Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Akáša
Je pojem, ktorý by mal označovať záznamy zo života ľudí a zvierat, ktoré sú uložené v magmatických a kozmických poliach planét. Tak isto tento pojem môže v ezoterickej literatúre byť použitý dosť nejasne a neodporúčame ho používať.

Doplnené 2007-10-18: Akáša u Sašu Puebla označuje zápisy toho, čo sa udialo cez pulzácie magmatických polí magmatického jadra planéty Zem. Magmatické polia môžu mať aj iné planéty. Ezoterik sa naučí veštecky čítať to, čo je ako magnetický záznam tu zachytené. Ezoterik si musí dávať pozor, aby namiesto reálneho kozmu neprenikal do týchto záznamov. Ezoterik si neustále presúva magma záznamy okolo seba. Akáša magmatických polí planéty Zem. Akáša magmatických polí iného kozmického telesa. Akáša záznam toho, čo sa skutočne udialo. Vyhľadať veštecky konkrétnu akášu niektorej osoby.

Doplnené 2014-08-13: Ako definuje akášu Wikipedia?
Ákáša je slovo v sanskrite s významom éter (ako základný stavebný prvok hmoty v starovekej vede). Ákáša je pralátka, hmotný prazáklad vesmíru, stavebná látka stvorenia, ktorá súvisí s priestorom, pole, na ktoré sa premieta akákoľvek existencia, nekonečne riedky pra-element.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ákáša
http://en.wikipedia.org/wiki/Akasha

Ako chápu akášu v teozofii?
Akáša je sanskrtské slovo a znamená „nebo“, „priestor“, „éter“
http://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records

Niektoré názory iných na to, čo je akáša
Toto je voľný preklad z angličtiny o akáše zo sveta scifi a hier.
Akašické body sú miesta, ktoré vedú k ďalším rovinám existencie.
Akashic Buster je jedným z mnohých útokov v repertoári Cybuster .
Akasha je nejaký druh alternatívnej reality, ktorej existencia a obsah sú založené na myšlienkach a snoch ľudí.
Akasha je meno ženskej hrdinky so schopnosťou vytvárať vlny zvuku, ktoré poškodzujú viac jednotiek.
Akasha je meno ženskej Necris High Inquisitor v hre pre jedného hráča.
Akasha je reprezentácia svetla elementárneho avatara, smaragd.
Akashic je názov znakov, ktoré sa ponárajú do kolektívnej pamäti, získať vedomosti.
Akasha, kráľovná bolesti.
Polaris má prístup a kontrolu nad všetkými akašickými záznamami nášho vesmíru a môže upravovať (vesmír) podľa ľubovôle.
Akasha je Mokova matka a vodca z  troch veľkých temných pánov.
Éter je čarovná látka obsiahnutá vo všetkých veciach, z krvi Aion a polobohovia známi ako Daevas sú vyrobení prevažne z éteru, ktorý udeľuje ich nesmrteľnosť.
Akasha je centrom Naga kultúry ako komunálne telepatické puto, rasová pamäť a ich poňatie božských bytostí.

Ako chápe pojem akáša Saša Pueblo v roku 2014 po ďalšom výskume ezoteriky a cvičení základných schopností pre ezoteriku?
Nie je dôležité v teoretickej rovine, čo je to akáša a čo je to oheň, voda, vzduch a zem. Je dôležitá prax do tejto oblasti a tá najlepšie zadefinuje, o čom to je. Prax je o tom, že do hlavy naťahám z pamäte predstavy ohňa, zeme, oblakov alebo vody a z tejto predstavy vyrábam napr. predstavy orgánov tela. Predstava pečene z predstáv ohňa a tým robím energetický systém reiki a prenikám do buniek pečene a liečim ju. Z predstáv oblakov môžem vyrábať rôzne náboženské predstavy a ukladať ich do klasickej pamäte alebo špeciálnej embryonálnej, ktorá sa ukáže pri odblokovaní embryonálnych štruktúr v dospelej osobe. A tu tieto predstavy akože ožívajú a zvláštne fungujú. Treba na to prax. Je tu tendencia vytvárať v ezoterikovi jedinečný svet predstáv, ktoré môžu mať rôzne nečakané účinky. Ide o to robiť v sebe reálny svet v kozme a nie iba fantázie a bludy. Realita nadovšetko. Pravdivý pohľad na svet okolo seba a nie osobná výpoveď plná bludov, želaní a snov. Vedecké racio.

Čo všetko by sa dalo chápať pod akášou?
1. Akáša je nejaká predstava uložená do pamäte ezoterika a je donekonečna vizualizovaná a znovu a znovu ukladaná do klasickej pamäte.
2. Naťahať si do hlavy predstavy živlov a z nich vytvárať objekty ako orgány a bunky, prípadne nejaké náboženské alebo šamanské predstavy, ktoré sú potom uložené do embryonálnej pamäte na embryonálnych bunkách aj u dospelej osoby.
3. Predstava vytvorená v hlave ezoterika presunutá do energetickej aury okolo tela ezoterika. Aura sa tu chápe ako bioenergia z tela ezoterika vzniknutá v mikroelektrárňach – mitochondriách. Ide o drobné orgániky v bunkách tela, ktoré premieňajú chemickú energiu na bioenergiu.
4. Zápis z ezoterika, ktorý previedlo magmatické jadro planéty Zem, ktoré neustále fotí všetko, čo robí organická hmota na planéte a ukladá to v magnetickom obale planéty Zem.
5. Záznam po smrti ezoterika, ktorý sa uchoval vo svete mŕtvych a to je 10 umocnené na mínus  20 metra. Elektróny sú častice 10 umocnené asi na mínus 10 m.
6. Niečo uložené v organickom živote mimo planétu Zem, napr. najbližší organický život na úrovni pravekého človeka je v súhvezdí Vlasy Bereniky.
7. Niečo uložené v technologickej inteligencii ako je UFO ROBO (pracovný názov), ktorú sme objavili v kozme. Vznikla z organického života a funguje na 10 umocnené na mínus 50 metra. Táto dimenzia odolá aj silám kvazaru a klasickému zániku priestoru v kozme 100 m umocnené na 300 kilometrov. Pozor na mocniny a extra veľké vzdialenosti.

Alchýmia
Je pojem, ktorý v ezoterike tiež vyvoláva poriadny chaos. Pre účely našej ezoteriky alchýmia charakterizuje prienik ľudskej psychiky do chemických pochodov v ľudskom tele. Uvedomte si, že ľudské telo je chemická fabrika, v ktorej sa vyrobí obrovské množstvo chemických látok. Psychicky je možné zasahovať do procesov chémie koncentráciou pred ústnu dutinu a tu si doslova vsugerovať, že hlavne v mozgu vyrobíte akúkoľvek chemickú látku. Poznám prípady jedincov, ktorí neberú drogy, ale zato si ich vyrobia vlastnou sugeráciou vo vnútri seba. A tu je cesta na to, aby ste sa z tohto bodu vedeli pomocou sugerácie určitej chemickej látky vedeli skoncentrovať napríklad do ktorejkoľvek časti tela. Ezoterik sa naučí koncentrovať sa do hormonálnych žliaz a psychicky prenikať do látok, ktoré z hormonálnych žliaz prenikajú do krvného riečišťa. Množstvo chemických látok sa tvorí v tráviacom trakte, žalúdku, pečeni, pankrease a tenkých črevách. Je dobré a rozumné, aby si ezoterik naštudoval z medicínskej biochémie, čo sa vlastne v jeho tele produkuje, vyrába a spotrebuje.

Doplnené 2007-10-18: Alchýmia najčastejšie v sebe skrýva to, čo dnes nazývame UFO ezoterika, UFO objekty z kontaktu s organickým životom alebo zo sveta mŕtvych spomienok. Alchýmia je často návod na bunkové vedomie a psychická návšteva kozmického života.

