Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Hadia sila
Realizuje sa v mieche. Treba rozlišovať rozdiel medzi pránou a haďou silou. Prána vzniká pri klinickej smrti a jej nácviku a k tomu musí nastúpiť sexuálne vzrušenie minimálne na mentálnej rovine (vlastné predstavy a hormonálna aktivita). Utícha dýchanie a krv sa hromadí v neurónových oblastiach. V tomto stave sa z oblasti sexuálnych orgánov valí špeciálna energia a nahrádza nedostatok kyslíka v orgánoch. Ezoterik pránu môže do určitej miery ťahať do pľúc a dýchať ju s malými dávkami kyslíka. Takto ezoterik prehlbuje štádium klinickej smrti bez zbytočných rizík. Hadiu silu otvárame v kostrči a nie v oblasti pohlavných orgánov. Na úrovni mytologických obrazov, čo je 50 % rozumovosti dnešných ľudí, možno tento proces vnímať ako zobudenie hadej sily a to rovno do miechy. Keď sa na všetko pozrieme medicínsky, tak sa treba vrátiť do obdobia vývoja ľudského plodu v matke. Tu sa postupne rozvine miecha a bude zabezpečovať všetko fungovanie plodu a neskoršie aj novorodenca. Teda miecha u novorodencov zabezpečuje fungovanie za iné oblasti ako je veľký mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Keď dieťa rastie a tieto oblasti sa rozvinú, tak miecha odovzdá skoro všetky svoje riadiace funkcie na tieto neurónové oblasti. Ponechá si iba jednu a to je riadenie nervového systému cez neuróny miechy. No možnosť znovu prevziať riadenie za ostatné neurónové oblasti je tu prítomná. V prípade patológie a to u jedincov, ktorým nedospeli alebo sa nerozvinuli neurónové oblasti, miecha trvalo riadi fungovanie organizmu. Pokiaľ si zdravá osoba otvorí hadiu silu v mieche a to meditáciou, bude musieť niekoľko rokov cvičiť a harmonizovať aktivitu týchto dvoch systémov v tele. Tieto stavy sprevádza silné bioenergetické napätie. Haďou silou sa zaoberá shamballa. Otvorenie hadej sily nemusia niektoré osoby psychicky zvládnuť a hrozí psychiatria. A tak každému odporúčam v tomto smere opatrnosť. Varovanie, že každý cvičí otvorenie hadej sily na vlastné riziko, je na mieste. Štyri oblasti nácviku môžu byť psychicky rizikové a to psychický prienik do mozočku – odosobnenie sa, psychický prienik do miechy – hadia sila, nácvik raného štádia klinickej smrti – svet mŕtvych spomienok, sugerácia a nácvik ezoteriky cez chemické latky (prípadne uverenie, že ste takéto látky užili).

Halucinácie
Výraz zo psychiatrie. Jedinec trpiaci halucináciami už nedokáže vnímať svet očami bežných ľudí dnešnej doby. Osoba, ktorá tvrdí o rovnej stene, že je krivá a pritom väčšina tvrdí na základe skúmania, že stena je rovná, má halucinácie. Teda nedokáže vnímať veci reálne ako väčšina ľudí. Dobre vieme, že deti vnímajú často veci skreslene, ako keby svet bola veľká rozprávka. Nehovoríme o halucináciách, ale o vývojovom štádiu dospievania. Tak isto postarší ľudia môžu mať prekryté vnímanie snovým pochodom alebo chorobným stavom. Dospelá osoba, ktorá trvalo vidí to, čo iní nevidia, má pravdepodobne nejaké vnútorné poškodenie či už fyzického tela, alebo biochemických pochodov. Prípadne nás chce zámerne provokovať a klamať. Ezoterik si rozvinie veštecké vnímanie sveta a dokáže vnímať aj také fenomény, ktoré drvivá väčšina ľudí nedokáže vnímať alebo takúto schopnosť už civilizáciou a vzdelaním stratila. Ezoterik môže vnímať spomienky mŕtvych okolo nás po ich smrti, tiež magnetické zápisy zo života ľudí a zvierat uložených v magmatických poliach okolo seba. Ezoterik môže vnímať magnetické polia Zeme a aktivitu zemského magmatického jadra alebo iných vplyvov z kozmického priestoru. V tomto prípade ezoterik nemá žiadne poškodenie organizmu ani biochémie. Sú to zámerne trénované schopnosti.

