Bunková ezoterika a psychický prienik do brušného mozgu v stenách čriev, do jadier buniek v ľudskom tele. Jaskynná ezoterika a kult pudu sebazáchovy. Špeciálne liečby na spôsob charizmatikov dávnych čias. Tento zápis más svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

V prvom rade sa skoncentrujete do oblasti čriev, kde sa nachádza brušný mozog. Skladá sa z neurónov, v ktorých je skrytý fenomén pudu sebazáchovy. Pracujete pomocou kmitania, blikania a vibrovania. Zmysly ako zrak, čuch, chuť, hmat a sluch sú zablokované a skoncentrované do vnútorného priestoru. Tu sa snažíte zaujať správny prístup a ten spočíva na sugeratívnej predstave, že chcete skoncovať so životom v najbližšej jaskyni. Samozrejme ide o predstavu a nie skutočnosť. V tomto stave sa v brušnom mozgu otvorí systém vašej záchrany. Požiadate božský pud sebazáchovy, aby vám postupne priečil každý orgán a uviedol ho do stavu 20 ročnej zdravej osoby a to podľa vlastných pravidiel, kde základom je genetická mutácia blanovitých buniek v tele či už na veľkom mozgu, na svaloch, mieche, žalúdku alebo na kostiach. Neustále sa božskému pudu sebazáchovy vyhrážate smrťou a trváte na tom, že musí aktívne bojovať so starnutím alebo chorobným stavom.

K božskému pudu sebazáchovy sa do slova a do písmena chováte ako k božskej bytosti. Zabúdate na náboženstvo, ktoré sa pestuje v hlave a prechádzate na náboženstvo v brušnom mozgu. K božstvu pudu sebazáchovy sa chováte ako vykonávateľ toho, čo vám nariadi, rozhodnutia božského pudu sebazáchovy nekomentujete, neskúmate, nespochybňujete. S božským pudom sebazáchovy sa nekamarátite, nepovažujete ho za priateľa, nechcete sa oň starať ako o dieťa, nepovažujete ho za mužského agresora, nechcete ho skúmať, nejako naň útočiť alebo sa naň hnevať. Neustále sa vyjadrujete o všetkom, čo vám poradí, ako o jedinečnom, geniálnom a všemohúcom. Uvedomte si, že tento postoj dovoľuje, aby sa božský pud sebazáchovy mohol plne venovať vašim bunkám a udržať ich v skvelej kondícii. Tak isto s nadšením robíte, čo vám odporučí a máte obrovskú radosť, že do vás vstúpil božský pud sebazáchovy.

Postoj viery a nie rozumu, pocit, že ste nula a úbožiak, ktorý trvalo zomiera a božský pud sebazáchovy je niečo, čo nemôžete nikdy dosiahnuť a musíte mať poníženecký postoj a postoj bezhraničnej viery a ochoty konať, ako božský pud sebazáchovy požaduje. Iba v takomto kontexte je schopný brušný mozog chemicky pracovať a kontaktovať sa s chorými miestami tela. Pod hrozbou samovraždy žiadate, aby reparoval bunky tela, vytváral náhradné zdroje biochemických látok na podporu trvalého zdravia a výkonnosti. Tento stav si dlhodobo a trvalo uvedomujete a udržujete, až kým sa natrvalo vo vašom tele božský pud sebazáchovy rozleje do všetkých buniek tela.

Tak isto sa usilujete, aby geriatrický program prebiehal aj v spánku. Iba si želáte, aby ste mali geriatrické sny rôzneho druhu a aby počas nočnej chémie prebiehali genetické liečby v plnom rozsahu. V snových procesoch môže bežať geriatrický liečebný program veľmi aktívne. Treba to programovať vytrvalo a dlhodobo.

Prešetrovali sme aj hnedý tuk v tele, ktorý sa nachádza v pásoch alebo fľakoch v celom bielom tuku. Vešteckým šetrením množstva prípadov sme zistili, že hnedý tuk slúži ako zásobáreň látok na spôsob niečoho ako vakcíny proti mikroorganizmom a zápalovým procesom. V prípadoch napadnutia niečím ako HIV, SARS a EBOLA jedinci týmto mikroorganizmom odolali aj vďaka tomu, že božský pud sebazáchovy modifikoval a pozmenil činnosť bielych krviniek a zároveň zreparoval aj hnedý tuk na stredisko výroby liečivých látok. Môžete sa naučiť požiadať pud sebazáchovy, aby vás vnútorne pripravil na bežné chrípkové obdobie. Samozrejme pod tlakom hrozby, že spáchate samovraždu v niektorej jaskyni.

Možnosť otvorenia božského pudu sebazáchovy v brušnom mozgu: položíte si na brucho náboženskú knižku podľa toho, čo vás priťahuje. Zároveň máte túžbu spáchať v niektorej jaskyni samovraždu a predstavujete si, ako zomierate a zároveň vstupuje do vás a vašich buniek božský pud sebazáchovy.

Pridaj komentár