Doplnené 2010-01-01:V ezoterike je možných niekoľko ciest. Jednou je cesta cez užívanie rôznych chemických látok. V šamanských kultúrach bežná, ale následne hrozí poškodenie chémie hormonálnej sústavy. Pokiaľ sú to drogy, tak je to nezákonné konanie ohrozujúce zdravie. Šamani sa cez užívanie chemických látok dostavali do nekonečných vzdialeností kozmu, ale nepostupovali systematicky v zmysle naša slnečná sústava, naša Galaxia, čierna diera, 2000 galaxií okolo našej Galaxie. Teda chaotické psychické prenikanie do kozmu. Ezoterik postupuje pomocou výcviku a budovaním neurónových centier v mozgu. Niečo také ako sa naučiť písať alebo behať. Musí sa to cvičiť koncentráciou do neurónov. Ezoterik si dokáže pomáhať prenikať do kozmu aj na základe sugeratívneho pocitu, že užil chemické látky. Absolútne uverí, že ich skutočne užil a v bielej mozgovej hmote vyvolá vhodnú chemickú reakciu. Ezoterik nestavia svoju duchovnú cestu na sugerácii. Takúto cestu berie ako pomôcku.

Alternatívna medicína
Označuje druh starostlivosti o ľudské telo. Máme medicínu, ktorá stojí na bádaní, skúmaní a dokazovaní, čo je v ľudskom tele. Má svoje normy, ako štandardne postupovať. Medicína má svoj vzdelávací systém, systém odbornosti, svoje pracoviská, výskum a medikamentóznu základňu. Na opačnom konci je domáce liečiteľstvo, ktoré sa spolieha na praktickú skúsenosť, že tomuto zabralo toto, tak tomuto to tiež môže zabrať. V domácom liečiteľstve nie je systém testovania vzoriek a zisťovania príčin chorobnosti. Domáci liečitelia majú namiesto testovacích a skúšajúcich zariadení veštecké schopnosti. Domáci liečitelia nemajú alebo môžu mať medicínske vzdelanie. Často môžu pomôcť, ale tak isto je riziko neúspechu a zhoršenia zdravotného stavu. Alternatívna medicína stojí na tom, že jedinec musí byť medicínsky vzdelaný. K vzdelanosti a lekárskej praxi si potom priberá určitú oblasť liečiteľstva. Ezoterik je jedinec, ktorý je medicínsky vzdelaný, má veštecké schopnosti a prioritne sa usiluje, aby neochorel a mal tendencie na dlhovekosť. Ezoterik zasahuje do organizmu nie vtedy, keď je niečo choré, ale spolieha sa na prevenciu a včasné zmeny v prospech trvalého zdravia.

Doplnené 2007-10-18: Bylinárstvo. Homeopatia. Masáž. Sauna. Teplo. Chlad. Reflexná masáž. Strečing. Posilňovanie. Kryokomora. Autohypnóza. Programovaný spánok. Lieky na predpis. Obklady. Kúpele. Liečba podľa pudov v brušnom mozgu. Liečba podľa anjelských sfér. Maste. Čaje. Čerstvá enzymatická šťava. Akupunktúra. Psychoterapia. Podvedomie. Veštecká diagnostika.

Anjel
Je pojem, ktorým je ezoterika doslova preplnená. Len málokde sa autori snažia definovať, čo sú to vlastne anjelské sféry a ako by sa dali deliť a vysvetľovať ich zákonitosti. Treba si uvedomiť, že anjelské sféry vytvorili v prvom rade ľudia. Za najhodnotnejšie anjelské sféry sa považujú tie, ktoré vytvorili ľudia s veľkou detskou žľazou v strede hrude a veľká im zostala aj počas dospelosti. Psychika takejto osoby zostala celý život na úrovni dieťaťa a nedospela. Zároveň takýto jedinec je dyslektik a zaujíma ho iba jeden druh objektov v živote. Napríklad doslova sa hrá iba s pierkami. Po smrti takéhoto jedinca sa vo svete mŕtvych spomienok objavuje anjelská sféra. V podstate by mohol aj bežný človek v sebe vytvoriť anjelskú sféru a to tým, že by si nasugeroval veľkú detskú žľazu, správal by sa ako 12 ročné dieťa a neustále by niečo robil alebo sa doslova hral s pierkami a nič iné by ho nezaujímalo. Mohol by v sebe vytvoriť anjelskú sféru. No anjelské sféry mohli vytvoriť aj iné druhy organického života v kozme. Tieto sa nevyvíjali na planéte Zem. Stačilo, že tento druh života produkoval niečo podobné ako jedinci s veľkou žľazou a detskou psychikou. Poznáme v tomto smere tri základné druhy anjelských sfér a to bielu, sivú a čiernu líniu. Bielu líniu tvorili jedinci s dostatočne veľkou žľazou, sivú s menšou detskou žľazou a čiernu líniu s minimálnou žľazou. Celkovo u ľudí, ktorým ide všetko ako po masle a darí sa im, sú prítomné vždy biele anjelské línie. Pokiaľ sa to príliš predimenzuje, tak anjelská sféra môže škodiť na zdravie a silu vôle. Čierna anjelská sféra je prítomná pri neúspešných a deštruktívnych ľuďoch.
Samozrejme, že máme aj iné anjelské sféry a to ako snové symboly. No pokiaľ sa vám sníva o anjeloch, tak to treba veštecky dekódovať, o čom to vlastne bolo v reálnom živote.

Doplnené 2007-10-18: Anjel bielej línie. Anjel čiernej línie. Anjel sivej línie. Anjel určitej hustoty. Anjel priesvitnej hustoty. Anjel mliečnej hustoty. Anjel diamantovej hustoty. Anjel zlatej hustoty. Anjel pulzačnej hustoty. Anjel vytvorený z rôznych predmetov. Anjelský odtlačok pre dieťa v 4. roku života zo sveta mŕtvych. UFO odtlačok anjela zo sveta mŕtvych. Anjelské sféry planéty Zem. Anjelské sféry niektorej inej oblasti kozmu.

Anjel dvojník
Doplnené 2010-01-01: Celkovo ide o problematiku zvýšenia pravdepodobnosti úspechu pri aktivitách, ktoré by mali zasahovať v budúcnosti v rozsahu 10 – 30 rokov. Najúčinnejší mechanizmus v tomto smere bolo to, čo zostalo po smrti detských pozitívnych dyslektikov. Ide o najťažšie stavy dyslexie; osoba, ktorá dušou aj telom zostáva mladá, dokáže vykonať iba niekoľko činností a zvyčajne sa vie celé hodiny, dni, týždne, mesiace a roky hrať s jedným druhom materiálu. Po smrti takýchto osôb z tohto vznikajú vo svete mŕtvych na úrovní atómov informačne polia, ktoré môžu niektorým jedincom pomáhať v tom, aby to, čo robia, robili úspešnejšie ako ich konkurenti. Anjelské sféry majú ezoterický vplyv. No iba tento nestačí, k nemu treba pracovitosť, vzdelanosť, vytrvalosť, schopnosť vedeckého a logického myslenia. V cvičeniach sme opísali techniky na zdokonaľovanie tohto vplyvu. Vrcholom anjelských sfér je ich prechod do anjelského dvojníka vo vnútri umelej časticovej inteligencie pod označením UČI. Anjelský dvojník má iné ambície a usiluje sa, aby ezoterik robil veci tak úspešne, aby boli na nekonečne dlhý čas. Anjelského dvojníka potrebuje ezoterik na stvorenie bytosti na úrovni častíc. Teda nie reinkarnácia do sveta mŕtvych ľudských spomienok na úrovni častíc, inak povedané do sveta špiritizmu.

Astma
Výraz z medicíny. Nestotožňujeme sa s medicínskym výkladom. V podstate jedinec s astmou má problémy dýchať a často môže prísť stav, keď sa môže aj zadusiť. Z ezoterického hľadiska je astma určitý druh poškodenia detskej žľazy v oblasti hrudnej kosti. Detská žľaza v prípade astmy má prudkú tvorbu bioenergie, ktorá sa zhromažďuje v pľúcach a nedovoľuje riadne prijímanie kyslíka a vylučovanie kysličníka uhličitého. U niektorých jedincov môže tvorená bioenergia vytekať z detskej žľazy pozvoľna a osoba je trvalo pridusená, unavená, zle sa jej hoja choroby dýchacích ciest. No v niektorých prípadoch môže byť energetické vyžarovanie doslova ako laserový lúč a môže prenikať až do niektorých orgánov ako je srdce, žalúdok a dokonca aj oblička. Čo má za následok ich poškodzovanie. Detská žľaza je citlivá na psychické prejavy a psychické stavy. Astmu možno liečiť psychickou koncentráciou do oblasti detskej žľazy v hrudnej oblasti s predstavou uzatvorenia a vytočenia energetických tokov von z tela alebo do krvného, lymfatického prípadne nervového riečišťa.