Doplnené 2007-10-20. Halucinácie na základe fyzického poškodenia mozgu a inej časti tela, halucinácie na základe vzorcov štandardného ľudského správania. Halucinácie zväčšenia alebo zmenšenia tela. Halucinácie zrakové a to vidieť to, čo nie je skutočne v realite. Počuť zvuk, ktorý sa reálne nevytvoril, cítiť vôňu, ktorá nie je a podobne. Mať po jedle čudnú chuť. Mať o človeku skreslené predstavy.

Hlasivky
Sú párový orgán v hrdle každého človeka. Hlasivky vľavo a vpravo majú po 10 malých blanitých membrán. Hlasivky sa najčastejšie používajú na hovorenie, spievanie alebo iba zvieracie chrčanie. Ezoterik je osoba, ktorá dokáže dostať koncentráciou do hlasiviek nervový vzruch a rozkmitať ich aktivitou nervových zakončení. Vtedy sa v hlasivkách vytvára niečo ako kmitajúca bioenergia, ktorá môže jednak prenikať do tela, ale môže sa využiť aj na to, že ju pošlete cez stenu do druhej miestnosti s tým, aby sa odrazila a vrátila naspäť ako bumerang. Potom veštecky vyhodnotíte, čo je za stenou v miestnosti. Teda za určitých okolností je možné „vidieť“ aj cez stenu do druhej miestnosti, čo tam je. No bežne ľudia nemajú túto schopnosť, ale dá sa dosiahnuť pravidelným cvičením.

Doplnené 2007-10-20. Hrdlo, membrány hlasiviek, rozkmitanie hlasiviek, rezonancie pomocou dýchania, každá membrána rezonuje inak a jedinečne, Silva a hlasivky, echolokácia rezonancií a bioenergií.

Hmat
Človek má 5 zmyslov: hmat, chuť, sluch, čuch a zrak. Hmat sídli v šedej kôre veľkého mozgu a to v temennej oblasti, bližšie nad ušami po jednej aj druhej strane. Hmat v podobe mikromotoriky máme hlavne v prstoch rúk, tváre a úst. Makromotorika je veľký pohyb a centrum je viacej v mieche a gangliách okolo miechy. Teda pohyb je riadený v temenom mozgu a vykonanie pohybu má na starosti miecha ako koordinátor všetkých nutností, aby sme vykonali makro alebo mikropohyb. Hmatové nervstvo je v koži po celom tele a najhustejšie na rukách. Ezoterik ovládne hmatové centrum v temennom mozgu, mieche a vo svaloch a vytvorí si, ako sa hovorí, veštecký hmat. Ezoterik vytvorí schopnosť preniknúť cez temenný mozog a nervstvo do častí tela a zistiť, čo sa tam deje a potom to dekódovať. Hovoríme o línii transformácie zmyslov na vnútorné vnímanie seba, ale často aj inej osoby.

Hormonálna sústava
Ide o pojem, ktorým sa označujú miesta výskytu hormonálnych žliaz v tele človeka. V hlave sa nachádza hypofýza a epifýza, v krku štítna žľaza a prištítne telieska, na vrchu obličiek nadobličková žľaza, pod žalúdkom podžalúdková žľaza, ktorá vylučuje svoje produkty do tenkého čreva. Potom máme ešte vaječníky alebo semenníky podľa druhu pohlavia. Ezoterik preniká koncentráciou do hormonálnych žliaz tela. Dokáže si vsugerovať, že jeho hormonálne žľazy vyrástli napríklad vo svaloch. Ide o sugeráciu, uverenie a nespochybnenie. Potom sa mu otvorí cesta do magmatických polí zemského jadra a môže čítať záznamy, ktoré sa tu ukladajú o živote ľudí a zvierat. Táto prax vychádza z vešteckého výskumu jedincov, ktorým hormonálne žľazy vyrástli na iných miestach ako u bežných ľudí.

