Prekvapujú ma veci, ktoré sa okolo mňa dejú, cítim v sebe neskutočnú chuť zmeniť svoj postoj k životu, k ľuďom, k sebe samému a popravde už dávno som s tým začal…nie čítaním kníh ani chodením na dáke prednášky či na dakoho doporučenie…proste ja to beriem tak, že si ma to našlo samo a z dákeho mne neznámeho dôvodu som prišiel na to, že sa dokážem sám vyliečiť a naozaj som to dokázal vo veľmi krátkej dobe.

Veštecky som sa pozrel do vášho podvedomia. Bol to nevšedný zážitok. No pre vás to znamená zložitú psychiku z dôvodu prežitia klinickej smrti počas embryonálneho vývoja.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo pečeň. Hodnota 16, čo je disharmonický stav. Ešte nie lekársky zistiteľná choroba. Kyvadlo neobkreslilo lymfatický systém. Hodnota 18, disharmónia. ostatné oblasti boli obkreslené.

Psychický stav
Aurický obal je mierne vzdialený od fyzického tela. Je potrebná konzultácia u psychológa a návrat do štandardného stavu mysle. Tak isto väčšina vnútorných obalov v tele je mierne mimo tela.

Povaha
Psychické prejavy idú z oblasti veľkého mozgu, čo nie je bežný psychický stav. Psychické prejavy z tejto oblasti naznačujú, že ste prežili stavy klinickej smrti a do vnútra fyzického tela sa dostalo informačné pole mŕtvej osoby, ktorá sa chcela reinkarnovať. Vnímať sa dá ako energetický obal so 4 reinkarnáciami. Ide o informačný záznam kanibala. Potom bol v osobe, ktorá z ľudských orgánov vyrábala lieky. Potom v osobe, ktorá pracovala ako patológ a ďalej v osobe, ktorá sa venovala mumifikácii významných osôb. Potom v osobe, ktorá sa venovala výskumu buniek. Vždy počas klinickej smrti každý dostane nejaký informačný záznam do seba. Počas života sa musí venovať ľudským orgánom a túžiť sa reinkarnovať. Voláme to Lama tulku. Dovoľuje to v živom človeku zvláštne schopnosti.

Sexus povahy
Vo veľkom mozgu je aktívna predná časť mozgu, to vždy naznačuje na osobu so psychopatickými sklonmi. Nehovorím o psychopatickej chorobe mysle. Iba náznaky. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá neustále priťahuje k sebe nepríjemnosti a deštruktívne stavy. Vnímať však silu vôle odolávať tejto osudovosti a doslova sa jej zbaviť a odmietať ju. Sexus povahy v tejto oblasti vyvoláva deštruktívne sklony a stavy nekontrolovateľnosti v sexuálnej oblasti.

Sexuálne centrum
Energeticky ho cítiť v oblasti veľkého mozgu. Teda určité ciele a ambície mimo rodinný krb. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa snaží z ľudí dostať deštruktívne mechanizmy a naberá ich na seba.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na ľudské vnútro a mumifikáciu. Povrchová vzrušivosť: na egyptskú mumifikáciu. Pohlavná vzrušivosť: na Egypt. Citová vzrušivosť: na starý Egypt. Celkovo problémové sexuálne podvedomie na vytvorenie partnerského vzťahu.