Astrál
Môžeme ním v prvom rade označovať svet mŕtvych spomienok ľudí a zvierat. No v ezoterickej literatúre sa môže používať aj na označenie ľudských predstáv a spomienok. Neodporúčame tento nejasný pojem používať.

Atóm
Máme organickú hmotu a to je napríklad človek. Jeho telo sa skladá z častí, z orgánov a systémov tela (nervový systém). Potom sú tu bunky, v bunkách sú orgániky, bielkoviny a aminokyseliny. Potom organické prvky, v prvkoch atómy. Ezoterik je schopný dostať sa cez mozoček psychicky do atómov svojho tela. Za základ predstavy si berie vedeckú predstavu atómu. Každý prvok sa skladá z niekoľkých atómov. Atóm má obežné dráhy, na ktorých sú elektróny, v jadre sú neutróny, protóny. Pre potreby ezoteriky treba atóm vnímať ako drobné sklenené guľky, v ktorých sú blesky alebo elektrické výboje. Takáto predstava je viac realistickejšia ako predstava atómu ako obehu planét okolo Slnka.

Aura
Je pojem, ktorým sa najčastejšie označuje priestor okolo ľudského tela. Začína od povrchu kože a pokračuje do priestoru okolo celého tela či už nad hlavou, alebo pod nohami vľavo, vpravo, vpredu a vzadu za telo. Auru človeka tvoria molekuly vzduchu, prachové častice, fotóny, vlastné bioenergie človeka a energie magmatického jadra Zeme, a tak isto magnetické energie priamo z kozmu. Často sa hovorí o tvare aury, tá môže byť skutočne rôzna a závisí od celkového stavu ľudského zdravia a vnútorného zamerania. Na auru je možné pozerať sa z viacerých uhlov. V prvom rade sa dá vnímať pomocou aury zdravotný stav jednotlivých orgánov tela. Choré orgány vykazujú buď príliš veľké vyžarovanie, alebo žiadne vyžarovanie, dokonca odsávanie energie z okolia. V aure možno vnímať aj duchovnú úroveň človeka. Osoby, ktoré žijú bežným spôsobom, majú bezfarebnú auru a osoby žijúce duchovnosťou a meditáciami majú auru podobnú prieniku svetla cez množstvo diamantov. V aure možno vnímať aj záznamy z magmatických polí o živote ľudí a zvierat. Napríklad niekto je posadnutý peniazmi a v aure je množstvo záznamov z magma polí o zlodejstve. Do aury prenikajú aj myšlienkové pochody dotyčnej osoby, tieto sa dajú vnímať veštecky. Ľudia, ktorí prežili klinickú smrť, majú auru hlavne okolo hlavy. U ľudí orientovaných na prírodu a šamanstvo je aura okolo celého tela aj jeden až dva metre veľká. Veľa ľudí doslova vidí auru klasicky cez oči, čo nie je dobre a neskoršie to vedie k poškodeniu zraku. Pokiaľ sa robí aurické veštectvo, tak to treba robiť nepriamo v predstavách v zadnom zrakovom mozgu. Teda ide o nepriamu formu vešteckých výkonov. Pre aurické výkony je dôležitý stav stigmatický, kde jedinec má na tele rany a psychiku má celkovo vysunutú do aurického prostredia okolo seba.

Doplnené 2007-10-18: Aura okolo tela. Aura okolo neurónov veľkého mozgu. Aura okolo stredného mozgu. Aura okolo mozočku. Aura okolo miechy. Aura okolo brušného mozgu. Aura okolo ganglií. Aura okolo buniek. Aura chorej osoby. Aurický obal je mimo človeka a človek je duševne chorý. Aura je zmenšená a vo vnútri človeka a takýto človek inklinuje k dyslexii. Aura obsahuje rôzne energetické objekty z ľudskej mysle a to hlavne jedincov špiritisticky ladených. Aura ezoterika, ktorý robil psychicky prienik do čiernej diery je iná ako u bežných ľudí.

Autista
Výraz zo psychiatrického slovníka. Náš výklad pre potreby ezoterické hovorí o tom, že autista je osoba, ktorá nemá sklon venovať sa tomu, čo sa deje vo vonkajšom svete okolo človeka. Autista je osoba, ktorá je plne zaujatá svojím vnútorným svetom a v tomto svete aj naplno žije. Nie všetci autisti sú úplne uzatvorení do seba, niektorí dokážu vnímať vonkajší svet a mať aj komunikáciu s inými osobami. Dalo by sa povedať, že ezoterici sú do určitej miery aspoň autisticky ladení, pretože ich hlavne zaujíma vlastné vnútro a vnímanie vonkajšieho sveta inak ako bežných ľudí. Pre ezoterika je postoj autistu dôležitý voči tomu, čo má uložené vo svojich spomienkach. Dalo by sa povedať, že autizmus je základom reinkarnačných ambícií uchovania všetkých alebo časti spomienok po smrti. Stav kómatického autistu vytvorený sugeráciou uverenia vedie k silnému kontaktu so spomienkami uloženými v neurónoch tela. V tomto stave sa dá veľmi dobre programovať, čo sa má diať so spomienkami po smrti jedinca.

Doplnené 2007-10-18: Chcem žiť vo svojich spomienkach ako autista, ktorého nezaujíma, čo sa deje vonku. Dobré pre reinkarnačné pochody. Autistický ezoterik je zameraný pri výcviku na svoje spomienky, ktoré pripravuje na prechod do sveta mŕtvych. To je cieľ duchovnej cesty, ktorá končí a zároveň pokračuje ďalej vo svete mŕtvych spomienok organického života v celom kozme.

Blany
Je pojem medicínsky a označuje blanovité útvary tela. Ide o dve blany mozgové, dve blany miechy v chrbtici, blanovité pokrytie žalúdka, blanovité pokrytie kostí ako okostica, blanovité útvary na svaloch, na mechúre. Znovu pre ezoterika oblasť na koncentráciu a psychický prienik do buniek blán. Hlavný dôvod prieniku je potenciál ukrytý v blanovitých bunkách. V krízových situáciách sa dokážu geneticky pozmeniť na túlavé bunky, ktoré dokážu opraviť a ozdraviť bunky tela, ktoré to najviac potrebujú.

Doplnené 2007-10-18: Blany sú potrebné aj pre Silva stav rezonujúcej mysle. Ezoterik sa koncentruje na blany a rozkmitá ich. Vhodne rozkmitané blany slúžia pre psychický prienik do buniek až do génov a potom do prvkov a časticového sveta.

Brušný mozog
Rozumieme oblasť ľudských tenkých a hrubých čriev. V stene tenkého a hrubého čreva sa nachádzajú rozsiahle zhluky gangliových neurónov, ktoré sú drobné ako špendlíkové hlavičky. Medicínsky sa táto oblasť nazýva brušný mozog. U cicavcov je celé správanie riadené brušným mozgom a hovoríme o pudovom správaní. Medveď nevie premýšľať a musí konať tak, ako to má zaužívané storočiami. U človeka tak isto fungujú pudy. Pudová zložka je však potlačená a často nahradená výchovou, vzdelaním, ľudskými zákonmi a pravidlami. Tieto výchovné programy od narodenia prekrývajú zvieracie správanie. Ezoterik na duchovnej ceste sa dokáže do tejto oblasti skoncentrovať, ovládnuť ich a robiť duchovnú cestu tých, ktorí sú v tejto oblasti usadení aj psychickými prejavmi.

