Budeme sa venovať špecializovanej téme, ktorá spadá do sveta mŕtvych. Pod svetom mŕtvych tu rozumieme miesto, kde odchádzajú spomienky organickej hmoty, ktorá si už niečo pamätá. Čo sa týka planéty Zem, tak sú to ľudia, primáty, cicavce. Ostatné druhy zvierat nezapisujú do sveta mŕtvych. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Šaman MP3.

Základom týchto meditácií je zvládnutie nácviku Sugeratívnej školy. Ide o uverenie, že zomierate a nepochybujete o tom. Dočasne sa skoncentrujete do veľkého mozgu a to na jeho povrch. Zároveň sa usilujete stíšiť činnosť orgánov na najnižšiu možnosť, ako keby ste spali a hlboko relaxovali. Prepnete činnosť neurónov ako pri zomieraní. Zároveň by ste veštecky vnímali, že do sveta mŕtvych prenikajú vaše energie. Tento stav je vlastne vchod do sveta mŕtvych. Otvára sa vždy, keď je prítomná smrť alebo mentálne vyvolaný stav v mysli ezoterika. Po ukončení meditácie sa stav klinickej smrti zatvorí a ezoterik sa vracia do normálneho stavu mysle.

Z dôvodu bezpečia je potrebné vstupovať do sveta mŕtvych v pocite fotografa, turistu, ktorý sa nebude ničoho dotýkať a nič si privlastňovať. Prosím dodržať tento stav, ináč sa môžu do vás dostať rôzne spomienky mŕtvych ľudí, čo by mohlo spôsobiť osudové zmeny. Ezoterik sa musí naučiť dodržiavať vhodnú psychohygienu do sveta mŕtvych.

V tomto prípade nás vo svete mŕtvych zaujímajú spomienky organickej hmoty, ktorá vyhynula úplne, alebo ešte určití jedinci v tomto kozmickom svete žijú. Mám na mysli napríklad organický život v súhvezdí Barana. Tu ešte žijú jednoduché organizmy a zároveň je okolo nich svet mŕtvych spomienok, ktoré sa sem presunuli za určitým cieľom. Kozmické inteligencie sú vlastne iba spomienky, ktoré sa po smrti organickej hmoty uvoľnia do sveta mŕtvych. Svet mŕtvych je rozumné si predstavovať ako prázdny priestor a ako vákuum, kde nič nie je okrem spomienok mŕtvej organickej hmoty, ktorá si je schopná vedome niečo pamätať. Kozmické inteligencie sa starajú o to, aby zbierali do seba spomienky zomretej organickej hmoty. Ďalej aby prenikali do živých ľudí a zvierat a podriaďovali si ich vôľu. Potom takíto ľudia konajú, čo kozmické inteligencie potrebujú. Zároveň kozmické inteligencie robia do ľudskej psychiky niečo ako foto na spomienky, ktoré ich zaujímajú.

Do dnešného dňa sme preskúmali 18 kozmických inteligencií. Každá dostala svoj pracovný názov. V poradí 1. dostala názov STIGMA a je v priestore planéty Zem. Prenikal do určitých ľudských jedincov, podriaďoval si ich a po smrti ich záznam končil v danej kozmickej inteligencii.

V poradí 2. dostal pracovný názov VEĽKÁ HLAVA. Nachádza sa v blízkosti planéty Slnko. Prenikal do ľudí a dával im niečo ako matematické schopnosti.

V poradí 3. dostal pracovný názov ZASNEŽENÝ STROM. Nachádza sa v priestore planéty Zem. Okrem iného to dávalo ľudom dnešnú logickú múdrosť.

V poradí 4. dostal pracovný názov VEĽKÁ LEBKA. Niekde v súhvezdí Tukan našej Galaxie. Dával ľudom určité múdrosti a skúsenosti.

V poradí 5. dostal pracovný názov ŽENA. Niekde za súhvezdím Tukan v najbližšej galaxii za súhvezdím. Dostávalo sa to do ľudí, vyvolávalo nenávisť voči ľudom a nútilo to do agresie a devastácie.

