Mimoriadne netradičné meditácie a výskumu sveta mŕtvych spomienok. Treba ovládať klinické vedomie. Treba ovládať kozmické vedomie. Treba ovláda Silva vedomie. Treba vedieť posúvať čas vo svojej psychike. Treba ovládať špeciálne veštecké vnímanie sveta mŕtvych spomienok. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach Šamanstvo MP3.

Máte možnosť si sami cvičiť reinkarnačnú ezoteriku pomocou série článkov, ktoré zachytávajú nácvik od jeho začiatkov. Vhodné pre začiatočníkov. Môžete sa teoreticky vzdelať a vedieť, o čom je reinkarnačná ezoterika. K dispozícii je učebnica a slovník. Môžete sa zúčastňovať pravidelných cvičení. Stačí pozrieť Akcie. Môžete sa dať zasvätiť do klinického vedomia a to počas roka alebo raz do roka na hromadnom opakovaní klinických zasvätení. Dohodou aj jednotlivo. Využite mailový kontakt. Operatívne otázky cez mobil.

Táto oblasť ezoteriky jednoznačne smeruje do sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat tejto planéty. Svet mŕtvych prekrýva všetok okolitý priestor okolo nás a tiež v kozme. Prístup do tejto dimenzie je cez klinickú smrť či už prežitú, cieľavedome odcvičenú alebo dosiahnutú na základe klinických zasvätení. Ide o to, aby ste sa vedeli skoncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu a tu pozmenili aktivitu neurónov ako u osôb, ktoré prežili klinickú smrť a normálne nedýchali aspoň 6 minút a viacej. Zároveň sa tieto osoby vrátili z cesty smrti do bežného ľudského života.

Klinické vedomie je základom zvládnutia kontaktu do sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat tejto planéty. Tak isto v tejto dimenzii nájdete spomienky mŕtvej organickej hmoty z inej planéty ako Zem. Ide o vymreté organické bytosti, ktoré po sebe vo svete mŕtvych zanechali informácie nabité reinkarnačnými túžbami a cieľmi. V podstate sa tu bavíme o mechanizme reinkarnácií a reinkarnačných ambícií, ktorým sa venujeme podrobnejšie v Plazmatickej škole.

Ku klinickému vedomiu treba pridať kozmické vedomie a vedomie Silva. Ide o to, aby ste v kozmickom vedomí dali okolo orgánov tela vlastné spomienky. V prípade Silva vedomia je potrebné dokázať rozrezonovať minimálne hlasivkové membrány a to pomocou dýchania. Až po nahodení týchto schopností sa môžete psychicky pohybovať vo svete mŕtvych. Dávate si vždy pozor, aby ste do seba nedostali záznam spomienok mŕtvej osoby alebo kozmickej inteligencie. A preto je potrebné, aby ste do sveta mŕtvych chodili ako turista, ktorý si vo svete mŕtvych iba fotí, čo tam je a fotografie ukladá do spomienok a nie priamo spomienky kozmických inteligencií. Treba tento princíp prísne dodržiavať, pokiaľ si nechcete poškodiť psychiku a osud.

K týmto schopnostiam treba pridať veštecké schopnosti a to čo najracionálnejšie vnímať svet mŕtvych spomienok kozmických inteligencií. Nie je to jednoduché. Pre čo najpragmatickejšie vnímanie sa snažíme byť vo vedomí 10 ročného dieťaťa. Tak isto sa usilujeme o spoluprácu s anjelskými sférami planéty Zem, ktorých odtlačky máme zo zasvätenia v sebe alebo okolo seba. Tak isto sa napájame na vlastné kosti a kosti iných meditujúcich a snažíme sa spomienky kozmických inteligencií vnímať čo najpragmatickejšie. Tak isto kozmické inteligencie ako „Veľká hlava“ dokážu poskytnúť zaujímavé informácie o iných kozmických inteligenciách. Tak isto sme sa naučili skúmať veštecky záznamy o tých jedincoch, ktorí počas histórie ľudstva mali kontakt s kozmickými inteligenciami a zanechali v magma poliach zápisy o svojej aktivite. Na takéto veštecké vnímanie magnetických pulzácií je potrebné seansové vedomie sugerácie a uverenia, že hormonálne žľazy narástli na iných miestach tela ako je bežné. To pod náboženskými pocitmi možno veštecky dekódovať.

Už sme preskúmali zatiaľ 12 kozmických inteligencií, ktoré svoju aktivitu smerujú do živých ľudí na planéte Zem a tu realizujú svoje reinkarnačné ambície. Zvyčajne sa zatiaľ kozmické inteligencie vo svete mŕtvych priblížili všade tam, kde je nejaký život a možnosť rozvoja. Niektoré kozmické inteligencie sú pasívne a nerobia nič podstatné. Niektoré sa dostávajú do živých ľudí, spracujú ich spomienky a po ich smrti sa usadzujú priamo na povrchu Zeme. Niektoré naberajú dôsledne spracované spomienky do seba po smrti niektorých jedincov. Iné sa špecializujú na zber spomienok detí, zber spomienok o kostiach a podobne. Niektoré kozmické inteligencie majú veľmi jednoduché reinkarnačné túžby a to udržať sa pokope a nepustiť zo seba jedinú informáciu.

Tentokrát sme skenovali kozmickú inteligenciu, ktorú budeme volať „Technik“. Je v mikrosvete vo svete mŕtvych a to v blízkosti Slnka. Zámerne sa presúva do ľudí, dáva im intelekt a po ich smrti sa ich spomienky spoja so spomienkami kozmickej inteligencie. A tento záznam zostane tu na Zemi a ovplyvňuje celkovú vzdelanosť a múdrosť. Táto kozmická inteligencia je nesmierne stará.

Vybrali sme si ďalšiu už 11 kozmickú inteligenciu, ktorá funguje vo svete mŕtvych spomienok. Budeme ju volať „Kosť“. Je v mikrosvete vo svete mŕtvych v oblasti planéty Saturn. Tieto kozmické inteligencie naberajú spomienky ľudí na kosti už počas ich denného vedomia. Nebolo nám celkovo jasné, prečo zbierajú informácie o kostiach.

Tretí prípad tak isto funguje v mikrosvete. Budeme ho volať „Baby“. Nachádza sa tu na planéte Zem a má eminentný záujem o spomienky detskej psychiky. Je tak isto nekonečne starý voči nášmu letopočtu. Je asi 5 000 kilometrov pod povrchom.

Pridaj komentár