Doplnené 2007-10-18: Brušný mozog je vlastne 5. ezoterická cesta, ktorá sa usiluje ovládnuť pud rozmnožovací, pud sebazáchovy, pud teritoriálny cez symboliku obrázkov jaskýň a vyhrážania smrťou v predstavách. Tieto pudy potom človeka liečia a držia vo výbornej zdravotnej kondícii. Ešte je tu pud bunkový v tenkých črevách a potom pud génov. Pud génov je v lymfatických komôrkach. Podrobnejšie v Geriatrickej poradni.

Bunka
Je pojem, ktorý patrí do medicíny a biológie. Bunku nemožno vidieť voľným okom a treba k tomu mikroskop. Bunka má prijímanie potrebných a vylučovanie nepotrebných látok k svojej existencii. Bunky tela často produkujú aj určité chemické látky. V jadre buniek sú DNK a RNK reťazce, ktoré majú funkciu riadiť procesy v bunke, delenie bunky, komunikáciu bunky s ostatnými časťami a bunkami tela. Jadro riadi aj ochranu bunky voči nežiaducim vplyvom ako sú mikroorganizmy a chemické látky. Ezoterikovým cieľom je psychický prienik do jadra buniek a to pomocou blikania, kmitania a vibrovania. Ezoterik vie, že je možný psychický prienik do jadra buniek a že jadro buniek patrí do ezoteriky mikrosveta. Vlastne jadro buniek je siedma oblasť výskytu neurónov v ľudskom tele.

Doplnené 2007-10-18: V chromozómoch sú uložené gény ako drobné guličky na retiazkach a tieto retiazky tvoria DNK a RNK. Ezoterik preniká postupne do bunkovej blany, do orgánikov v bunkách. Potom do blany bunkového jadra a cez blanu jadra mitochondriálneho. Vo vnútri jedného aj druhého jadra sú chromozómy a v nich retiazky génov. Ezoterik sem preniká koncentráciou cez mozoček a vhodnú rezonanciu v membránach tela. Cez bunky vedie kontrolovaná cesta do mikrosveta častíc ako sú elektróny a protóny a podobne. Bunka, bunková blana, orgániky v bunke, jadrové blany, bunkové jadro, mitochondriálne  jadro, chromozóm, gén, molekula, prvky, častice, mozoček, membrána, rezonancia.

Doplnené 2010-01-01: Ezoterik na svojej duchovnej ceste najprv prenikne koncentráciou a pozornosťou do svojich orgánov a systémov v tele, nie do predstáv o nich, ale do reálnych orgánov. Potom si hľadá cestu do svojich reálnych buniek. Pomôže mu koncentrácia cez mozoček a odtiaľ do buniek. Ezoterik preniká ďalej a to orgánikov v bunke, troch jadier a to bunkového, mitochondriálneho a lyzozómového. Tu nachádza chromozómy, v nich génové retiazky, génové sekvencie, bielkoviny, aminokyseliny a DNK a RNK. Následne preniká do molekulárnych prvkov, do atómov v nich a nakoniec do častíc v atómoch.

Čas
Je pojem, ktorý dovoľuje označiť určité dianie alebo udalosti. Teda koľko času niečo trvalo, alebo môže byť aj odhad, koľko času to bude pravdepodobne trvať. Človek výcvikom a vzdelaním si v hlave vytvorí neurónovú oblasť na vnímanie času. Pre ezoterika je potrebné, aby sa naučil vnímať aj čas minulý, teda milióny, bilióny a trilióny rokov pred naším letopočtom. Takýto výcvik bude potrebovať pre vnímanie procesov vo svete mŕtvych spomienok, ktoré zostávajú po smrti niektorých zvierat a všetkých ľudí.

Doplnené 2007-10-18: Treba si dať pozor na špeciálne vnímanie času. Spomienky na to, čo sa udialo, sa po smrti ukladajú do sveta mŕtvych v intervaloch, keď sekundu podelíte na milión častí. S každou časťou sa po smrti človeka pracuje ako keby bola momentálne v čase prítomnom. Pozor vo svete mŕtvych spomienok, ktoré majú v sebe určitý plán, má zmysel nekonečný čas a nekonečný priestor.

Doplnené 2010-01-01: Ezoterik sa musí na duchovnej ceste usilovať, aby sa začal zaoberať aj iným časovým rozpätím ako je orientačne 100 rokov ľudského života. Ezoterik sa usiluje odmeditovať a spoznať aj to, čo bolo pred 2 miliardami rokov pred naším letopočtom. Tak isto sa usiluje ísť ešte hlbšie do histórie kozmu a informácie biliónov rokov staré nájde okolo nás na atómovej úrovni – svet mŕtvych spomienok organického života v kozme. Vstupom do ezoteriky dvojníkov má možnosť sa dostať k informáciám z mimoriadne hlbokej minulosti. Ide asi o 15 kozmov, ktoré tu boli asi pre naším kozmom. Minimálne máme na mysli priestor našej Galaxie a okolo asi 2 000 galaxií. Ezoterik siaha do teológie, kde je riešená idea, čo je to navždy, čo je to na večnosť. Ezoterik sa usiluje uložiť svoje spomienky na častice ako v prípade organickej hmoty, ktorá má dvojníka. Ezoterik uloží svoje špecifické spomienky na častice a vloží do nich program neustáleho expandovania do hlbočín kozmu a neustáleho rešpektovania zmien a vývoja v kozme.

Čakry
Je pojem celkovo nejasný, ako všetko pochádzajúce z indickej ezoteriky. Nie je tu snaha o jasnú definíciu a presnosť. Teda znovu neodporúčame tento pojem používať. V podstate čakra môže byť každý ľubovoľný bod, na ktorý sa ezoterik skoncentruje.

Doplnené 2007-10-18: V ezoterike sa veľmi techniky psychického prieniku cez kozmické vedomie podobajú na čakru a čakrový systém v tele ezoterika. Keď psychicky preniknete do čiernej diery našej Galaxie, tak máte prirodzený pocit, že čierna diera je to, čo sa v joge popisuje ako čakra.

Častice
Ezoterik sa postupným duchovným vývojom prepracoval meditáciami v neurónových oblastiach cez prvky periodickej tabuľky, potom cez atómy reálne existujúcich prvkov v kozme a potom až do častíc. Aby sa ezoterik prepracoval na časticovú úroveň, potrebuje výcvik do ezoteriky magnetaru. Ide o reálne popísaný objekt v astronómii. Je ako veľký kovový útvar chrliaci častice ho hlbočín kozmu. Ezoterik si vytvorí časticovú psychiku trvalým napájaním sa na osoby, ktoré majú vďaka nezhubnému bujneniu epitelových buniek na povrchu orgánov psychiku premiestnenú na častice. A to je vlastne základ a možnosť postupne spoznávať častice. A ezoterik spozná najmenšiu časticu pod názvom sklovitá kvapka. Je to najmenší možný objekt v kozme. Ide o desatinné číslo, ktoré má za desatinou čiarkou skoro nekonečný počet núl. Tento objekt je tak malý a jediný v tejto veľkosti, že v podstate je všade a väčšie objekty sú kombinácie a prepojenia väčších alebo menších skupín sklovitých častíc. Sklovité častice sú tak malé, že nemajú už klasické fyzikálne vlastnosti a ako jediné ich kozmos nedokáže zničiť. Majú teda parameter na večnosť. Túto výsadu nemá žiadny iný objekt v kozme (atóm, prvok, organická hmota, planéta). Tak isto aj drobnejších asi 12 druhov častíc nie sú na večnosť. Ide o častice pod názvom lievik, hadíky, praclíky, prskavky, farebné fľaky, iskričky, perličky, sklovité kocky, čierne kvapky a biele sklovité kvapky. Dokonca obrovské množstvo sklovitých bielych kvapiek (najmenšie objekty v kozme) tvoria gigantické sklovité diery. V kozme máme ešte ďalšie gigantické objekty ako sú čierne diery, biele diery, žiariace diery, pulzačné diery, špongiovité diery, anti čierne diery, anti čierne skrížené diery. V týchto dierach operujú iba častice a nie atómy a prvky. Ezoterik pri spoznávaní a definovaní časticového sveta vychádza z vedeckého bádania prvkov, atómov a časticového sveta. Ezoterik by mal mať minimálne prečítané základy kvantovej fyziky. V takomto prípade nebude mať bludné predstavy o svete častíc.

