Kozmická ezoterika. Patológia kozmických letov. 6 neurónových oblastí spolu. Náznak spomienok pri cvičení. Psychohygiena pri kozmickom vedomí. Vplyv planét na ľudskú psychiku. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Kozmos MP3.

Pokračujeme v nácviku kozmického vedomia, ktoré je typické pre kozmonautov, ktorí strávili na obežnej dráhe Zeme dlhšiu dobu ako 4 mesiace. Ide tu o reálnych kozmonautov, ktorí prešli kozmickým výcvikom a boli na obežnej dráhe Zeme. Vedomie kozmonautov sa zásadne zmenilo v tom smere, že všetkých 6 neurónových oblastí pracuje ako jeden celok. U bežného človeka je tento stav úplne iný. Zvyčajne psychické prejavy sú iba z jednej neurónovej oblasti. Zároveň do tejto kategórie patria aj ľudia, ktorí počas tehotenstva prešli stavom hyperkativity. Matka bola počas tehotenstva psychicky nekľudná a prejavovala prílišnú aktivitu a činorodosť. U takýchto detí sa vyvinie veľmi podobné vedomie ako u fyzických kozmonautov.

Pokiaľ osoba s kozmickým vedomím chce byť v bežnom živote úspešná, tak musí vo všetkom a všade vidieť hviezdy a kozmos. Teda seba vníma ako sústavu planét. Ako súhvezdia a galaxie okolo nás. Takto musí skoro všetko vnímať aj okolo seba. V tomto prípade má stabilnú psychiku a šťastný osud. Preto ako psychohygienu je treba tento systém používať.

V prvom rade si treba uvedomiť, že kozmické vedomie je vlastne neštandardnosť a v podstate z hľadiska psychiatrického je to chorobnosť. U nás cvičiacich ezoterikov ide o vedomé nastavenie tohto stavu počas meditácie a po meditácii sa tento stav uvedie do normálnosti bežného človeka.

Začneme tým, že si vytvoríme v hlave ľahké tušenie, ako sme to cvičili niekedy predtým. Neusilujeme sa vytvoriť si o tom jasnú predstavu, ale iba hmlistú spomienku. Takýto prístup dovoľuje rýchly nástup požadovaného stavu v 6. neurónových oblastiach. Teda náznak spomienky spojenia 6 neurónových oblastí v tele a následne koncentrácia zo šedej kôry veľkého mozgu. Nie z očí,, zo sliznice nosa, z jazyka, z bubienkov, ani z končekov prstov. Výhradne zo zmyslových centier na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Odtiaľto fyzický tlak s náznakom spomienok na takéto koncentrovanie. Dobre si uvedomte rozdiel medzi koncentrovaním sa do vonkajšieho sveta okolo seba a do seba. K tomuto všetkému pridáte jedinečnú techniku sugerácie, že všetkých 6 neurónových oblastí sa spojilo do jedného celku. K tomu sugeráciu, že ste prešli kozmickým výcvikom. Sugerácia, že ste v lone hyperaktívnej matky prežili nepokoj a neustály nekľud. Sugerácia je špeciálna technika uveriť tomu, že je to tak a nepochybovať o tom. Nespochybňovať to a nepremýšľať o tom. Je to tak a hotovo.

Potom nasleduje uvedomenie si, čo ste všetko prežili, čo ste premysleli a po čom túžite. Hovoríme o tom, že si zľahka spomeniete na to všetko bez zjavných obrazov. Iba spomienkové tušenie a fyzická koncentrácia z povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Tento pocit dostanete do každého orgánu a do každej časti tela. Teda spomienka na vaše ego je v každej časti tela a neobsahujú ju vaše neurónové oblasti, ako keby boli prázdne a máte pocit, že sú tam iba čiarky a bodky. Zároveň si zľahka spomínate bez obrazov, že dobrovoľne chodíte v nekonečnom labyrinte. Do každého orgánu presuniete všetky spomienky z pamäte. Potom sem presuniete spomienky uložené v kostiach a v 7. obaloch vo fyzickom tele, ktoré si predstavujete ako ruské matriošky. Sexuálne spomienky umiestnite do oblasti hormonálnych žliaz. Okolo orgánov a častí tela vytvoríte 3 cm auru. Pocit dieťaťa v oblasti pupku tiež natiahnete na každý orgán v tele. To je základný stav pre nácvik kozmického vedomia.

Tento stav môžete vylepšiť diaľkovým napojením na kozmonautov, ktorí boli v kozme aspoň 4 mesiace. Všetko zľahka ako myšlienka na takéhoto kozmonauta. Potom sa môžete napojiť na žijúcu osobu, ktorá má takéto vedomie, ale zároveň dodržuje psychohygienu vidieť všade a vo všetkom hviezdy.

Vyspelejší jedinci sa napoja na záznam, ktorý zachovali títo kozmonauti na obežnej dráhe. Vyspelí jedinci sa napoja na predmety, ktorých sa kozmonauti aktívne dotýkali. a tiež sa možno napojiť aj na štyri druhy magmatických pulzácií zeme. O týchto pulzáciách podrobnejšie v Reiki skole.

Nasleduje ďalšia séria cvičení zameraná na nahodenie vnútorných stavov podľa jednotlivých planét Slnečnej sústavy. Sugerácia ľahkej opitosti a kozmické vedomie Zeme. Tu môžete vyskúšať rôzne možnosti, ktoré tento stav vyvolávajú, tu je to stav alkoholika, ktorý všetko objíma a má všetko rád. V tomto stave sa môžete preliečovať alebo robiť duchovnú cestu do vnútra svojej duše. Treba si uvedomiť, že sugerácia letu okolo planéty Zem otvára neurónové oblasti a sú možné hlboké prieniky dovnútra psychiky.

Potom je možné nahodiť mesačné vedomie ako u kozmonautov, ktorí pristali na planéte Mesiac. V tomto prípade držíte základné kozmické vedomie a pocit, že všetko čo je vpravo, je teraz vľavo a naopak. Potom možno nahodiť vedomie Marsu v sugerácii, že ako zviera beháte v trubkách. Potom možno nahodiť vedomie Uránu, že plávate vo vode ako veľryba. Potom môžete nahodiť vedomie Neptúnu tým, že máte pocit, žecelý život žijete na kývajúcich sa ľadových kryhách. Potom vedomie Pluta, že sa meníte na zviera.

Potom vedomie Merkúru, že sa vznášate vo vzduchu. Nie pocit lietania a dupľom nie pocit peria. Znovu si na všetky časti a orgány nahadzujete tento stav a poriadne si ho vychutnáte.

 

Pridaj komentár