Chcem vedieť, či mám predpoklady zvládnuť REIKI 1,2,3 nielen na nejaký čas, ale na celý život? Myslela som, že tento dar majú fakt len ľudia, čo prežili klinickú smrť, alebo im to bolo dané zhora. Alebo sa mám preorientovať na niečo iné? Chcem poznať seba, moju astrológiu tela, duchovnú úroveň a hádam mi to pomôže nájsť samú seba.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš duchovný svet. Znovu som stretol osobu, ktorá môže robiť ezoteriku v tej najvyššej rovine. Škoda, že ste sa až príliš podriadili bežnému životu a svoj duchovný potenciál nerozvíjali dostatočne. Skúste to nejako napraviť. Držím palce.

Zdravotný stav
Je v poriadku, žiadne vážnejšie problémy.

Psychický stav
Aurický obal je dostatočne zakotvený okolo fyzického tela. Vnímam tu koncentráciu na veci okolo ezoteriky a duchovna.

Povaha
Psychickými reakciami ste netradične usadená v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá vidí svet alebo ho vníma ako geometriu, číslice a písmená. Cítiť, že predkovia boli židovského pôvodu a to viacerí. Menej často bývajú ľudia usadení v tejto oblasti. Aj čakry na povrchu tela sú rozvinuté.

Sexus povahy
Je dostatočne rozvinutý, centrum je umiestnené v hlave a naznačuje na určité ambície a túžby aj mimo rodinný krb. Teda ambície, ktoré však nedokážete naplno realizovať.

Pred narodením
Skúmam váš embryonálny vývoj. Všetko prebehlo v poriadku a štandardne.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Cítiť tu súboj vašich ambícií a nesprávnej výchovy, ktorá nedovolila rozvoj vašej osobnosti. Brzdenie ambícií.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Všade sú písmená a astrologické značky. Nevyužívate svoj intuitívny potenciál. Príliš ste prijali rolu štandardnej osoby. Máte na viac.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Tenké písmená, anjelské sféry. Celkovo dobre rozvinuté, ale mohlo byť viac.

Astrológia miechy
Je tu veľká postava anjela, ktorá vám dáva stabilitu. No moc s ním nekorešpondujete. Návyky z detstva nezaoberať sa duchovnom.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Nerozvinutá oblasť neurónov. Málo životnej energie, mŕtve zvieratá. Chýba motor.

Astrológia ganglií
Slabo rozvinutý svet nápadov a schopností tvoriť nové veci. Drobné postavičky anjelov.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch vás neustále niečo drví, berie vám ezoterické knižky a núti vás žiť ako bežní smrteľníci silne spojení s hmotou.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Vnímam silne potlačené ego a prílišnú tvrdosť, aby ste žili iba konzumným spôsobom života. Čomu ste sa zo strachu podriadili.

Pôrod
Počas pôrodu bežali náboženské rituály ladené židovskými obradmi. To sa vždy deje pri osobách, ktoré mali židovských predkov.

Astrológia karmy
Skúmam karmu ľudstva a vašich predkov, ktorá pôsobí v mozočku. Je tu vaša predurčenosť na nejaký druh činnosti. Všade schémy detí a duchovná osoba, ktorá ich učí náboženské veci a klasické vzdelanie. Tu je usadená silná túžba, aby ste sa vrátili k židovskému spôsobu života.

Astrológia astrálneho tela
Vo vnútri človeka sa nachádza astrálne telo so siedmimi obalmi. Dá sa to prirovnať k figúrke, v ktorej je niekoľko menších figúrok. Túto oblasť nemáte otvorenú, ani premeditovanú.

Astrológia kostí
Skúmam v hmote kostí odtlačok alebo kópiu všetkého, čo ste prežili. Do kostného záznamu zapisujete dobre, čo prežívate. Reinkarnačné možnosti sú dobré.

Astrológia pupku
Nerozvinutá, ale je tam.

Astrológia spomienok v mozgu
Uložené sú štandardne a stavmi klinickej smrti neprechádzate.

Astrológia aury
Aurický obal okolo vás obsahuje plno znakov a značiek geometrického pôvodu.

Astrológia troch obalov
Jeden zvierací obal je nerozvinutý. Dva šamanské obaly sú nerozvinuté. Sú z dôb prírodného človeka.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na knižky a židovskú vieru. Povrchová vzrušivosť: na mužské telo. Pohlavná vzrušivosť: na mužské pohlavie. Citová vzrušivosť: dokážete milovať a prinášať obete. Partner môže mať tendenciu to zneužívať. Vo vzťahu dávate viac ako dostávate.

Špiritizmus
Dokážete komunikovať v aure so svetom mŕtvych. Dobrá a bezpečná forma špiritizmu.

Duchovná úroveň
Morálka a etika na dobrej úrovni. Okolo vás je plno kvietkov. Dobré je naučiť sa ju riadiť tak, aby ju okolie nezneužívalo.

Hviezdy, šťastný osud
Pokiaľ zájdete hlbšie do svojho duchovného sveta.

REAKCIA NA PROFIL

Vážený pán Pueblo.Ďakujem za „naštartovanie motora“.Určite sa ešte ozvem.

Pridaj komentár