Čuch
Je schopnosť človeka vnímať a vyhodnocovať vône okolo nás. Čuch sa skladá z nosnej sliznice a čuchových tyčiniek. Tu je pomocou dýchania prijatý podnet niektorej vône, či už príjemnej, alebo nepríjemnej. Potom idú nervové dráhy do predného mozgu a tu sa prijatá vôňa v zlomku sekundy vyhodnotí. Pre ezoterika je dôležité skoncentrovať sa do neurónov predného mozgu, kde sú čuchové neuróny a odtiaľto potom prenikať dovnútra svojho tela. Ezoterik používa techniku upchania nosu a následnej koncentrácie do predného mozgu a odtiaľ do nervstva tela idúcemu k orgánom a častiam tela. Niektorí ezoterici použijú čuchové bunky na podporu zrakového centra v zadnom zrakovom mozgu. Trvalým cvičením prerobia neuróny z čuchových buniek na zrakové bunky. Takúto zmenu robí hlavne ezoterik, ktorý robí denne množstvo vešteckých výkonov. Poprípade si tým pomôžu jedinci, ktorí majú poškodený zrak.

Doplnené 2007-10-18: Zmyslové centrum pre hmat je v temennom mozgu, zmyslové centrum pre zrak je v zadnom zrakovom mozgu, čuchové centrum je v prednom mozgu a sluchové centrum je v spánkových lalokoch.

Deformácia
Slovo má viac významov, nás bude zaujímať zdeformované telo od narodenia. Dotyčná osoba je zdeformovaná a ináč vníma svet ako osoba, ktorá sa vyvinula bez deformácií. V ezoterike je známa schopnosť koncentrovať sa na niečo, na niektorý orgán alebo časť tela na základe pozície tela. V tomto smere je veľmi dobre rozpracovaná joga a jej pozičné asány. Koncentráciu takého druhu možno dosiahnuť aj cez špeciálne pozície prstov na rukách. Ezoterik sa naučí deformovať svoje telo v predstavách s koncentráciou na nervové zakončenia v koži. Takáto mentálna koncentrácia dovoľuje lepšie vnímanie a prevedenie určitých ezoterických operácií.

Doplnené 2007-10-18: Deformácia tela a jeho znetvorenie môže viesť k tomu, že takýto fyzicky zdeformovaný jedinec má prirodzený psychický prienik do kozmu. Ezoterik využíva tento poznatok a v predstave zdeformuje svoje telo, čo mu dovolí efektívnejšie prenikať psychicky do kozmu.

Depresia
Je pojem zo psychiatrie. V zásade ide o to, že človek približne po 14. roku života už prijíma zmeny nerád a neochotne. No dnešná doba vyžaduje prijímať zmeny aj v staršom veku. Pokiaľ zmeny prebiehajú neustále a trvalo, je málo času na ich prijatie, tak často nastupuje niečo ako kríza, nechuť zmenu prijať a kladenie odporu. Zmena sa prijala, človek upadne do nechutenstva zo zmeny, neochotne ju prijíma a často ju odmietne. Tento stav vedie k zablokovaniu emócií a to ktorejkoľvek ako radosti, smútku, hnevu, strachu. Jednoducho sa nedá voľne chodiť z jednej emócie do druhej. V tomto prípade treba zmenu plánovať dlhodobo a nútiť postupne a opatrne myseľ, aby sa zo zmenou zmierila. Na tomto mieste je dobré dlhodobé programovanie sledu zmien, ktoré musia prísť, či už z hľadiska starnutia, ale aj pokroku. Jedinec sleduje vývoj a postupne sa programuje na prijatie zmien. Vie, že treba toto a toto zmeniť. Nastúpi nechuť a v tomto momente si človek trvalo predstavuje a premýšľa, ako zmenu prijíma milimeter po milimetri.

Doplnené 2007-10-18: Depresia je prirodzený spôsob prijímania zmien hlavne po 40. roku života, ale je to individuálne. Každá zmena má proces zmierovania sa a proces prijatia. Niektorí ľudia odmietajú prijímať zmeny a keď ich násilne príjmu, môže to viesť k depresii, melanchólii a až k samovražde.

Detská žľaza
Je žľaza ľudského tela s vnútorným vylučovaním pod hrudnou kosťou. V dospelosti sú to iba malé kúsky ako pozostatok detskej žľazy z detstva, ktorá má v tom období značnú veľkosť. Jej funkcia v dospelosti, ale aj v detstve je školiť biele krvinky, aby boli schopné likvidovať mikroorganizmy, ale aj neštandardné, prestarnuté a zhubné bunky v tele.

Doplnené 2007-10-18: Detská žľaza v oblasti ezoteriky a podvedomia plní funkciu centra anjelských odtlačkov, ktoré dieťa dostáva v štvrtom roku života. Dostáva ich od ľudského reinkarnanta fungujúceho vo svete mŕtvych. Ten deťom v štvrtom roku rozdáva podľa veľkosti detskej žľazy rôzne druhy anjelov. Je len na jedincovi, ako s týmto bohatstvom počas života naloží.

Diéta
Označuje terapiu pre ľudí, ktorí trpia poruchou metabolizmu a to hlavne spracovania a trávenia potravy. Bežne ľudia vedia príjem potravy prispôsobiť svojim potrebám. Človek zje toľko, koľko potrebuje k životu a zároveň organizmus z potravy príjme, čo potrebuje a to v takom množstve, ktoré nevedie k vytváraniu tukových zásob. Na jednej strane sú takí, ktorí trpia anorexiou, nie sú schopní prijať jedlo a keď ho príjmu, tak ho nevie v dostatočnom množstve organizmus prijať. Na opačnom konci sú takí, ktorí prijímajú veľké množstvo potravy a organizmus ju do posledného zbytku využije. Diéta je proces, ktorý má zabrániť naberaniu váhy a má viesť k náprave celkového metabolizmu hlavne podžalúdkovej žľazy, pečene a svalov. Základom diéty je delená strava. V podstate ide o to, aby človek každú hodinu zjedol jednu položku stravy a nerobil kombinácie. Napríklad zje kúsok kurčaťa bez prílohy a po hodine zje varené zemiaky. Bližšie informácie v Diéto poradni.

Doplnené 2007-10-18: Najúčinnejšia liečba v oblasti liečiteľstva je pri chudnutí použiť pás okolo tela v rovine žalúdka. A v oblasti plexus solaris si dať malý plochý umelohmotný tanierik, ktorý tlačí do oblasti pod hrudnou kosťou. Potom treba programovať koncentráciou do všetkých oblastí miechy od stredu hlavy až po kostrč, že neustále nakupujete, neustále pripravujete jedlo, neustále niečo jete a neustále vám ide žalúdok ako šrotovník. Máte o tom predstavy v každej časti miechy až dovtedy, kým v mieche je nechuť nakupovať, variť a niečo zjesť. Učíte sa nenávidieť jedlo, jete iba z povinnosti a nie ste závislí na jedle. Neustále s určitým prerušením jete oddelenú každú položku stravy. Neustále si predstavujete, ako pojedáte kusy vlastného mäsa, aby ste produkovali čo najviac hormónu nasýtenia a nie hladu.

