Joga ako spartakiáda. Joga ako liečba. Joga ako terapia. Joga ako veštecký výkon. Joga ako špeciálna bioenergia. Ako najhlbší možný stav mysle. Joga ako duchovná záležitosť. Joga a operovanie v aure.

Joga ako spartakiáda. Pokračujeme v dôslednom precvičovaní všetkých dostupných techník, ktoré sa v joge praktizujú. V prvom rade sme zozbierali skúsenosti z fyzicky praktizovaných asán, ktoré môžu slúžiť ako dobré strečingové cvičenia. V rôznych asánach sa musia kĺbové spoje, šľachy a svaly ponaťahovať, obnoviť svoju pružnosť. Teda joga, pokiaľ nejde do extrémnych polôh tela, môže slúžiť ako strečingové cvičenia. Zároveň môžu asány slúžiť aj na uvedomenie si držania tela. Teda dá sa tu rozvíjať alternatívna terapia pod názvom osteopatia. Zároveň asány môžu slúžiť ako prostriedok na prehĺbenie koncentrácie na niečo alebo niekam. Či už do vonkajšieho sveta, alebo do vnútorného sveta jogína. Viacero asán, ktorých základom je lotosový kvet, slúži ako pomôcka na prehĺbenie kataleptického stavu utišovania a spomalenia všetkých životných funkcií. Hovoríme o blízkosti klinickej smrti alebo jej sugeratívnej podobe. Teda uverili sme, že sme mŕtvi. Pritom túto sugeráciu podporujeme aj fyzickými prejavmi, ktoré nepoškodzujú zdravie. Sed v lotose spôsobuje mimoriadne stíšenie a umŕtvenie všetkých činností. Odtiaľto zo stuhnutých nôh sa kataleptický stav stíšenia presúva do celého tela. Pokiaľ praktizujete stoličkovú asánu, teda bežné sedenie na stoličke, je vhodné kataleptický stav nastaviť z vedome zovretého prstu, kde ste maximálne stíšili všetku aktivitu. Tak isto nehybnosť v asáne, ktorá trvá viac ako desať minút, vedie do kataleptického stavu, ktorý je najdôležitejším prvkom jogy. Čím hlbší kataleptický stav dosiahnete, tým lepšie.

Joga ako liečba. Joga je mimoriadne inšpirujúca oblasť ezoteriky aj v prípade liečenia všetkých druhov chorôb. Snáď iba detský vek nedovoľuje jogu aktívne praktizovať. No stredný a seniorský vek je pre praktizovanie jogy ako stvorený. Ja osobne sa už teším, keď budem v seniorskom veku a ako intenzívne a aktívne budem jogu cvičiť. Pre pokročilý vek je to ideálny prostriedok liečby.

Joga umožňuje intenzívne sa skoncentrovať na seba, všetky techniky jogy aktívne podporujú vytvorenie silnej koncentrácie na seba a do vnútra organizmu. Odpútanie sa od vonkajšieho okolia a pozornosť zamerať do vnútra. Síce zameranie do vnútra nemá účel duchovný, ale uzdravovací. Liečby v kataleptických stavoch na hranici maximálneho stíšenia vyvolávajú zvláštne liečivé fenomény a mobilizujú pud sebazáchovy mimoriadne intenzívne. Kataleptický stav dovoľuje aj dobrý veštecký výkon a lepšie vnímanie toho, čo sa deje v organizme. Napríklad koncentrácia na chorý orgán spôsobuje to, že celý organizmus sa zameria na choré miesto a takto napríklad dotyčný orgán dostane prioritu číslo jedna. Takúto prioritu by ináč v organizme nezískal. Tak isto aj programovanie zdravia je v kataleptických stavoch mimoriadne účinné. Programovanie slúži ako tlak na to, aby sa organizmus venoval chorému miestu. A programovanie v kataleptických stavoch vytvára aj tlak na to, aby sa človek joge venoval. Ste programovaním načasovaný ako budík.

Joga ako terapia. Joga má aj fantastickú zložku psychologickú, ktorá je skrytá v asketizme a jednobodovej mysli. Asketizmus je vlastne odpútanie od všetkého vonkajšieho. Ale v terapii sa asketizmus bude pestovať práve ako odpútanie od toho, čo už nechceme. Teda som príliš veľký dobrák a okolo ma vie pekne zneužívať. Už som si toho vedomý a na zablokovanie zneužívania použijem asketické odosobnenie od vlastnej dobroty. Dobrý skutok ma už tak neuspokojí a chemicky organizmus nevyrobí blaženosť. A tu práve jogínska odosobnenosť v asketizme dovoľuje robiť účinnú terapiu. Takáto terapia sa dá nasadiť aj na konanie veci zlých a deštruktívnych. Na druhej strane jednobodová myseľ je pripútanie sa k niečomu priam fanaticky. Potrebujeme zvládnuť zmenu zamestnania. Na staré zamestnanie použijeme odpútanie a na nové zamestnanie pripútanie. Všetko cvičíme v čo najhlbšom kataleptickom stave umŕtvenia na hranici klinickej smrti.

Joga ako veštecký výkon. Paradoxne je práve kataleptický stav utíšenia a umŕtvenia najhlbším vešteckým stavom, aký sa dá dosiahnuť. Podobné hlboké veštecké stavy sa dajú dosahovať počas hlbokých spánkových stavov. Pri týchto snových výkonoch sa často jedná o poškodenie spánkových procesov. Pravidelný nácvik kataleptických stavov a dosahovanie potrebnej hĺbky umožňuje hlboké veštecké výkony bez vedľajších negatívnych následkov. Celé veštectvo sa budeme usilovať posunúť do tejto hlbočiny.

Joga ako špeciálna bioenergia. Joga má aj ďalší fenomén jedinečnosti a to je pránické dýchanie, u ktorého sa zapája do bioenergetiky tela dýchanie a prenos pocitu dýchania do jednotlivých časti tela. Jednoducho utíšite dýchanie, plne sa skoncentrujete na spomalené dýchanie v pľúcach a tento pocit prenesiete do inej časti tela. Máte pocit, že napríklad vaša pečeň začala dýchať, a tak isto ostatné orgány v tele. Jedinečná energia, ktorá sa tvorí na najjemnejších krvných spojoch. Je to zvláštna bioenergia, ktorá sa slovami ťažko opisuje. Je schopná pracovať v bunečných štruktúrach.

Joga ako najhlbší možný stav mysle. Celkovo joga v sebe skrýva mimoriadne hlboký stav mysle. Tým, že všetko utíši, ukľudní, všetko znehybnie, spomalí dosahuje stav blížiaci sa klinickej smrti. Je to stav, keď je všetko znehybnené, dych je minimálny, všetko beží na najnižší možný chod. Zbytok do klinickej smrti sa dorobí sugeráciou uverenia, že ste v klinickej smrti. Pod klinickou smrťou sa z medicínskeho hľadiska rozumie to, že osoba nedýcha, nemyslí a v tomto stave je už 6 minút a niekedy aj viac. Pokiaľ zostane v tomto stave dlhšie, tak sa zvyšuje riziko poškodenia mozgu.

Joga ako duchovná záležitosť. Joga a operovanie v aure. Skutočným poslaním jogy je ale duchovný rozvoj cez aurický obal okolo fyzického tela. V ašramoch sa pomocou guru majstra udeje zasvätene do rôznych znakov a potom sa na znaky náležite medituje. No to sme sa dostali mimo rámec nášho záujmu použitia a využitia jogy v terapii a liečiteľstve.

Pridaj komentár