Stav obalov

1. aura okolo veľkého mozgu je mimo fyzické telo. Je v tvare helmy a má v sebe informačné polia z oblasti medicínskej patológie.
2. klinický obal, ktorý sa tvorí vo fyzickom tele po prežití klinickej smrti, obsahuje záznamy z historického Egypta, deštruktívne, ale aj pozitívne obrazy.
3. Lama tulku je obal, ktorý som opísal, prerástol vašou psychikou na 80%, z vašej pôvodnej psychiky zostalo 20%. Cítiť odtiaľto svetlo a láskavosť. Ale aj vnútorný ťažký súboj s týmto informačným poľom Lama tulku. Silný spor.
4. spirit obaly sa nachádzajú v aure, nie vo vnútri tela. Nedokážete tieto informácie z kostných pozostatkov identifikovať a spolupracovať s nimi. Možno vás zaradiť medzi špiritistické osoby.
5. túžba inej osoby: je z tela von, obsahuje informácie o ľudožrútstve.
6. mozoček obal, poslanie v živote: je ukotvený do tela. U štandardných ľudí sa drží v mozočku. Obsahuje záznam o osobe, ktorá by sa mala venovať skúmaniu archeologických nálezov a rôznym vedeckým metódam skúmania. Pokiaľ žijete takýmto spôsobom, tak šťastný osud. Pokiaľ žijete takýmto spôsobom, tak šťastný osud.
7. rodostrom obal je ukotvený z tela von a obsahuje túžbu osoby z vášho rodu venovať sa súdnemu lekárstvu.
8. kostný záznam: nezapisujete nič zo svojho života do kostného záznamu a to z dôvodu vyosenia psychiky. Bežne ľudia zapisujú skoro všetko.
9. dieťa obal je z oblasti pupku uvoľnený a túla sa informačnými poliami, ktoré vznikli po smrti ľudí a zvierat. Túla sa info poliami násilia a deštrukcie.
10. zvierací obal je otvorený vo vašom fyzickom tele. Obsahuje záznamy o živote pravekých zvierat. Tlačí na neštandardné správanie.
11. eros obal je mimo telo a je uvoľnený, núti vás, aby ste si ubližovali a ničili sa. Nebezpečná tendencia. Tento info záznam má v sebe info polia mŕtvych embryí a má zvyčajne silný negatívny vplyv na psychiku človeka. Rizikový faktor.
12. zápis spomienok: vaše spomienky vnútorná psychika svojvoľne prerába na život v prostredí márnice a patológie. Likviduje alebo mení záznamy o šťastí a štandardnom spôsobe života.
13. šaman obal je mimo tela a uvoľnený. Túla sa v info poliach vytvorených činnosťou ľudí a zvierat. Túla sa v info poliach kanibalov.
14. 7 obalov spolu: tieto máte nerozvinuté v sebe. Obsahujú deštruktívne schémy cintorínskeho prostredia.
15. vnútro neurónov: iba čiastočne otvorené schémy bez vplyvu na vás.
16. chromá chrbtica: nemáte tento priestor otvorený.
17. tranzové telo: nemáte vytvorené.
18. zvukové telo: máte vytvorené. Ide o hypnotické telo vytvorené používaním určitého druhu vnútorných zvukov, ktoré sa podobajú na zvuky kozmu. Tieto sa monotónne opakujú, náznaky porúch v spánkových lalokoch. To vám dovoľuje sťahovať do aury informácie o egyptskej kultúre.

Pred narodením
Embryonálny vývoj bol atypický, vývojové štádiá nešli pekne za sebou, mali ste v sebe iné vývojové štádiá, ktoré sa postupne menili do ľudského embrya. Už tu ste chodili do štádií klinickej smrti. Celý vývoj bol ťažký a mimoriadne náročný. Až by som povedal, že to bol zápas o prežitie.

Pôrod
Sprevádzala prítomnosť anjelských informačných polí, ale tie sa vzdialili a nemohli vojsť do vás z dôvodu prítomnosti informačného poľa Lama tulku a klinických problémov.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Spor medzi tým, čo sa malo vo vás rozvinúť a informačným poľom Lama tulku.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Zničené schémy, ktoré by vám pomáhali správne sa nasmerovať v živote. Ticho a prázdno. Ako keby zámerne potlačená šťastná osudovosť. To robí záznam Lama tulku.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Tak isto prekrytie vašej pôvodnej psychiky info poliami Lama tulku. Nemôžete používať jedinečné schopnosti arabského sveta, vedomosti a znaky. Pôvodne bola vaša duša silne islamská s anjelskými schémami úspešnosti.

Astrológia miechy
Aj tu je silný súboj a snaha blokovať vašu pôvodnú psychiku.

Astrológia ganglií
Všade čierne platničky a potlačenie schopnosti mať dobré nápady a inšpiráciu.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Znovu prekrytie info poliami Lama tulku a nedostatok životnej energie.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami aj za pomoci okolia. Vaše skutočné túžby zostali na úrovni dieťaťa. Informačné pole Lama tulku je chaotické a sebaničiace.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Lama tulku ničí všetko, čo vytvoríte a čo by pôsobilo proti nemu.

Pridaj komentár