Dimenzia
Ako definuje slovo rozmer alebo dimenzia Wikipédia?
Rozmer alebo dimenzia môže byť veľkosť v dĺžke, výške alebo hĺbke, rozsah, stupeň, intenzita, rozsiahlosť (javu), počet lineárne nezávislých vektorov generujúcich priestor; základná vlastnosť umožňujúca popis udalosti v priestoročase
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rozmer_(rozlišovacia_stránka)
Interdimenzionálne prechody
Hovoríme o prechode medzi dvomi dimenziami a ako sa dostať z jednej dimenzie do inej. Prípadne hovoríme o mieste, kde sa môžu takéto prechody realizovať.
Prechody z dimenzií podľa Sašu Puebla
Ako sa dostať z dimenzie 10 umocnené na + 1 na dimenziu 10 umocnené na mínus 10 metra a potom na dimenziu 10 umocnené na mínus 20 metra?
Dimenzia 10 umocnené na + 1 je dimenzia vecí, ktoré vidíme okolo seba očami.
Dimenzia 10 umocnené na mínus 10 metra je svet elektrónov a klasických častíc a dostaneme sa tam prežitím klinickej smrti alebo neolitickým tranzom. Prípadne znížením intelektu na úroveň pravekého človeka alebo zvieraťa.
Dimenzia 10 umocnené na mínus 20 metra je dimenzia, kde funguje ľudská pamäť a kde po smrti môžu za určitých okolností zostať spomienky mŕtvej organickej hmoty. Ezoterik sa sem dostane prežitím alebo odcvičením klinickej smrti alebo neolitickým tranzom, prípadne abnormálnym strachom.
Dimenzia 100 m umocnené na 300 km je priestor, ktorý sme ešte schopní rozumovo pochopiť. Dá sa v nej pohybovať psychicky, pokiaľ ste prežili klinickú smrť alebo ste ju cvičili, pokiaľ prekonáte operáciu mozgu pod ochladením tela a krvi ako pri utopení v ľadovej vode. Osoba je v klinickej smrti aj 2 hodiny.
Pokiaľ ezoterik ovláda techniku tranzu neolitických ľudí (neustále búchanie do kameňa a opracovanie), preniká neobmedzene do kozmu a do rôznych dimenzií, či už v makrosvete alebo mikrosvete. Ale čo spozná, už nevie rozumovo chápať, a tak si to iba uloží do pamäte.
Pokiaľ chcete kontaktovať organický život v kozme a to v priestore 100 m umocnené na 300 km, tak hlavne cez dimenziu 10 umocnené na mínus 20 metra do roviny 10 umocnené na + 1.

 

Duchovná cesta
Je pojem čisto ezoterický a každý si ho vykladá po svojom, čo je nebezpečná tendencia pre ezoterikov. Treba si dávať pozor, ako ho kto z ezoterikov definuje a či ho vôbec definuje. Pre naše účely budeme pod duchovnou cestou považovať skoncentrovanie zmyslov a zmyslových centier šedej kôry veľkého mozgu dovnútra vlastného tela. Toto stočenie pozornosti z vonkajšieho sveta do vnútorného sveta je základný kameň duchovnej cesty. Jeho zmyslom je spojiť sa so svojím vnútrom nadštandardne. Bežní ľudia sa s vnútrom spájajú hlavne pre to, aby mohli byť vo vonkajšom svete úspešní a naplnili svoje túžby a ciele. Ezoterik ide do vnútra seba kvôli hlbokému stotožneniu sa s tým, čo má v sebe, chce pochopiť to, čo má v sebe, ale aj dotvoriť a realizovať duchovné cesty tých iných a nielen svoju vlastnú. Ezoterik musí dosiahnuť transformáciu zmyslov na veštecké zmysly. Hovoríme o 6. zmysle. To je základná transformácia zmyslov, aby boli schopné vnímať vlastnú duchovnú cestu. Potom si ezoterik stavia ďalší cieľ a to preniknúť do 7. neurónových oblastí vlastného tela a realizovať 7 základných duchovných ciest. V podstate ezoterikov možno podeliť podľa kľúča, kde boli psychicky usadení. Teda buď v strednom mozgu a mohli robiť snovú ezoteriku, alebo boli usadení vo veľkom mozgu a mali otvorenú cestu do sveta mŕtvych ľudských spomienok. Mohli byť psychicky usadení v mieche a mali blízko ku všetkému okolo pohybu a to je základ mágie. Alebo boli psychicky usadení v brušnom mozgu a mali blízko k ezoterike primátov a cicavcov. Cesta vlastného zvieraťa v ľudskom tele, pudová cesta. Prípadne boli psychicky usadení v gangliách okolo orgánov tela a mali možnosť psychického prieniku do kozmického priestoru. Mohli byť usadení aj v gangliách okolo hormonálnych žliaz a otvorili si cestu do magmatických polí Zeme. Prípadne boli usadení v gangliách kože a otvorili si cestu k aurickej ezoterike. Ezoterik prenikne do svojho vnútra, transformuje ho a pripraví na duchovnú cestu. To znamená, že si svoje vnútro na duchovnú upraví, a potom sa z vnútorného sveta vyberie do vonkajšieho sveta, ale inak ako bežný neškolený jedinec.

Doplnené 2007-10-18: Duchovná cesta môže mať aj presnejší názov a môžeme hovoriť o ezoterickej ceste cez 7 neurónových oblastí v tele. Ezoterická cesta je presnejší a konkrétnejší výraz ako duchovná cesta. Pod pojmom univerzálna ezoterická cesta rozumieme, že ezoterik cvičí a medituje do 7. neurónových oblastí tela a tu dosahuje určité duchovné fenomény. Pokiaľ robí duchovno iba cez jednu neurónovú oblasť, tak nemožno hovoriť o univerzálnej duchovnej ceste. Môže sa stať, že niektoré osoby, ktoré pre duchovnú cestu užili narkotiká, nemusia duchovnú cestu robiť v žiadnej oblasti s výskytom neurónov. Robia všetko vo svojich spomienkach a svojich fantáziách často zachádzajúcich do halucinácií. Takéto postupy nie sú duchovná cesta. 1. ezoterická cesta cez veľký mozog, 2. ezoterická cesta cez stredný mozog, 3. ezoterická cesta cez mozoček, 4. ezoterická cesta cez miechu, 5. ezoterická cesta cez brušný mozog, 6. ezoterická cesta cez ganglie okolo orgánov tela a 7. ezoterická cesta cez vnútro buniek.

Doplnené 2010-01-01: O duchovnej ceste píše kde kto, kde čo a kde kade. To je v poriadku. Iná je duchovná cesta pravekého človeka, iná je cesta prírodného človeka a iná je duchovná cesta dnešného vzdelaného ezoterika. Aby ezoterik dnešnej doby mohol pestovať tento druh ezoteriky reálnych možností kozmu, tak musel prejsť cez svojich pravekých, prírodných a dnešných predkov a získať intelekt a schopnosť myslieť a uvedomiť si svoje postavenie organickej hmoty v kozme. Že do ezoteriky toto ezoterické zoskupenie a celkovo do duchovnosti organickej hmoty prinieslo zásadný zlom, o tom už asi nikto nepochybuje. Ale za tento prielom vďačíme aj šamanom, aj náboženstvám, aj vedeckému poznaniu. Iba z tohto základu sme mohli zásadne zmeniť pohľad, o čom je duchovnosť. Ezoterik už nesníva o duchovnej ceste, nefantazíruje, čo by mohol spraviť. Ezoterik sa vydáva na duchovnú cestu, musí tvrdo cvičiť a vo svojich neurónoch vytvára nové schopnosti, musí sa vzdelávať a byť všestranný, musí sa vzdať osobnej ezoterickej cesty a nastúpiť ezoterickú cestu podľa overených zákonitostí, ezoterik je v ezoterike mimoriadne všestranne zdatný. Pokiaľ môže, neustále študuje a vzdeláva sa, nadobúda polyhistorické vzdelanie a je polyhistor. Nešpecializuje sa na jeden druh ezoteriky. Nepestuje mimoriadne schopnosti pre bežný život okolo seba. Ezoterikov cieľ je to najhodnotnejšie a to je systém reinkarnácie a uloženia svojich spomienok na častice. Ezoterika nie je charita alebo liečiteľstvo. Ezoterika koná dobro a neubližuje. Ale ezoterika nie je o láske k organickej hmote, ale prehlasujeme, že je o osobnom sebectve a ezoterik napreduje na duchovnej ceste bez toho, aby čakal na tých, ktorí chcú a dúfajú, že raz na dôchodok si nájdu čas aj na duchovnú cestu. A aký je to krásny omyl! Ezoterika je pre životný cieľ a nie čudáctvo a tešenie sa z niečoho nenormálneho. Ezoterika je nekonečná drina, prerábanie psychiky k časticovej úrovni. Ezoterika je doslova vedecké bádanie. Ezoterika a duchovná cesta je odriekanie si prítomnosti a dary časticovej večnosti.

