Teória. Fantómové bolesti. Fantómový mozog. Fantómové prsty. Fantómové telo ako nekonečná špageta. Stav špiritistu. Stav neuromana. Stav nekromana. Stav okultistu. Stav reinkarnistu. Stav Lama tulku. Stav egyptmana. Informačné pole. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pod informačným poľom mŕtvej osoby a mŕtveho zvieraťa rozumieme to, čo dotyčný človek a dotyčné zviera prežilo počas svojho života. Táto informácia je uložená v kostných pozostatkoch. Podmienka je, že kosti neboli spopolnené alebo nijako chemicky upravované. Mumifikované kosti a celé kostry znamenajú znehodnotenie informácií o živote dotyčnej osoby alebo zvieraťa.

Čisté informačné pole mŕtveho človeka alebo zvieraťa je informačné pole mumifikovanej a spálenej osoby po fyzickej smrti. V pozostatkoch zostáva iba nejaké prázdne ľadové chvenie, ktoré možno oživiť.

Špiritista je osoba, ktorá má fenomén vyosenia tela ako u ľudí , ktorým odstránili niektoré časti tela alebo orgánov. Syndróm fantómových bolestí môže a vzniká aj psychickým pôsobením. Matke zomrie dieťa. Matka dieťa považuje za súčasť seba samej a veľký žiaľ vyosí energetické telo vo fyzickom tele. Matka má psychické poškodenie, v ktorom sa energetické telo odpojí od fyzického tela a nepohybujú sa spolu.

Špiritista je osoba, ktorá má syndróm fantómových bolestí. Teda energetické telo a fyzické telo nerobia spoločný pohyb. Jedno iné doľava a to druhé doprava. Tento stav dovoľuje príchod informačného poľa mŕtvej osoby alebo zvieraťa do fyzického tela živej osoby.

Vedomý špiritista je osoba, ktorá sa dobrovoľne podrobila úprave psychiky a vytvorila v sebe syndróm fantómových bolestí a už nikdy nezladí bioenergetické a fyzické telo do jedného spoločného pohybu. Ďalej sa naučila uviesť do fantómového tela aj oblasti šedej kôry veľkého mozgu. Zároveň sa vedomý špiritista dokáže na informačné pole mŕtvej osoby alebo zvieraťa napojiť a veštecky s ním komunikovať. Vytvorí si stereotyp a trvalo dokáže pracovať vo svete mŕtvych informačných polí.

Vedomý špiritista dokáže do seba zobrať akékoľvek mŕtve informačné pole, a tak isto ho vie vrátiť do kostí a zbaviť sa ho.

Vedomý špiritista dokáže svoje fantómové telo cez svoje prsty bioenergeticky predĺžiť až na miesto posledného odpočinku zomierajúcej osoby, ktorá vchádza do klinickej smrti.

Vedomý špiritista dokáže cez predlžený bioenergetický prst zosávať liečivé bioenergie z pochovaného tela, ktoré rozkladajú mikroorganizmy.

Vedomý špiritista sa môže stať okultným špiritistom a to vtedy, pokiaľ cez informačné pole v sebe vytvára rôzne špiritistické objekty za účelom ovplyvňovania seba alebo iných osôb. Využíva pri tom predstavy chemických látok a obrázkov z Hermetického múzea. Pozri Galérie.

Špiritisti sú navzájom pospájaní informačnými kanálmi a nejako sa aktívne priťahujú. Zvláštny druh komunikácie.

Vedomý špiritista sa môže stať nekromanom. Teda má v sebe informačné pole mŕtvej osoby a zároveň si živo na psychickej úrovni vsugeruje v sebe rôzne prehistorické tkanivá. Spravidla sa vytvorí aurický obal okolo fyzického tela a cez aurický obal sa vstupuje do rôznych dimenzií ľudskej duše. Využíva sa na zasväcovacie rituály v iných ezoterických systémoch.

Vedomý špiritista sa môže stať aj neuromanom. Ide o stav, keď z kostí zvierat a ľudí nezobudí všetky spomienky, ale iba ich časť. Vtedy sa môže napojiť na všetky informačné polia mŕtvych osôb a zvierat, a to všade. Treba sa naučiť správnu komunikáciu získavať netradičné rôzne druhy informácií.

Vedomý špiritista môže do seba prijať informačné pole reinkarnanta, ktorý sa počas svojho života venoval meditácii na bunky a túžil sa reinkarnovať. Svoju reinkarnáciu robí cez moment klinickej smrti a obsadzuje už doslova zomreté telo. Reinkarnanta Tulku možno pritiahnuť sugeráciou, že ste dieťa do 4 rokov a idete do klinickej smrti, ktorá trvá 6 – 20 minút. Takto k sebe pritiahnete dušu mnohokrát reinkarnovanú a môžete ju umiestniť v sebe.

Vedomý špiritista sa môže stať aj egyptmanom. A to vtedy, keď do seba zosaje informačné polia spopolnených alebo mumifikovaných osôb. Zvláštny stav mysle, ktorý treba vyskúšať.

Vedomý špiritista – reinkarnant. Za života sa programuje na život večný. Je si vedomý, že to treba naprogramovať za života a nie po skonaní. Programuje si silne reinkarnačné sklony voči živým dušiam. Pripravuje sa aj na reinkarnáciu Lama tulku, študuje všetko o orgánoch tela a bunkách. Túži po reinkarnácii. Túži, aby sa venoval duchovnému vývoju počas existencie ľudstva. Pokiaľ medituje, tak chce všetko preniesť do ďalšieho a ďalšieho života. Keď sa reinkarnuje, tak chce si spomenúť, čo bol v predchádzajúcom živote. Chce sa na svoj predchádzajúci život napojiť cez magmatické polia a zosať všetky informácie o svojej duši.

Pokúsil som sa definovať rôzne pojmy zo špiritizmu a otvoriť cestu k reinkarnačným procesom. Teda určité reálne možné potencie toho, čo sa udeje s informačným poľom po fyzickej smrti.

Pridaj komentár