Po dlhšom období sme pozmenili cvičenia a meditácie v oblasti kabaly. Meditácie v sobotu realizujeme počas celého dňa. Začali sme s teoretickou prednáškou o kabale, ktorá bude súčasťou Učebnice. Nasledovalo základné praktikum, v ktorom sme precvičovali bežné kabalistické cvičenia. Potom sme precvičovali jednotlivé zasvätenia, ktoré sme už robili.
Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Nájdete si ju v nahrávkach Teosofia – Kabala MP3.

Základom praktickej kabaly je mozoček, ktorý sa nachádza v zadnej časti hlavy. Každý ezoterik, ktorý chce skutočne robiť kabalu na židovský spôsob, sa musí naučiť koncentrovať do mozočku. Tak isto je dobré a aj žiaduce, aby si vedel predstaviť a to dosť plasticky, ako vyzerá mozoček. Že má dve časti, ako keby ste rozrezali menšiu tenisovú loptičku. Každá z dvoch častí má následne po 10 častí. Každá časť je obalená vrstvami neurónov. Všetko si môžete predstaviť ako 3 až 7 vrstiev pavučín so zrniečkami prachu. Tak isto je dobré vedieť, ako vlastne mozoček funguje. Jeho hlavnou úlohou je skenovať a zbierať informácie o dianí v každej bunke organizmu. A buniek v ľudskom tele je neuveriteľné množstvo. Nielenže mozoček zbiera každú sekundu informácie o tom, čo sa v mozočku deje, ale od vytvorenia v ľudskom embryu ich uchováva. Neustále ich vyhodnocuje, triedi, poskytuje ich organizmu naspäť a tým zabezpečuje súlad potrieb a záujmov v organizme. Tak isto na požiadanie človeka v jeho pamäti vyhľadáva a dáva dokopy spomienky, ktoré človek prežil.

Tak isto je dobré, že len málokedy a skoro vôbec sa nerodia ľudia, ktorí by boli usadení v mozočku. Do mozočku sa ľudia dostávajú systémom vhodnej výchovy, ktorý je najlepšie rozpracovaný v židovskej kabale. Teda človek sa pestovaním kabaly prepracuje psychicky do tejto oblasti a psychická koncentrácia bude vychádzať nie zo stredného mozgu, ale priamo z mozočku. Preto pokiaľ chce ezoterik robiť duchovnú cestu jedincov v mozočku, musí absolvovať špeciálny výcvik na presun do mozočku z inej neurónovej oblasti. Okrem mozočku máme 6 neurónových oblastí: veľký mozog, stredný mozog, miecha, brušný mozog, ganglie a jadrá buniek. Každý človek je vždy psychicky najčastejšie usadený v niektorej neurónovej oblasti, ale iba výnimočne v mozočku. Preto sa ezoterik musí naučiť mať pozitívny vzťah k židovskej kabale a židovskej tradícii. Pokiaľ má negatívny prístup, tak si sťaží presun do mozočku a realizáciu kabalistickej duchovnej cesty. Ezoterik sa do mozočku koncentruje dočasne a po skončení meditácie z mozočku odchádza do inej zo 6. neurónových oblastí.

Do oblasti mozočku sa musí ezoterik naučiť koncentrovať najlepšie cez pomôcku koncentrácie aj pol metra za hlavu. Ku koncentrácii môže použiť aj techniku kultového objektu, ktorý si pred seba vytvorí z rôznych druhov materiálov. Bližšie Pyramidálna škola. Do mozočku sa môže ezoterik naučiť chodiť aj pomocou čítania kabalistickej literatúry ako je Starý zákon, Zohar, Talmud, Sefiroty a iná kabalistická literatúra. Zámerom čítania a práce s textami je schopnosť koncentrácie do oblasti mozočku a prenikanie dovnútra fungovania mozočku. Týmto smerom fungujú všetky zasvätenia a meditácie.

Ezoterik si uvedomuje, že mozoček funguje tak rýchlo, že je možné veštecky vnímať iba zlomok aktivít v neurónoch mozočku. Preto je vhodnejšie, aby ezoterik dal mozočku príkaz, aby zapisoval všetky znaky a operácie do veľkého mozgu ako kópiu spracovaných znakov. Ezoterikovi je potom dovolené, aby vešteckými zmyslami dekódoval, čo vlastne mozoček robil počas meditácie.

Ezoterik si uvedomuje, že mozoček sa hodí pre meditácie iba vtedy, keď už má v hlave obrovské množstvo meditácií. Ide o veľké množstvá nabraté mnohoročnými meditáciami. Pokiaľ máte iba pár informácií o ezoterike, tak to mozoček nezaujíma a nebude ochotný venovať sa vám. Pokiaľ už je v spomienkach veľkého mozgu uložené veľké množstvo spomienok či už chuťových, čuchových, hmatových a tiež zrakových, tak mozoček už reaguje a môžete mu dávať príkazy, aby vás uviedol do vhodného stavu a sám zdokonaľoval vašu úroveň celkovo v oblasti ezoteriky.

Počas meditácií sme vždy vytvorili niekoľko kultových objektov, ktoré držali koncentráciu ezoterika priamo v mozočku. Zároveň sme mozoček požiadali, aby sa špeciálne postupne venoval všetkému okolo anjelskej ezoteriky, tak isto oblasti ezoteriky v 7. neurónových oblastiach. Potom aby sa venoval všetkým spomienkam v systéme Silva rezonancií. Ďalej aby sa venoval všetkému v oblasti kozmického vedomia a nakoniec sme precvičovali celý systém Reiki energií. Zároveň sme mozoček požiadali, aby ukladal všetko, čo počas meditácie dával do znakovej podoby priamo do veľkého mozgu a nie iba do mozočku. A toto sme aj dosiahli, zároveň sme sledovali, ako do veľkého mozgu ukladá mozoček znaky, ktorými pracoval počas meditácie. Sú to iba kópie znakov a vo veľkom mozgu sa dajú veštecky vnímať a vysvetľovať, ako vlastne pracuje mozoček.

Celkovo zasvätenia a množstvo informácií, ktoré obsahujú, už vyžadujú, aby s nimi pracoval mozoček a nie bežná ľudská myseľ usadená v niektorej neurónovej oblasti. Jednoducho sa ezoterické systémy a informácie nakopili do takého množstva, že meditácia a zdokonaľovanie je možné iba cestou anjelských sfér a mozočku. Toto musí ezoterik rešpektovať, pokiaľ chce ísť ďalej na duchovnej ceste.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.