Hystéria
Je pojem, ktorý do ezoteriky preberáme zo psychiatrie. Ide o zvláštny hraničný stav osoby, ktorá už halucinuje a nedokáže racionálne vnímať svoje okolie a seba. Klasický prípad, kde osoba, ktorá sa bojí myši, je schopná pred myšou vyskočiť na stôl a revať ako keby jej išlo o holý život. Ale hysterické prejavy môže mať aj osoba, ktorá má pocit, že je hrdina a chce niekoho zachrániť aj za cenu nasadenia vlastného života a rizika straty života. Aj tu ide o hysterickú rekciu a neschopnosť vnímať reálne nebezpečenstvo. Pri hysterickej reakcii nie je človek schopný vnímať detailnosť okolnosti. Všetko vidí príliš ťažké, alebo jednoduché, ľahké a bezproblémové. Hysterická reakcia sa často zamieňa s reakciou osôb, ktoré si dokážu v ústnej dutine nasugerovať užitie určitého lieku a vyvolať podobné reakcie ako pri skutočnom užití. Teda predstavím si, že som užil hadí jed a sugerácia je tak silná, že odpadnem do bezvedomia. Toto nie je hysterická reakcia, ale sugeratívna porucha. Pre ezoterika je dôležité koncentračné úsilie do stredného mozgu a odtiaľ priamo do nervstva v ústnej dutine. Ezoterik sa naučí využívať hysterickú povahu hlavne vtedy, keď ide robiť niečo nové a netreba hneď vidieť všetky problémy, ktoré to prinesie. Pokiaľ niekto prežije klinickú smrť, tak hysterická povaha sa presunie do šedej kôry spánkových lalokov mozgu po stranách hlavy. Pokiaľ je niekto usadený psychicky v mieche a má silný vzťah k prírode, tak časť miechy charakterizuje pohyby hysterika, ktoré sú chaotické. Najčastejšie časť krčnej miechy. Pokiaľ je človek usadený psychicky v brušnom mozgu, čo je v stene čriev, tak hysterická povaha má centrum na jednej dlani alebo chodidle. Pokiaľ je niekto skoncentrovaný na ganglie tela, tak hysterická povaha je v určitej časti tela a to najčastejšie v hlave. Prejavy hysterickej povahy sú v tom, že osoba nevníma detailne, preháňa alebo podceňuje situácie. Hysterická povaha je zaujatá sama sebou a svojou dôležitosťou alebo zbytočnosťou.

Hypnóza
Vyjadruje určitý stav ľudskej mysle. Hypnotizér dokáže určitým spôsobom a to najčastejšie svojím hlasom uviesť určitú osobu do stavu letargie, nečinnosti. Tento stav sa podobá štádiu zaspávania alebo niečomu ako kómatickému stavu, kde dotyčná osoba môže vykonávať iba určité činnosti. Hypnotizér pôsobí do stredného mozgu osoby, mozoček a hormonálnu činnosť prepína do nočného režimu s tým, že niektoré neurónové centrá ponecháva v dennom režime a niektoré centrá prepína do nočného spánkového režimu. Odtiaľto hypnotizér môže pracovať do dennej pamäte dotyčnej osoby. Môže pracovať do snového archívu, teda nočnej pamäte, kde sú uložené sny stavu spánku. V hypnotickom stave možno prejsť do stavu média, ktoré môže vykonávať určité psychické aktivity ako presunúť sa cez magmatické polia a pozrieť sa, ktoré záznamy z magma polí sú na danom mieste. Médium môže ísť spraviť kontrolu a zásahy aj do sveta mŕtvych spomienok, ktoré prekrývajú fyzický priestor okolo nás. V mediálnom stave môže médium robiť veštecké výkony voči niektorej osobe. Je fantastické, pokiaľ sa vie niekto sám zhypnotizovať pomocou určitej hypnotickej techniky a robiť zároveň hypnotizéra aj médium. Treba si uvedomiť, že každá hypnotická technika môže v tomto jedinečnom stave medzi nočným a denným vedomím prinášať zaujímavé schopnosti a techniky.