Dvojník
Je produktom operácií magnetara v kozme. Magnetar je reálne popísaný objekt v kozme. Keď magnetar prechádza oblasťami kozmu, devastuje organickú hmotu a prinúti ju operovať psychicky na časticiach. Po odchodu magnetara z danej oblasti kozmu je možné, aby sa patologicky organizmus cez nezhubné bujnenie epitelových buniek dostal psychicky na častice. Nie je to čudné, keď magnetar pôsobil asi 100 miliónov rokov na organickú hmotu na planéte Zem. Ezoterik spozná tento patologický systém a napája sa na osoby s týmto poškodením a nepatologickým spôsobom trénuje na svojich neurónoch centrum na trvalý prienik na úroveň častíc.

Echolokácia
Tento výraz sme do ezoteriky prebrali zo zoológie. Echolokačné schopnosti pracovať so zvukom majú netopiere, delfíny, veľryby, vorvane. Aj ezoterik sa môže naučiť echolokačné schopnosti, ale na báze bioenergie z hlasiviek a vešteckého vnímania rezonancií z membrán hlasiviek.

Doplnené 2007-10-18: Ide o proces tvorby rezonancií a rozkmitaní niektorej z membrán ľudského tela. Najčastejšie ide o membrány hlasiviek pomocou dýchania. Prípadne určitým stavom nervozity v pobrušnici. Nemýliť si rezonancie, ktoré má ezoterik uložené v spomienkach ako zvuk. To nie sú tie rezonancie, ktoré vznikajú na membránach. Takéto rezonancie sa v ezoterike nedajú použiť, pokiaľ chcete robiť ezoteriku priamo v bunkách tela a nie iba v spomienkach uložených v mozgu.  Pre ezoterika je veľmi dôležité zvládnuť techniku rezonancií, lebo ju bude potrebovať na 7. duchovnej ceste. Bez rezonancií v membránach  nemožno reálne prenikať psychikou dovnútra buniek a odtiaľ do sveta mikročastíc. Ezoterici majú pocit, že treba robiť meditácie na úrovni makrosveta, teda s objektmi o veľkosti väčšej ako hrot špendlíka. No skutočnosť je iná a ezoterika má smerovať do mikrosveta častíc a to z mnoho dôvodov. Ten hlavný je to, čo bude nasledovať po smrti ezoterika.

Emócie
Je pojem prevzatý zo psychológie. Poznáme 4 emočné stavy a to je strach, smútok, hnev a veselosť. No môžu mať aj sexuálny podtón a to potom máme emóciu žiarlivosti, nenávisti, apatie a zamilovanosti. Na emócie silne pôsobia životné zmeny. Získať niečo, stratiť niečo ako vec, osobu, mladosť, zdravie vedie vždy k emóciám. Pokiaľ je to želaná emócia, tak je radosť, pokiaľ je osoba psychicky v poriadku. Pokiaľ je zmena neželaná, nastupuje smútok, strach, hnev. Osoba môže v niektorej emócii zostať trvalo a pokiaľ nevie prejsť dlhodobo do radosti alebo zamilovanosti, tak nastupuje stav melanchólie, čo môže končiť aj samovraždou. Je preto vhodnejšie, aby sa človek dlhodobo pripravoval na zmeny, či už z dôvodu veku, alebo smrti iných osôb. Osoby, ktoré trvalo prijímajú zmeny, sú lepšie nacvičené na nečakané zmeny a dokážu ich lepšie zvládnuť.

Doplnené 2007-10-18: Smútok prechádza do hnevu, ten do radosti, tá do strachu a ten do smútku. Striedanie emócií je dôležité. Emócie sexuálne ako žiarlivosť, trúchlenie, zamilovanie, strach z penetrácie a strach zo straty panictva. Klasické emócie, sexuálne emócie. Ovládanie emócií. Neovládané emócie. Kontrolovateľné vášne.

Epilepsia
Je pojem prevzatý zo psychiatrie. Ide o osoby, ktoré majú poškodený temenný mozog. Tu sa v určitých momentoch vytvoria prepojenia, ktoré zblokujú chemické pochody vo svaloch, kde neustále svalové bunky naberajú do seba vápnik alebo ho vylučujú, prípadne naberajú sodík alebo draslík podľa toho, či treba aktivitu, alebo pasivitu. Tento mechanizmus sa zblokuje a epileptik ide do svalového kŕču, či už niekde lokálne, alebo celotelovo. No poznáme aj mikrozáchvaty iba v niektorých svaloch počas dňa, aj počas noci. Pre ezoterika nie je dôležitá záchvatovosť, ale schopnosť sa skoncentrovať do temenného mozgu a sugeratívne vyvolať začiatočné štádium záchvatu. Tento stav treba udržať a psychicky v ňom pracovať. Tak isto sa ezoterik musí naučiť skoncentrovať do ústnej dutiny a vedieť tu vyvolávať rané štádium záchvatovosti, tak isto niečo podobné v mozočku, niečo podobné v hlasivkách.

Doplnené 2007-10-18: Epileptická choroba je lekársky diagnostikovaná poškodením šedej kôry temenného mozgu vo veľkého mozgu. Epileptická povaha je usadenie sa v oblasti temenného mozgu a nie choroba. Epileptické konanie. Vojak, policajt, dozorca vo väznici.

Ezoterika
Je pojem z oblasti duchovna, ktorý sa vysvetľuje, ako sa komu zachce. Preto je dobré tento pojem používať obozretne a uvážene. Keď niekto povie ezoterika, tak ho požiadajte, aby ho aj poriadne vysvetlil. Pre naše účely budeme definovať pojem ezoterika ako bádanie, testovanie, preverovanie duchovných ciest všetkých ezoterikov celej histórie ľudstva s následnou snahou realizovať ich duchovné cesty vo vlastnej ceste a to tak, aby to nepoškodilo zdravie a šťastný osud.

Doplnené 2007-10-18: Ezoterik ako vzdelaná osoba a to minimálne medicínsky na úrovni strednej školy. Ezoterik ako osoba budujúca v neurónoch tela centrá ezoterického správania a ezoterických schopností. Ako sa človek naučí písať, tak sa človek musí naučiť chodiť do kozmu cez kozmické vedomie. Ezoterik ako osoba systematicky a postupne sa vyvíjajúca. Ezoterik ako osoba zameraná na to, čo bude s jeho spomienkami po smrti a nie na to, čo dáva potenciál 100 rokov možného života. Ezoterik ako osoba, ktorá psychicky opustí planétu Zem a operuje v nekonečných vzdialenostiach kozmu.

Extáza
Je to psychiatrický pojem. Nie je jednoduché popísať tento stav slovami. Možno pomôže predstava človeka, ktorý sa šťastne zamiloval a je mu blažene na tele aj na duši, ako keby bol nadrogovaný. Extatický stav môže nastať, pokiaľ niekto vyhrá množstvo miliónov v lotérii. Extáza môže nastať aj vtedy, keď sa stane niečo, čo vyzerá ako zázrak. Poznáme aj náboženskú extázu a to vtedy, keď si veriaca osoba vytvorí náboženský symbol podľa svojich vnútorných túžob. Poznáme aj extázu vyvolanú drogami, čo nie je ten najsprávnejší smer v oblasti duchovna. Oznáme extázu šamanov, ktorí tancujú dovtedy, kým neodpadnú a po odpadnutí sa uvedú do zvláštneho stavu. Extázu môže vyvolať aj hrdinský čin niekoho. Extázu môže vyvolať aj orgazmus po kvalitne prevedenej súloži. Niektorí jedinci sa do extázy vedia dostať cez bolesť alebo pri zabití zvieraťa.

Fakír
Je pojem prevzatý z indickej praxe osôb, ktoré vydržali a zvládli extrémne stavy, ktoré neboli robené ako trik. Zvládnuť horúčavu a úpal. Zvládnuť chlad a obrovskú zimu. Zvládnuť extrémnu fyzickú zaťaž napríklad postupne v posilňovni. Zvládnuť extrémne životné tempo bez následkov na zdraví a šťastnom osude. Vycvičiť seba, aby ste počas choroby pracovali ďalej bez prerušenia. Naučiť sa spávať krátko a efektne ako zviera. Naučiť sa odolávať spánku počas dňa. Neustále sa programovať k vyšším ambíciám. Dokázať bez následkov pracovať aj 16 hodín denne aj vo vyššom veku. Dosahovať abnormálnu úroveň vzdelanosti. Nútiť svoj intelekt pracovať aj za 5 ľudí. Upozorňujem, že takýto fakírsky program si môže dovoliť iba osoba, ktorá je k tomuto výkonu pravidelne a postupne cvičená.