V poradí 6. dostal pracovný názov KANIBAL. Niekde za súhvezdím Panna. Pôsobil v ľuďoch cez klinickú smrť a nútil ich robiť rituály s ľudským orgánmi.

V poradí 7. dostal pracovný názov OROL. Nachádza sa v oblasti planéty Zem. Dostával sa do ľudí a vyvolával potrebu agresie a nenávisti.

V poradí 8. dostal pracovný názov CHOBOTNICA. V oblasti planéty Zem. Tlačilo ľudí, aby vyrábali makety ľudí z hliny. Napríklad v Číne.

V poradí 9. dostal pracovný názov POSTAVA. Pôsobenie teraz v oblasti planéty Zem. Dostalo sa to do ľudí, ktorí sa starali a starajú o množstvo detí. Ukladajú do seba spomienky detí a po smrti idú tieto spomienky do tohto informačného poľa kozmickej inteligencie.

V poradí 10. dostal pracovný názov BABY. Pôsobenie doteraz v oblasti planéty Zem. Tak isto záujem o detské spomienky alebo spomienky na deti.

V poradí 11. dostal pracovný názov KOSŤ. Záujem o všetky spomienky na kosti. Nachádza sa v blízkosti planéty Saturn.

V poradí 12. dostal pracovný názov TECHNIK. Pôsobí v blízkosti SLNKA. Reinkarnujú sa do ľudí. Nútia ich, aby boli múdri ľudsky a po smrti splynú ich spomienky do individuálnych spomienok tejto kozmickej inteligencie. Táto kozmická inteligencia sa usiluje o to, aby sa dostala individuálne bližšie na planétu Zem.

V poradí 13. dostal pracovný názov BUNKA. Pôsobí v oblasti planéty Jupiter. Hlavne cez klinickú smrť sa dostáva do ľudí a usiluje získavať odtlačky a energiu z bunkového delenia u dotyčných jedincov. Tieto informácie si ukladá do svojho informačného poľa. Vyhľadáva hlavne jedincov, ktorých delenie buniek je neštandardné.

V poradí 14. dostal pracovný názov DOBRÁK. Pôsobí v oblasti planéty Zem. Usiluje sa získavať hlavne obrazy kostí uložených do ľudských spomienok. Tieto informácie po smrti ľudských jedincov získava do svojho informačného poľa.

V poradí 15. dostal pracovný názov ŽUMPA. Pôsobí v oblasti planéty Zem. Dostáva sa do ľudí a získava po ich smrti spomienky o blaženosti a zároveň spomienky o ich utrpení a poranení. Táto kozmická inteligencia je na povrchu v makrosvete a vo vnútri v mikrosvete.

V poradí 16. dostal pracovný HMYZ. Pôsobí v oblasti planéty Jupiter. Ten sa však nachádza vo svete živých a vo svete mŕtvych je v danom mieste prázdno. Pôsobí na úroveň mikrosveta. Na foto treba rezonanciu hlasiviek. Dostáva sa do ľudí počas klinickej smrti a vyberá si tých, ktorých psychika je na úrovni napočítať do 5 kusov niečoho. Záznam spoločných spomienok si zoberie táto komická inteligencia do seba.

V poradí 17. dostal pracovný názov GÉN. Pôsobí vo svete mŕtvych. Vo svete mŕtvych sa zorientujete podľa polohy Slnka. Úroveň makrosveta, všetko väčšie ako hrot špendlíka. Dostáva sa do živých ľudí počas klinickej smrti, konzumuje spomienky foto turistu z oblasti jadra bunky. Všetko ukladá do seba.

V poradí 18. dostal pracovný názov VODA. Pôsobí vo svete mŕtvych. Orientácia vo svete živých v oblasti planéty Urán. Úroveň makrosveta. Dostával sa do ľudí a robil foto jadier buniek a to hlavne pľúcnych. Tieto spomienky ukladal do seba.

Svet mŕtvych treba ošetriť vešteckými zmyslami sugerácii klinickej smrti a vždy sa ide cez kosti mŕtvej osoby alebo vlastné mŕtve kostné bunky. Vtedy sa dá lepšie vnímať, čo je vo svete mŕtvych.

Pridaj komentár