Kmitajúce otĺkanie paličkami. Kmitajúce otĺkanie vreckom kamienkov. Kmitajúce masírovanie. Kmitajúca reflexka. Kmitajúca akupresúra. Kmitajúce prstové mody. Kmitajúce ruky na telom. K všetkému aurický obal okolo tela. Zasvätenie do kmitajúceho Reiki. Rituál komunikácie s aurickým obalom. Bioenergie zo zasvätenia. Bioenergie vlastné. Bioenergie zosaté z pohybujúcich sa zdrojov. Magmatické bioenergie. Bioelektromagmatické energie. Biomagnet v aure. Kirlianov efekt v aure. Tento zápis z prednášky a cvičenia má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj medzi nahrávkami.

Silva fyzis prechádza zásadnými zmenami, ktoré vyvolala séria zasvätení do kmitajúcich bioenergií Reiki. Toto zasvätenie otvorilo cestu do liečiteľstva v aurickom obale okolo človeka. Pod aurickým obalom tu rozumieme priestor od povrchu tela do vzdialenosti asi tak pol metra. V tomto priestore sú molekuly vzduchu, častice prachu, fotóny svetla, rôzne energie a bioenergie. Tak isto v tomto priestore sú bioenergetické objekty zo zasvätenia. Kto nemá zasvätenie, tak si vsugeruje a bez výhrad uverí, že sa jeho telo zväčšilo o pol metra.

Do zasvätenia sa dostaneme aj pomocou presunu koncentrácie do oblasti predĺženej miechy a celkovo miechy, kde je uložené vedomie cicavcov. V predchádzajúcich príspevkoch sme uvádzali stredný mozog. Stredný mozog sme nateraz po skúsenostiach z praktickej meditácie posunuli do oblasti ľudského vedomia. Ide o spresnenie na základe meditačnej praxe. Koniec koncov je predĺžená miecha tesne pod stredným mozgom. Nepremýšľate a vsugerovali ste si, že ste šaman s aurickým obalom, v ktorom nateraz budeme robiť aurické liečiteľstvo. Aura okolo fyzického tela je to najväčšie tajomstvo ezoteriky celkovo. Práve aura šamana je najväčšia, najhustejšia a ideálne vhodná na aurickú ezoteriku. Aura pri iných vedomiach ako napr. ľudskom nie je dostatočne kompaktná a hustá. A preto sme pre aurické liečiteľstvo vybrali práve vedomie prírodných šamanov.

V zásade sme postupovali tak, že sme sa postupne otĺkli zväzkom ošúpaných vŕbových paličiek. Potom sme si otvorili aurický obal okolo seba spomienkou na kmitajúce zasvätenie Reiki. Ten, kto nemal zasvätenie, si vsugeroval aurický obal. Do aurického obalu sme vháňali vlastné bioenergie a spätne sme tlačili energiu do tela. Sugerovali sme si pocit , že konáme ťažkú fyzickú prácu. Auru sme aktivizovali fyzickým dýchaním, čo je vlastne všeobecne platný rituál použiteľný pre všetkých. Prípadne do aury vložíte doslova predstavu rybičiek a vody. Tento rituál bol získaný vešteckým prieskumom minimálne 10. šamanských magikov žijúcich teraz alebo v minulosti. Všetci robia približne tieto magické efekty, aby mohli komunikovať s aurou okolo seba. Do aury sme zosávali na diaľku bioenergie zo živých zdrojov ako sú rastliny, zvieratá, ľudia, stromy a mikroorganizmy. Miešali sme ju v aure aj s magickými objektmi, ktoré sa v aure vytvorili zasvätením. Potom putovala do vnútra tela liečivá bioenergia. V aure sme si predstavovali, že sme vysávač a bioenergiu zo živých zdrojov zosávame z veľkých diaľok. Potom sme do aury dostali zemské magmatické energie a to štyri druhy.

V aure sme si predstavovali, ako sme súmerní a harmonickí či už vľavo, alebo vpravo. Vtedy magmatické sily natekajú do aury bezproblémovo. Do aury sme dostali aj energie získane na základe Kirlianovho efektu na povrchu kože. Ide o nerozhodnosť v aure medzi sexualitou a asexualitou. Vytvára plamienky, iskry a farebnú hmlu. Potom sme všetky efekty v aure zmagnetizovali predstavou práce magnetov, ktorú sme z mysle posunuli do aurického obalu. Potom sme bioenergie v aure točili do tela a von do aury, ako pri bioenergetickom magnete.

Takto podobne sme postupovali, keď sme sa otĺkli vreckom naplneným kamienkami s tým, že sme si neustále v určitých intervaloch stláčali lymfatickú špongiu na krku pod sánkovou kosťou. Ináč by nám mohlo zostať špatne. Potom nasledovala energetická práca v aure, ako bola popísaná vyššie.

Nasledovalo otĺkanie prstami, ktoré pri údere o kožu a svaly ešte mierne zavibrovali. Aj masáž sa robila za neustáleho kmitania a masírovania. Potom sa pridala práca v aurickom obale, ako bolo popísané vyššie.

Nasledovali prstové mody. To je určitá pozícia s tlakom na ruky s prvkami kmitania. Sledovali sme, kde prstový mód pôsobí. Prstový mód sa drží dlhšiu dobu aj 5 minút. Nasledovali hore opísané bioenergetické cvičenia v aurickom obale.

Nasledovala kmitajúca reflexka. Ide o liečbu pomocou tlaku prsta jednej ruky na druhú ruku a k tomu vibrovanie počas tlaku prsta. Nasledovali bioenergetické manévre v aurickom obale, ako boli popísané vyššie.

Nasledovala akupresúra drevenými špáradlami. Zapichli sa za vibrovania do kože. Na ruke sa hľadali príliš citlivé a necitlivé miesta. K tomuto cvičeniu sa pridali aktivity v aurickom obale za pomoci rôznych bioenergií, tak ako to bolo uvedené hore.

Zostalo posledné cvičenie a to kmitanie rukami v aurickom obale. Rozkmitali sme nadimenzované bioenergie v aurickom obale, kmitaním sme ešte viacej zhusťovali energiu a tlačili sme ju do fyzického tela.

Pridaj komentár