spojenie anjela s ďalšou predstavou anjela sprevádzajú obrázky geometrických tvarov. Buď sú to kruhy s čiarkami, alebo je to tvar knihy, do ktorej sa zapisujú guličky s čiarkami alebo iné tvary. Znaky si treba pozrieť v Galérii zasvätení.

Anjel siamský. Ide už o špeciálnu ezoteriku, v ktorej sa spájajú dva druhy zasvätení a to je zasvätenie do siamských zasväcovateľov a anjelské zasvätenie. Alebo sa môže premosťovať nekonečné kreslenie anjelov a do toho sa dávajú znaky siamských zasväcovateľov, ktoré si tiež nájdete v Galérii zasvätení. Jednoducho do kresby anjelov vkladáte siamské znaky zrastených siamských dvojičiek.

Nekonečné opakovanie. Treba si uvedomiť, že anjelské zasvätenia stoja na nekonečnom kreslení anjelov a anjelských zvierat a to tak, že ich spoločne spájate. Kto sa rozhodne robiť iba túto oblasť ezoteriky, tak ho čaká táto nekonečnosť.

Mŕtvy anjel. Môžeme hovoriť o živých anjelských sférach, ktoré si môže každý z nás otvoriť v sebe. To je živá anjelská sféra. Mŕtva anjelská sféra vzniká tým, že niektorí ľudia nemajú prirodzene, zasvätením alebo meditáciou otvorené anjelské sféry a napriek tomu sa inšpirujú tematikou anjelov. Takýchto anjelov netreba prijímať, ale ich prerábať a prekresľovať tak, ako to cítite zvnútra. Vlastne akýchkoľvek anjelov neprijímate a vytvárate si svojich vlastných anjelov.

6 neurónových oblastí. Počas zasvätenia sa zasväcovateľ usiluje otvoriť a upraviť všetkých 6 neurónových oblastí a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog a ganglie okolo orgánov tela. Teda jednoducho si tieto oblasti naladí na správnu frekvenciu a usiluje sa v nich dosahovať anjelské efekty. Aby ste mohli aktívne komunikovať s anjelskými sférami, tak je dobré v oblasti neurónov neaktivizovať všetky neuróny, ale iba 70% neurónov a 30% neurónov nechať v pasivite. Teda danú neurónovú oblasť, napríklad miechu si rozdelíte na 34 častí a v každej časti sa snažíte o pomer 70% a 30%. Ide o snahu, aby ste sa čo najaktívnejšie priblížili k vedomiu prírodného šamana, ktorý dokáže ešte komunikovať s informačnými poliami o anjeloch napríklad v zemských magmatických poliach a tiež v kozme. Majte na pamäti, že fyzický svet prekrýva informačný svet o všetkom, čo sa udialo a čo sa deje. A do týchto sfér mal mozog prírodného človeka ešte v dávnych dobách prístup.

Verím, že anjelské sféry nebudú pre nás už takou záhadou a dovolia ešte hlbšie preniknúť do duchovného sveta vo vnútri nás.

Pridaj komentár