Precvičovanie jednotlivých zasvätení, ktorých sme už absolvovali také množstvo, že ich nedokážeme bežným ľudským spôsobom riadiť a kombinovať navzájom. Zasvätenie do mozočku, kozmického vedomia, zasvätenie do anjelských sfér ako základ pre všetky ostatné zasvätenia.

Máme za sebou množstvo zasvätení a je čas, aby sme sa naučili tieto zasvätenia vhodne využívať, a tak sa do toho pustíme. V prvom rade si prezriete obrázky z Galérie foto zasvätení, vhodne sa naladíte a osviežite si pamäť. Potom je vhodné sa skoncentrovať do mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Presnejšie pod zadným zrakovým mozgom. Je veľký ako rozrezaná tenisová loptička, ktorá má desať častí vľavo a 10 častí vpravo. Na povrchu má 3 až 7 vrstiev neurónov, všade plno nervstva a krvných vlásočníc. Tu slovne požiadate mozoček, aby zaktivizoval všetky znakové zasvätenia a to tak, aby to prospievalo zdraviu a šťastnému osudu. Počkáte, kým mozoček aktivizuje jednotlivé znakové zasvätenia a ich jednotlivé časti, nezabudnúť na aktivizáciu siamského zasvätenia. Počas toho, ako mozoček všetko aktivizuje, privoláte láskavo bielu anjelskú sféru a požiadate o radu, ako meditáciu úspešne cvičiť. Potom anjelskú sféru pošlete preč. Tu operujeme s anjelskou sférou, ktorú vytvorili jedinci s veľkou detskou žľazou počas celého života a zároveň zostali počas svojho života v 10 ročnej detskej psychike. Celý život sa venovali činnosti iba s jedným materiálom ako napríklad pierkami. Po ich smrti sú vo svete mŕtvych anjelské sféry a ľudia majú vo svojej psychike iba kópiu tejto anjelskej sféry.

Po tejto aktivite požiadate mozoček, aby aktivizoval kozmické zasvätenia. Je čas si povedať, že trvalo prejdete do kozmického vedomia a mozočku nariadite, aby tento príkaz splnil. Počkáte, kým ho splní a to tak, aby to bolo jednoznačne na prospech zdraviu a šťastnému osudu. Kozmické vedomie rozvinie mozoček okolo orgánov a častí tela. Základom sú tu ganglie orgánov tela. Okolo každej ganglie sa bude operovať s každým doterajším zasvätením. Znovu je hodné prizvať na poradenie anjelské sféry, no potom ich poslať cez mozoček preč a zaujať postoj neznášania voči anjelskej sfére.

Ide zasvätenie do mozočku, ide zároveň zasvätenie do kozmického vedomia a okolo orgánov tela postupne vsúvate jednotlivé zasvätenia ako je Silva zasvätenie. Mozoček na základe vášho príkazu v kozmickom vedomí okolo orgánov vkladá kmitanie, vibrovanie a rezonovanie blanovitých útvarov tela. Rozkmitajú sa blany v tele a je možnosť úspešne prikázať mozočku, aby prenikal do všetkých 7 neurónových oblastí a tiež do všetkých buniek. Nasleduje príkaz mozočku, aby spustil Reiki energetické zasvätenie pre liečbu organizmu v celom kozme. Potom ide príkaz do mozočku, aby sa aktivizovalo stigma zasvätenie. Potom klinická smrť, potom zvieracie vedomie, praveké vedomie, prírodné vedomie šamanov, ľudské vedomie, anjelské vedomie, snové vedomie, znakové vedomie, hypnotické vedomie, veštecké vedomie a do kultových stavieb. Všetko z rôznych zasvätení, ktoré sme absolvovali.

V zásade nezasahujete do mechanizmu zasvätenia, čakáte na realizáciu. Hľadáte poradenstvo u anjelov. Mozoček pracuje a vytvára optimálny stav prospešný zdraviu a šťastnému osudu. Všetko sa deje v kozmickom vedomí, ktorý sa stáva oficiálnym stavom ezoteriky a to z rôznych dôvodov a sú to hlavne reinkarnačné ambície do sveta mŕtvych. Tak isto psychický prienik do kozmického priestoru. Kozmické vedomie je v podstatne menej stresové a je často v pohode. Každý druh zasvätenia vkladá mozoček do obalov kozmického vedomia okolo orgánov tela.

Naďalej budeme pokračovať v precvičovaní zasvätení a budeme ich spájať cez aktivitu mozočku, ktorá vie najlepšie, ako všetko skombinovať a zaviesť do ezoterikovej praxe.

Pridaj komentár