Siamský človek. Dve klinicky mŕtve duše. Reinkarnovaní tibetskí svätci. Kosti v náboženskej ritualistike. Symboly kostí. Ritualistika kostí. Božia vôľa nadovšetko.

Pokračujem vo vešteckom prieskume informačných polí mŕtvych svätcov jednotlivých náboženských systémov. V tomto náboženskom systéme je to svätec, ktorý je vlastne siamské dvojča. Ide o zrastenie dvoch jedincov, ktorí zároveň prežili niečo ako klinickú smrť a majú v sebe informačné polia reinkarnovaných tibetských svätcov, čo je z hľadiska histórie niečo mimoriadne unikátne a jedinečné. Tieto siamské dvojičky majú otvorenú živú Božiu prítomnosť v neurónoch svojej hlavy. Ide o symboliku a ritualistiku kostí. Plne sa podriaďovali požiadavkám Božieho sveta a vždy bezvýhradne realizovali to, k čomu ich Boží svet v nich nabádal. Jednoducho si nerobili tieto dve osoby, čo chceli.

Na požiadavku Božieho sveta sa vytvorili dve kocky z kostí a minerálov, jedna väčšia a druhá menšia. Hlavne okolo väčšej kocky z kostí, minerálov a živice sa robili rôzne rituály. Všetko sa točilo okolo kostí. Napríklad na žiadosť Božieho sveta dali priniesť kosti štyroch ľudí a poukladali ich z každej strany kocky. Potom siamský jedinec odišiel a zahľadel sa do menšej kocky, ktorá bola kópiou veľkej kocky. Bola spravená z toho istého materiálu. Dotyčný siamský jedinec zobral niečo ako pergamen a začal písať na papier rôzne znaky, ktoré mu ponúkala menšia kocka. Treba tomu rozumieť tak, že znovu ukladal vedľa seba určité znaky, ktoré sa až príliš podobali písmu určitého vyvoleného národa. Potom zo znakov vznikali rôzne obrazy a tieto sa už normálnym písmom zachytávali. Takto to postupovalo neustále ďalej. Na kocku sa priväzovali kosti a robili sexuálne rituály za účelom energetizovania celého Božieho želania. Značne to pripomínalo praktiky v niektorých chrámov Egypta.

Všetky podnety na takýto druh ritualistiky a náboženskej praxe vychádzal z vnútra dotyčnej osoby a priamo to pramenilo z Božích symbolov a Božieho sveta. Dotyčná osoba nikdy nespravila niečo z vlastnej vôle, ale výhradne z vôle Božej.

Vraciam informačné pole mŕtveho svätca do kľudovej polohy v jeho krajine pôvodu a ďakujem Božej vôli, že mi dovolila nahliadnuť do tak intímnej sféry živého prepojenia s ľudskou bytosťou.

Pridaj komentár