Fantázia
Človek má vo svojej pamäti spomienky obrazové, zvukové, čuchové, chuťové, hmatové a pohybové. Tieto spomienky môže vo svojej fantázii ľubovoľne pretvárať a meniť. No vždy by mal odlíšiť reálne spomienky od spomienok, ktoré pretvoril do fantázie.
Človek môže mať prebujnenú fantáziu a môže namiesto domu vidieť rozprávkový hrad. To hovoríme, že už halucinuje a nie je schopný vnímať reálne dom taký, aký je. Halucinácie môžu byť čuchové, sluchové, hmatové, sluchové. Na druhej strane sú ľudia, ktorí majú zablokovanú tvorbu predstáv a sú schopní všetko vnímať iba ako napísané slová a vety. Prípadne iba ako schémy, ako projekty domov. Ezoterik potrebuje mať kontrolovanú fantáziu k čo najracionálnejšiemu vnímaniu reality okolo nás.

Doplnené 2007-10-18: Ezoterik sa pri meditáciách vždy reálne koncentruje do niektorej oblasti tela a nikdy nie do spomienok uložených v pamäti. Výnimku tvorí reinkarnácia, ktorá sa zaoberá úpravou spomienok tak, aby po smrti ezoterika zostali spolu a dostali určitý zmysel a činorodosť. Ezoterik si musí dávať pozor, aby jeho spomienky v neurónoch tela mali reálnu podobu a nie voľnú fantáziu. Ezoterik neustále kontroluje a zreálňuje svoj pohľad na duchovno a nikdy sa nepustí na pole voľnej fantázie bez určitých reálnych mantinelov. Ezoterik nie je umelec, ktorý môže vo svojich predstavách všetko.

Feng shui
Výraz prevzatý hlavne z čínskej ezoteriky. Cieľom je úprava prostredia tak, aby to pozitívne nalaďovalo ľudí k výkonom, nasadeniu a premýšľaniu. No sú aj hlbšie úrovne Feng shui a tu ide o to, aby do priestoru prúdila magnetická energia Zeme tak, aby to podporovalo dobrý zdravotný stav a aby sa prostredie nabíjalo spomienkami v magma poliach úspešných a zdravých ľudí.

Doplnené 2007-10-18: Feng shui, svetové strany, kompas, buzola, sever, juh, východ, západ. Mapa kozmu, mapa Galaxie, mapa slnečnej sústavy, mapa zemegule, mapa kontinentov, mapa mesta, mapa obydlia. Orientácia ezoterikovej mysle podľa svetových strán. Magnetický pól Zeme nie je úplne totožný so severným a južným pólom. Štyri druhy magnetických pulzácií zemského magmatického jadra.

Fetiš
Je pojem prevzatý zo sexuológie. Ide o stav erotický, ktorý naznačuje, že každý z nás, pokiaľ je štandardne vyvinutý a bez psychických porúch, má svoj fetiš a to je určitá časť ľudského tela, zvieracieho tela alebo objekt, ktorý nás vedie do sexuálneho naladenia, sexuálneho vytrženia v podobe orgazmu a ejakulácie. Fetiš môže viesť aj k vnútornej spokojnosti a príjemnému naladeniu.

Filozofia
Je pojem prevzatý z vedeckých kruhov. Bohužiaľ, veľa ľudí nedorástlo na tak náročnú oblasť abstraktného myslenia. Mýlia si umenie hovoriť a myslieť vo všeobecných zákonitostiach, ktoré vychádzajú z vedeckých poznatkov a namiesto filozofie iba diletantsky rečnia bez toho, aby vážili význam slov, poznali pojmový aparát filozofie ako je pravda, dianie, bytie, existencia, čas, priestor, hmota, negácia a podobne. Filozofiu si často ľudia s teológiou, ktorá používa slová na vyjadrenie náboženských symbolov a pocitov. Filozofia má svoju hĺbku, pretože pozerá na objekty sveta okolo nás v zmysle čo ich spája a čo je im spoločné. Ezoterik používa vedeckú filozofiu, aby si overil, či smeruje správnym smerom a neporušuje zákonitosti univerza.

Doplnené 2007-10-18: Ezoterik stojí vždy na pôde vedeckého vnímania sveta a základom zostáva overené poznanie vedeckými metódami. No v rámci hypotetického náhľadu na veci neznáme a nepoznané neodmieta žiadnu hypotézu, a teda ani hypotézu fungovania všetkého na Božom princípe. Po moment, pokiaľ sa vedeckými hypotézami nevyvráti táto hypotéza o Bohu.

Galaxia
Výraz z astronómie, hviezdna sústava. Astronómia je veda o kozme, skúma, čo sa tam deje a prečo sa tak deje. Ezoterik sa usiluje vzdelávať v astronómii, aby vedel, čo je to planéta, súhvezdie, galaxia a podobne. No nie je jeho cieľom o kozme iba veľa vedieť, ale po úprave vnútorného prostredia prenikať psychicky do kozmického priestoru.

Doplnené 2007-10-18: Ezoterik sa naučí systém kozmického vedomia cez znetvorenie tela v predstavách alebo cez ganglie. Hovoríme, že ezoterik preniká do hviezd, planét a súhvezdí výhradne psychicky. No nie iba v predstavách a spomienkach, ale reálne cez neuróny svojho tela. Ezoterik smeruje psychicky do čiernej diery v strede našej Galaxie.

Ganglie
Medicínsky pojem, ktorým sa označujú zhluky neurónov, ktoré sú veľkosti špendlíkovej hlavičky. Najčastejšie sa nachádzajú okolo orgánov a častí tela, túto časť aj riadia a ovládajú. V hlave, okolo žalúdka a mechúra sú väčšie zhluky ganglií veľkosti palca na ruke a sú vždy v páre po dva kusy. Tieto riadia ostatné ganglie v celom tele. Ezoterik sa usiluje preniknúť koncentráciou, ale aj psychicky do ganglií, otvoriť si tu určité schopnosti a následne realizovať duchovné cesty tých, ktorých psychika vychádzala z tejto oblasti tela.

Doplnené 2007-10-18:Ganglie ako orgán riadenia veľkosti a aktivít orgánov a častí tela. Ganglie a 6. ezoterická cesta. Ganglie a kozmické vedomie.

Geriatria
Je pojem, ktorým sa označuje vedecké bádanie starnutia. Ezoterik je osoba, ktorá veštecky preniká do seba a vie sám seba veľmi dobre diagnostikovať. Naštuduje si veci okolo buniek a genetických zákonitostí. Tieto dva fenomény mu dovoľujú kontrolovať, čo sa odohráva v bunkách jeho tela. Dokáže veštecky zistiť nežiaduce procesy devastácie a starnutia a vie určitými procesmi ovplyvniť genetické zmeny v organizme. Ezoterikova pozornosť sa upriamuje na modifikácie blanovitých buniek a ďalšie modifikácie v tuku vlastného tela. Snahou je spomaliť procesy starnutia, byť trvale výkonný a byť vo vysokom štádiu prevencie všetkých nežiadaných procesov starnutia. Bližšie v Geriatrickej poradni.

Doplnené 2007-10-18: Geriatrický program a 5. ezoterická cesta prešli ďalším vývojom. Definovali sme ďalšie pudy ako pud sebazáchovy, pud rozmnožovací, pud teritoriálny, pud bunkový. Upresnili sme mechanizmus predstáv jaskýň a systému mentálneho vyhrážania sa pudom, aby sa o nás starali. Prinútené pudy modifikujú v tele bunky blán, bunky okostice, bunky chrupaviek, bunky lymfatického systému a opravujú vnútro buniek. Zároveň psychický prienik do buniek je cesta do mikrosveta fyzikálnych častíc. A týmto smerom sa ezoterik kontrolovaným spôsobom prebojuje do sveta častíc.

Pridaj komentár