Hypotéza
Ide o výrok, o ktorom nemôžeme na základe hĺbkového bádania povedať, že pravdivý alebo nepravdivý. V zásade u hypotézy platí pravdepodobnosť pravdivosti alebo klamstva jedna k jednej. Teda nemôžeme povedať, že je to pravda alebo je to klamstvo. Hypotéz o vzniku môže byť množstvo. Svet vznikol božou rukou. Svet vytvoril veľký šaman. Svet okolo nás a náš kozmos vznikol na základe procesov zhusťovania hmoty. Ani jednu z týchto troch hypotéz nemožno dokázať a presunúť ich do pozície všeobecnej zákonitosti alebo axiómy. Teda trvale budú v pozícii možnosti áno alebo nie.

Chémia
Je pojem, ktorý sme prevzali z medicíny a mali by sme skorej hovoriť o biochémii. Ľudské telo je nesmierne komplikovaná biochemická fabrika. Mozog a hlavne biela mozgová hmota produkuje asi 40 litrov chemických látok počas 24 hodín. Telo potrebuje denne skoro až 100 litrov chemických látok. Máme tráviace procesy začínajúce v ústnej dutine slinami, pokračujúce v žalúdku, kde sú tráviace žalúdočné tekutiny. V tenkých črevách sa nalieva žlč z pečene a pankreatickej žľazy. Ďalšie chemické pochody sú v hrubých črevách. Potom je tu biochémia kyslíka a kysličníka uhličitého pri dýchacích pochodoch, chémia tukových buniek, pečene, obličiek a hormonálnych žliaz. Každá bunka tela má svoje biochemické pochody. Biochemické pochody idú v nervstve, svaloch a ďalších systémoch tela. Všetko je tak komplikované, že to jednoducho nikdy nemôže fungovať 100 percentne. Do toho všetkého ešte v ľudskom tele fungujú mikroorganizmy.

Chrbtica
Označuje určitú konkrétnu oblasť ľudského tela, ktorá začína pod lebkou a končí v kostrči. Chrbticu tvoria stavce, ktorých môže byť 32, niekedy viacej a niekedy menej. Stavce sú vytvorené z kostnej hmoty. Medzi dvomi stavcami je chrupavkovitá platnička. Cez chrbticu a každý stavec ide nervstvo a neuróny v tvare „špagátika s korálikmi“- miecha. Je obalená dvomi blanami, je tu mozgovo miešna tekutina. Ide sem nervstvo, krvné riečište, lymfatické riečište.

Doplnené 2007-10-20. Miecha je 4. ezoterická cesta. Neuróny miechy sa jednak nachádzajú v samotnej chrbtici a to od stredu hlavy až po kostrč, ale aj v ostatných 6. oblastiach výskytu neurónov.

Incest
Hovorí o sexuálnych aktivitách medzi pokrvnými príbuznými ako matka a syn, otec a dcéra, medzi súrodencami navzájom. Incest je neželaný z dôvodu dementných deformácií a poškodení prirodzeného vývoja ľudskej rasy. Ezoterik si dokáže v mysli predstaviť akékoľvek sexuálne predstavy, ale v bežnom živote ich nepraktizuje.

