Kozmos ezoterika. 6 neurónových oblastí. Nastavenie neurónov. Kozmonauti. Ľudia s kozmickým vedomím. Techniky nácviku. Psychohygiena. Vedomie planét slnečnej sústavy. Vedomie súhvezdí. Vedomie vzdialených galaxií. Informačné polia, ktoré vytvorili ľudia a zvieratá. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Máme možnosť cvičiť kozmické vedomie, ktoré majú kozmonauti po pobyte na obežnej dráhe viac ako 4 mesiace. Ich psychika sa výrazne pozmenila a možno ju na diaľku veštecky zdiagnostikovať ako zvláštny stav mysle, ktorý nie je u ľudí dnešnej doby bežný a objavuje sa výnimočne. No v budúcnosti sa dlhodobejším pobytom v kozme vedomie ľudí zmení na nepoznanie.

Druhým zdrojom vnímania kozmického vedomia sú ľudia, ktorí sa narodili matkám, ktoré mali zvláštne poškodenú psychiku počas tehotenstva. Zvyčajne trpeli hyperaktívnym správaním. Ich psychická koncentrácia bola totálne zameraná na dieťa. Stav takýchto matiek nebol úplne v poriadku a príliš sa podobal kozmickému vedomiu. Tento psychický stav sa neskoršie odzrkadlil na psychike dieťaťa, ktoré dostalo takú istú podobu ako majú terajší kozmonauti, ktorí strávili v kozme viac ako 4 mesiace. Aby ste si tieto tvrdenia mohli overiť, musíte mať špeciálne veštecké schopnosti diagnostikovať takéto typy ľudí na diaľku. Pokiaľ takúto schopnosť nemáte, budete sa musieť spoľahnúť na to, že nie je naším záujmom tvrdiť niečo, čo sme si neoverili.

Cieľom ezoterika nie je mať trvalo stav kozmického vedomia, ale dokázať si cvičeniami a sugeráciami kozmického vedomia takýto stav dočasne počas meditácie naladiť a pracovať v ňom. Takýto stav sa hlavne nalaďuje tým, že v 6. neurónových oblastiach a tiež v kostiach a v aure si dokážete vložiť obrázky o kozme. Pocit vloženia obrázkov o kozme dovoľuje upraviť neuróny v ľudskom tele do správnej polohy. Potom môžete použiť predstavy labyrintu, v ktorom sa chcete motať za každú cenu.

Vhodne si naladíte svoje vnútro do stavu kozmického vedomia aj tak, že sa na diaľku napojíte na žijúce osoby. Na tento výkon treba mať zvládnutú napríklad prácu s energiami reiki a dosiahnuť úroveň senzibila, ktorý sa veľmi podobá na stav prútikára, ktorý dokáže hľadať vodu, ale aj rôzne druhy hornín.

Všetko využijete, aby ste sa vhodne naladili do stavu kozmického vedomia. Spomeniete si na vaše fyzické telo a všetko, čo ste prežili a zažili. V tomto pocite sa koncentrujete na jednotlivé orgány v tele a doslova ku každému orgánu pripojíte tento pocit. To ste už plne v stave kozmického vedomia, ktoré si udržujete počas celého meditačného cvičenia.

V tomto stave zahájite meditácie na jednotlivé planéty Slnečnej sústavy. Nás v podstate nezaujíma fyzický, ale informačný kozmos okolo fyzických planét, ktorý sa vytvára po smrti ľudí a zvierat, ktoré boli v kozmickom vedomí počas života. Uvedomte si, že ľudská psychika nepozná čas a priestor a keď si nahodíte kozmické vedomie, tak v zlomku sekundy sa spojíte aj s najvzdialenejším miestom v kozme. Nejde o spojenie s fyzickým kozmom, ale o spojenie do informačného kozmu, ktorý vytvorili ľudia zo svojich spomienok.

Teda máte základné kozmické vedomie a teraz začínate túžiť po tom, aby ste sa raz dostali fyzicky na niektorú planétu Slnečnej sústavy. Chcete vidieť Zem z kozmu a nahodíte si pocit, že všetko na zemi bozkávate a objímate a je vám úplne jedno, čo to je. To je kozmické vedomie planéty Zem. Potom si nahodíte vedomie Mesiaca. Ako keby sa pravá strana vymenila s ľavou stranou tela. Takéto vedomie majú námesačné osoby, ktoré majú kozmické vedomie, ktoré získali počas embryonálneho vývoja. Potom ide vedomie Marsu v pocite, že ste sa zmenili na zviera, ktoré behá v uzatvorenom systéme trubiek. Vedomie Uránu a pocit, že ste veľryba a plávate vo vode. Vedomie Neptúna a pocit života na ľadových kryhách. Vedomie Pluta a pocit, že ste sa zmenili na zviera. Vedomie Saturnu a že ste sa zmenili na malý priestor. Vedomie Slnka a pocit, že ste sa stali matkou matiek. Pri nahodení vedomia Venuše sa situácia mení a sexuálne vedomie prúdi z hormonálnych žliaz. Vedomie Jupitera a pocit dieťaťa vo vode.

To sme precvičili sústavu vedomí Slnečnej sústavy. Ďalej budeme pokračovať nácvikom vedomí do súhvezdí a galaxií, a tak isto na rôzne druhy anomálií v kozmickom priestore.

V rámci výskumu sme prezentovali žijúce matky, ktoré čakajú dieťa. Zisťovali sme ich psychický stav v jednotlivých sektoroch zemepisnej dĺžky a zemepisnej šírky. Tak isto sme zisťovali, ako sa do dieťaťa dostane kozmický Lama Tulku. Ide o informačné pole osoby, ktorá mala kozmické vedomie a za života sa túžila reinkarnovať a venovala sa činnosti s orgánmi ľudského tela. Tento záznam bolo možné cítiť v dieťati, ktoré sa má narodiť napríklad v Afrike v sektoroch (6, J) a ( 4, G ), v Európe (3, E), v Ázii ( 7, F ), v Indii (10, G).

Pridaj komentár