Možno ma len popadla jarná únava, ale som nervózna, nespokojná, nekľudná, podráždená, neveselá a vraj protivná. Neviem, z čoho moja nespokojnosť vychádza, kde pramení – to je to, čo ma zaujíma, čo potrebujem zistiť. Nejako sa mi však nedarí.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vašej duše a podvedomia. Celkovo zvláštna psychika idúca do kozmu bohužiaľ založená na deštrukcii. Skúste sa obracať na anjelské sféry v kozme s pozitívnym obsahom.

Zdravotný stav
Celkovo dobrý zdravotný stav.

Psychický stav
Aurický obal psychickej stability je okolo fyzického tela dobre zakotvený a stabilný.

Povaha
Máte netradičnú psychiku. Hovoríme v ezoterike o kozmickom vedomí, ktoré sa objavuje u kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Prípadne sa objavuje počas vývoja plodu, kedy má matka problémovú psychiku. Napríklad je hyperaktívna, nervózna alebo posadnutá materstvom a silne koncentrovaná na plod. Tento kozmický stav vedomia u vás vyzerá tak, že všetko, čo ste prežili, je uložené okolo každého orgánu tela a častí tela. Podrobnejšie sa dočítate v Kozmos sekcii na stránke. Psychicky ste stabilná z dôvodu, že vo všetkom a všade dokážete vnímať kozmos a kozmický priestor. Tento fenomén dovoľuje dostatočnú stabilnosť psychiky.

Sexus povahy
Je u vášho typu usadený v hormonálnych žľazách. Charakterizuje to obrázok milovania sa medzi hviezdami.

Sexuálne centrum
U bežných žien býva umiestnené v podbruší, u vás je umiestnené okolo hormonálnych žliaz. Charakterizuje to obrázok ženy, ktorá skôr inklinuje k deťom, súkromiu a duchovnosti. Menej do vonkajšieho sveta.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na kozmické mapy a dianie v kozme. Hlavne umelecké sklony. Povrchová vzrušivosť: preniesť do svojho tela všetko o kozme. Pohlavná vzrušivosť: stretnúť muža s kozmickým vedomím a splodiť kozmické deti. Citová vzrušivosť: cestovanie do kozmu vo fantázii.

Stav obalov
V ľudskom tele sú uložené v energetických obaloch informácie, ktoré zostali po smrti ľudí a zvierat.

1.aura obal je uložený okolo orgánov tela a obsahuje niekoľko vrstiev. Najsilnejšia je magická. Vytvárajú ju informácie prírodných ľudí, šamanov, ktorí mali kozmické vedomie a pracovali s magickými znakmi.
2.klinický obal – nemáte tento obal, neprežili ste klinickú smrť.
3.Lama tulku – tento obal máte a prenikol do vás počas embryonálneho vývoja. Ide o fyzicky stiahnuté informačné pole osoby, ktorá mala kozmické vedomie a už sa takto reinkarnovala veľakrát. Tento informačný záznam sa reinkarnuje od čias praveku až po dnes. Všetko vytvorené pod vplyvom kozmického vedomia sa po smrti ukladá do kozmu. Nie do fyzického, ale do informačného, ktorý vytvorili ľudia s kozmickým vedomím.
4.spirit obal – v celom tele sú informácie o zomretých ľuďoch, ktorí mali kozmické vedomie. Ide iba o skopírovanie týchto informácií a nie ich fyzické zosatie.
5.túžby obal – máte, obsahuje túžbu osoby, ktorá chcela do kozmu raketou.
6.mozoček obal, poslanie v živote – mali by ste sa venovať ezoterike hviezd, duchovnosti a všetkému okolo diania v kozme.
7.rodostrom obal obsahuje informácie o predkovi, ktorý sa venoval astrológii.
8.kostný záznam – do kostí nezapisujete, čo máte uložené v spomienkach. Môže to mať vplyv na dôslednú logickosť a pragmatickosť pohľadu na svet.
9.dieťa obal máte a obsahuje informácie o vašom embryonálnom vývoji, ktorý je spojený s kozmom a duchovným dianím v ňom. Ako keby vás kozmický Lama tulka oboznamoval so všetkým, čím prešiel a čo pozná. Dobre prepracované reinkarnačné pochody.
10.zvierací obal máte, leží mnohokrát uložený okolo každého orgánu tela. Obsahuje informácie zvierat, ktoré mali kvôli poškodeniu kozmické vedomie. Tak isto sú tu obrazy a rituály starých národov so zvieratami.
11.eros obal je silne rozvinutý pri každom orgáne a časti tela. Charakterizujú ho informácie o erotizme spojené s ezoterikou Indie a východných národov.
12.zápis spomienok – spomienky zapisujete do šedej kôry veľkého mozgu. Všetky sú čiastočne pozmenené a miešané s kozmickými spomienkami z detstva.
13.šaman obal je v tele. Obsahuje vyššie úrovne informácií o kozmickej ezoterike.
14.7 obalov spolu – aj tieto máte pri každom orgáne a časti tela. Obsahujú info o egyptskej ezoterike pyramíd.
15.vnútro neurónov – túto úroveň nemáte otvorenú. Ide o vnímanie sveta nie ako molekúl, ale ako častíc.
16.chromá chrbtica – tento obal je otvorený. Vnútri v mysli máte sugeráciu chorej miechy a tento priestor máte otvorený. Obsahuje deštruktívne sily kozmického sveta, ktoré vytvorili ľudia počas svojho života a uvoľnili ich do informačného kozmu.
17.tranzové pohybové telo – neustále je vo vás určitý pocit rytmického pohybu a aj zvuku. Tak isto dokážete vyvolať extatické stavy sugeráciou imaginárneho užívania rôznych látok. Samozrejme, že toto všetko ste dostali pri narodení do vienka a nerozvíjali ste to sama.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Nerada a neochotne sa podrobujete podvedomiu. Chceli by ste žiť ako bežní ľudia a to nepôjde. Podvedomie musí vymýšľať všelijaké špekulácie, aby ste robili na svojom duchovnom raste. V tejto oblasti vnímam čierne deštruktívne schémy kozmických anjelov.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Otvorené anjelské kozmické sféry úrovne zlatej farby. Často vás musia donucovať, aby ste pracovali na svojom duchovnom raste.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Málo rozvinutá oblasť duchovnosti. Málo kozmických a anjelských znakov.

Astrológia miechy
Dobrá úroveň spejúca do aury okolo tela. No znovu anjelské kozmické sféry deštrukcie a arogancie.

Astrológia ganglií
Drobné postavy anjelov kozmu. Nerozvinutá oblasť.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Čierni kozmickí anjeli deštrukcie.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Zbytočne sa vyžívate v deštrukcii všetkého pozitívneho okolo vás. Zlý vzťah k pozitívnosti, nádhere a ľudskej dobrote.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Ťažké sny plné deštrukcie a zúrivosti. Mali by ste sa orientovať na pozitívne sily kozmických anjelov a nie na deštruktívne, ktoré obsahuje informačný kozmos. Vaše osobné šťastie nemôže stáť na neúspechu iných.

Hviezdy, šťastný osud
Keď nájdete cestu k pozitívnym anjelským sféram v informačnom kozme okolo vás.

Pridaj komentár