Imunita
Je medicínsky pojem. Imunitu poznáme v dvojakom význame:1. Imunita voči neštandardným bunkám v tele, ktoré sa geneticky pozmenili neželaným smerom a už škodia organizmu. 2. Imunita ako mechanizmus kontroly vhodných mikroorganizmov v tele.
Imunita je aj na úrovni buniek tela, ktoré sú schopné sa uzavrieť a izolovať pred nežiaducimi chemickými látkami, mikroorganizmami alebo agresívnymi bunkami tela ako sú napríklad biele krvinky. Dokonca jadrá buniek s obsahom DNK a RNK sú schopné dvojitej ochrany. No nosná záležitosť imunity je na bielych krvinkách, ktoré vytvorila kostná dreň. Musia byť v dobrej súčinnosti s detskou žľazou, ktorá sa nachádza v strede hrudnej kosti. Tak isto biele krvinky musia mať dobrý základ v kostnej dreni. Napríklad v hnedom tuku tela sa môžu za určitých vhodných podmienok tvoriť látky podobné séram voči mikroorganizmom nežiaduceho charakteru. Rakovina je vždy následok zlyhania imunity z rôznych príčin.

Doplnené 2007-10-20. Už sme postúpili ďalej a základom celkovej imunity či už mikrobiálnej, alebo imunity za štandardné ľudské bunky sú oblasti spájania nervov do určitých dlhých nervových dráh. Imunita bunková má základ v lymfatickom riečišti a lymfatických uzlinkách. Tu sa kontaktujú biele krvinky a snažia sa udržať v tele vhodné mikroorganizmy. Mikrobiálna imunita funguje cez určité imunitné centrá ako sú potné žľazy, mazové žľazy, slinné žľazy, príušnicové žľazy, slzné žľazy, lymfatická mriežka v lymfatickom riečišti hrtanu a hrubých čriev, žalúdočné žľazy, tenké črevá, pankreatické šťavy, žlčové šťavy, obličky, lymfatický mok, mozgovo miešny mok a krv. Imunita za udržanie ľudských buniek v tele sa realizuje na úrovni detskej žľazy pri hrudnej kosti v strede hrude. Tu sa biele krvinky kódujú na udržanie ľudských buniek. Pokiaľ sa objaví akákoľvek forma onkologických  buniek, tak ich likviduje mikrobiálny systém, ktorý ich už spoznáva ako cudzie bunky.

Inštinktívne vedomie
Pre lepšie pochopenie je potrebné doplniť ho o niekoľko iných pojmov. Narodíme sa a máme v sebe históriu starú až 1 miliardu rokov, zbudované základné pudové mechanizmy vývoja organizmu, ktoré sú uložené až na úrovni jadier buniek. Tieto môžeme ovplyvňovať iba čiastočne. Aj proces starnutia je uložený na úrovni jadier buniek. V brušnom mozgu máme uložené základné pudy ako je pud sebazáchovy, pud sexuálny, pud obživný a pud teritoriálny. Možne je aj iné delenie pudov. Pokiaľ by sme nedostali ľudskú výchovu od dieťaťa, tak by sme sa chovali pudovo ako zvieratá, nedokázali by sme byť vo vnútri naprogramovaní k ľudskému správaniu a ľudskému spôsobu myslenia. Zvieratá sa v podstate správajú ako automat na kávu. Sami nemôžu rozhodnúť o ničom. Napríklad: keby vás hypoteticky vysadili do džungle a chceli by ste tam prežiť niekoľko mesiacov sám, tak buď by ste sa prepli do pudov v brušnom mozgu a prežili, alebo by ste zostali v ľudskom vedomí a určite by ste zahynuli. Museli by ste naučiť aj spať zvieracím spôsobom. Tak isto by ste museli veľmi často reagovať okamžite reflexívne. Inštinktívne konanie je obmedzené pudové konanie s malým množstvom variantnosti. Pudové konanie je v brušnom mozgu a dovoľuje určitú škálu konania ako u cicavcov. U primátov ako sú gorily je už mnohoročná výchova a preberanie vzorcov spávania členov spoločenstva goríl. U hmyzu ide iba o inštinktívne správanie s malými možnosťami variantnosti. Reflexívne konanie je v prípade náhleho ohrozenia života ako je oheň a podobne. Napríklad boxer môže a musí rozvinúť reflexívnu škálu úderov v momente slabosti súpera, ale aj v prípade nebezpečného úderu protivníka. Keď sa mu chce vyhnúť, tak to musí spraviť na úrovni reflexov.

Pridaj komentár