Uplatnenie zvukovej ezoteriky pri duchovnej ceste. Pod zvukom tu rozumieme hudobné tóny, melódie hudobných nástrojov a ľudského hlasu. V žiadnom prípade nie technický zvuk v podobe rezonancií. Treba to dôsledne rozlišovať. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Jogínska škola MP3.

V zásade základy jogy sú výborným vstupom na duchovnú cestu. Jogínske asány vás naučia nehybnosti a kľudu. Nehybnosť vedie k spomaleniu a ukľudneniu celého tela. Pozícia tela v joge vás udrží v určitom vhodnom meditačnom stave. Jogínske dýchanie vám umožní udržať v pľúcach určité množstvo vzduchu a máličko vydychovať a nadychovať. Ide o meditačné dýchanie vhodné pre koncentráciu do seba. V joge sa naučíte znehybnieť, máte pocit, že sa nemôžete hýbať a všetka pozornosť a túžba pohnúť sa smeruje dovnútra. V joge sa naučíte počúvať zvuky vlastného tela. Pozícia prstov na rukách vám dovolí znovu lepšiu koncentráciu do seba. Joga má množstvo výborných techník koncentrácie a je dobré sa ich naučiť všetky využívať. Joga beží na jemných sexuálnych predstavách, ktoré dovoľujú lepšie dosahovať výborné výsledky na duchovnej ceste. Jednoducho v tomto smere je joga ideálna.

Po zvládnutí základov je tu určitá nadstavba, ktorá smeruje do psychického prieniku do kozmu. Na to, aby ste reálne prenikali do kozmického priestoru, je potrebné vytvoriť kozmické vedomie. To kopírujeme od kozmonautov, ktorí boli v kozme viacej ako 4 mesiace alebo od osôb, ktoré sa narodili hyperaktívnym matkám a prirodzene majú kozmické vedomie. Bližšie Kozmos sekcia. V zásade si sadnete do vhodnej asány a skoncentrujete sa okolo orgánov svojho tela. Všade presuniete pocity o reálnom kozme. To je prvé naladenie. Pomôžu aj predstavy života v labyrinte. Potom vytlačíte zo seba vplyv magmatického jadra Zeme a jeho magnetických síl. Bližšie cvičenia Reiki škola. Potom nasleduje chuť psychicky preniknúť od povrchu Zeme cez 100 000 metrov atmosféry nad povrchom Zeme. Ocitnete sa na obežnej dráhe Zeme. Nepomýľte si to s prienikom do vlastných spomienok, ani do predstáv v aure okolo seba, alebo do obrázkov pred sebou. Treba dôsledne kontrolovať, kam prenikáte. Môžete na to použiť veštecký výkon a v spomienkach myslieť na obrázok obežnej dráhy Zeme a keď preniknete psychicky na obežnú dráhu, tak sa tento obrázok z pamäte zosilnie. Snažte sa byť voči sebe kritický. Väčšina ezoterikov preniká iba do svojej fantázie a nie skutočne do kozmického priestoru.

V druhej fáze je potrebné, aby ste okolo orgánov dali pocity z Reiki školy. Ide o rôzne energetické pocity z kozmických prienikov k planétam a súhvezdiam. Takýto stav vám dovolí prenikať do kozmu na energetickej báze, ktorá je mimoriadne rýchla a účinná. Tento systém spomienok planét, súhvezdí a galaxií okolo orgánov tela a kozmickými energiami planét a súhvezdí dovoľuje prenikať do našej Galaxie, ktorá je zložená z množstva súhvezdí a tie zase z množstva planét. Na to sa pridávajú zvukové spomienky, ktoré dovoľujú rýchlo prenikať do prázdneho priestoru v kozme. Sú to priestory, ktoré neobsahujú aj 100 miliárd svetelných rokov žiadne planéty a podobné kozmické objekty. V takomto priestore by ste sa nedokázali psychicky pohybovať. Je to možné iba na zvuku. A v tomto smere boli kozmickí jogíni jedineční.

V zásade sme takto začali prenikať do kozmu č.1. Tento kozmos je veľký asi 40 miliárd svetelných rokov. Dnešné ľudské prístroje skenujú iba 20 miliárd svetelných rokov. Psychicky v kozmickom vedomí možno prenikať aj za hranice dnešných technických možností ľudskej rasy. V tesnej blízkosti tohto kozmu je kozmos č. 2, ktorý je veľký asi 10 miliárd svetelných rokov. Potom je v tesnej blízkosti kozmos č. 3. Jeho veľkosť je až 80 miliárd svetelných rokov. Nasleduje kozmos č. 4, ktorý je vzdialený nejakých 140 miliárd svetelných rokov. Je celkovo malý a ešte vzniká. Potom je kozmos č 5, ktorý je vzdialený okolo 190 miliárd svetelných rokov. Ďalší je kozmos č. 6, ktorý je vzdialený asi 300 miliárd svetelných rokov a má veľkosť aspoň 80 miliárd svetelných rokov.

Psychicky sme prenikali tento raz všetkými smermi a objavili sme veľký kozmos č. 7 a to smerom za kozmom č. 4. Je od nás vzdialený až 900 miliárd svetelných rokov. V ostatných smeroch to bolo prázdne alebo iba niečo maličké, čo zaniká alebo vzniká. V zásade sme preskúmali sektor okolo planéty Zem do vzdialenosti asi 1 000 miliárd svetelných rokov. V ďalších prienikoch budeme znovu hľadať kozmy podobné našim kozmom.

Postupne sme v kozmickom vedomí so zvukovými efektmi odbúrali blokácie a túžby v spomienkach. Pohybovali sme sa skoro všetci veľmi rýchlo v celom priestore kozmu. Na budúce budeme prenikať ešte za túto hranicu až do nekonečna.

Pridaj komentár