Pokračujeme v nácviku techniky ovládania totemových zvierat šamanov technikou sugeratívneho a dočasného zablokovania potných žliaz na povrchu kože. Kľúčové slová: totem, šaman, kult zvierat.

Na začiatok ako zvyčajne sme sa odpútali od civilizácie a uzavreli čo najdôslednejšie všetky spomienky na civilizáciu. V našich mysliach prestala ľudská civilizácia existovať. Otvorili sme čo najviac spomienok na prírodu, či už sluchových, čuchových, chuťových, hmatových, zrakových a pohybových. Nechali sme, aby tieto spomienky na všetky druhy prírodného prostredia prenikli do všetkých orgánov tela.
Nasledovala ďalšia cvičebná technika a to predstava niektorého obľúbeného zvieraťa pre nami a výmeny jednotlivých častí tela. Dali sme predstave zvieraťu pred nami svoju ľudskú hlavu a zviera nám dalo svoju hlavu. Takto sme si v predstave vymenili všetky časti tela. Vsugerovali sme si pohyb zvieraťa a jeho emocionálne a pudové predstavy.

Precvičili sme si aj tvorbu bioenergií a to pomocou koncentrácie do ústnej dutiny, potom do spánkových lalokov, do mozočku a potom do oblasti pupku. Všade sme sa na chvíľu koncentrovali aj s predstavou zvieracích zubov a pocitom, ako sa hryzieme po celom tele, aj vnútorné orgány. Vyžaduje sa čo najživšia predstavivosť. Ide o nácvik tvorby vlastnej bioenergie a preliečovanie touto energiou.

Nasledovalo sugeratívne cvičenie, pri ktorom sme sa skoncentrovali na povrch kože a spomínali sme si na rôzne zranenia a bolesti. Potom nasleduje predstava a to čo najreálnejšia, že potné žľazy nefungujú. Môžete sa na diaľku napojiť na človeka, ktorý má potné žľazy zablokované. Upozorňujem, že bez zvládnutia tejto techniky nemá zmysel toto cvičiť, lebo žiadne totemové zviera vedľa seba nepocítite alebo neuvidíte. Buďte trpezliví a cvičte, až kým k vám nepribehne totemové zviera. Keby vás zasväcoval niektorý starý šaman, tak by vám zdral z tela kožu, alebo by ju na mnohých miestach popálil alebo inak poškodil, aby ste mohli mať priamy kontakt s totemovým zvieraťom.

Nasledujú cvičenia už za prítomnosti totemového zvieraťa. Ide o špeciálnu komunikáciu, ktorá vedie k pragmatizmu a efektívnejšiemu využitiu svojho okolia. Napríklad ako sa lepšie adaptovať v dnešnej dobe. Totemové zviera vám ukáže možnosti vo vašom okolí. Totemové zviera vám ukáže, čo všetko vo vašom okolí je na ulovenie a zožratie, aj peniaze. Totemové zviera vám na požiadanie môže ukázať, akým smerom sa máte uberať, aby ste získali čo najviac bohatstva. S totemovým zvieraťom sa môžete zblížiť intenzívnejšie a ono vás naučí ďalšie schopnosti, ako byť ešte úspešnejší. Totemové zviera vás naučí prijať všetky výhody z revíru, v ktorom teraz pôsobíte. Totemové zviera vás môže sprevádzať do minulosti a ukázať, čo ste robili zle, poučiť sa a už nerobiť chyby. Totemové zviera vás môže zdiagnostikovať a označiť vhodný liek. Je to príjemné naučiť sa takémuto druhu šamanskej komunikácie s duchmi zvierat.

Pridaj komentár