Som rád, že pracujete na osobnej zmene svojej psychiky (A 793). Ide to pomaličky, ale trvalo. No treba si uvedomiť, že tu nejde o to, aby ste psychikou bojovali proti rakovine. Tu ide o to, aby ste sa do hĺbky duše trvalo zmenili a táto zmena zabezpečí skvelé fungovanie imunity voči zhubným bunkám. Majte dobre na pamäti tieto slová.

Zdravotný stav
Budem sa mu venovať osobitne.

Psychický stav
Aurický obal sa priblížil k telu, aj podvedomé obaly, ale ešte nie sú v tele. V psychoterapiách treba pokračovať.

Povaha
Ste naďalej usadená v strednom mozgu. Začala sa budovať psychická spojka do ústnej dutiny. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa chce venovať sebe, ale musí tvrdo tento stav kontrolovať. Najradšej by zase robila to, čo predtým – starať sa o iných. Treba sprísniť túžbu a želanie venovať sa výhradne sebe.

Sexus
Sexus povahy sa posunul do stredného mozgu a spojka do ústnej dutiny. Odklon od mozočku. Charakterizuje to obrázok ženy, ktorá posilňuje ego a vnútorne sa za to hanbí a má výčitky. Uvedomte si, že nemáte na výber, egoizmus alebo onkológia. Ego rastie, ale máte za to pocity hanby. Sexuálne centrum sa posunulo z podbrušia do veľkého mozgu, čo je dobré znamenie. Charakterizuje to obrázok zrušiť silné väzby na ľudí a ich potreby. Venovať sa iba sebe. No chcete to robiť deštruktívne. Uvedomte si, že ľudí môžete mať rada, ale radšej sa musíte mať sama. Výčitky náboženského charakteru, čo nie je dobré.
Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na svoje deti a ešte nie na seba. Povrchová vzrušivosť: na veci okolo a čiastočne na seba. Pohlavná vzrušivosť: na seba a do vnútra seba. Citová vzrušivosť: choré deti. Aj v tejto oblasti bude treba sexuálne terapie vedúce k samoláske, ktorú potrebujete. Treba sa stať narcistkou na seba a svoje zdravie. No vidieť tu určitý postup k posilneniu ega.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku života ste dostali diamantové sféry. Je tu váhanie, či ich využiť pre seba, alebo pre iných. Nerobiť terapie násilne a deštruktívne. Prirodzená túžba zblížiť sa s podvedomím priateľsky a aby sa darilo v prvom rade vám a potom iným. Aurický obal sa zahusťuje a obsahuje magmatické záznamy ľudí, ktorí sa vyliečili z rakoviny. To je dobrá zmena. Magma energie začali dobre natekať do vás a dokážete si ich v sebe držať, nechcete dať nikomu. Čo je nutné z hľadiska vašej liečby. Obal túžby sa pozmenil a chcete, aby sa o vás starali druhí. Treba dosiahnuť, aby ste sa starali o seba hlavne sama. Mozoček obal poslania – tu máte uložené venovať sa duchovnosti. Podvedomie ožíva a začína vám pomáhať, čo je dobré. No prijímate to pomaličky. Rodostrom obal obsahuje záznam predka, ktorý sa venoval duchovnosti. Obal a jeho obsah ožil a začína vám pomáhať, čo je dobré. Zvierací obal obsahuje záznam o zvieratách, ktoré vyhľadávajú miesta na liečenie. Vrčia a neradi to robia. Zmena je ťažká vec. Eros obal sa doplnil o tantristické sféry duchovnosti cez sexuálne meditácie, čo je dobrá zmena. Šaman obal obsahuje nový zápis o šamanovi, ktorý sa rozhodol vyzdravieť. Pozitívna zmena. 7 obalov obsahuje teraz zápisy o duchovnej ceste a vyliečení.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Nerada sa spájate so svojím podvedomím a meníte zabehané chodníčky. No uvedomujete si nutnosť zmeniť sa. Zase to robíte deštruktívne. Treba to zobrať ako možnosť vyhnúť sa onkológii. Ste z osobnej zmeny smutná a hneváte sa na vyššiu prozreteľnosť. Skúste v tom vidieť to, že ochorenie vám dalo šancu na osobnú zmenu, duchovnosť a na ďalšie žitie bez hrozby choroby. Koncentráciu na seba treba robiť s láskou. Skôr to robíte ako agresiu voči sebe, čo nie je dobré. Osobnú zmenu treba vnútorne prijať a robiť ju s lásku voči sebe. Nie ako zabijem všetky rakovinové bunky. Skôr láska k imunitnému systému a pocit spokojnosti z novej získanej sily.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Snové pochody sa zásadne zmenili, v snoch vediete s ochorením tvrdý a nekompromisný boj. Za zmenu vás treba pochváliť. V snoch sa tak isto máte rada a vyžívate sa vo svojej ženskosti. Ešte to treba preniesť aj do bežného života a denného stavu organizmu. Vnútorne sa hanbíte za takúto zmenu. Uvedomte si, že egoizmus je dobrý a veľa obetavosti voči iným vám poškodilo imunitu.

Riziká budúcnosti
Psychoterapie robíte v hneve na seba a vo vnútri ešte stále túžite po návrate do života, ktorý ste žili pred ochorením. To nie je múdre a psychické zmeny treba prijať natrvalo a nie iba ako prostriedok boja voči ochoreniu. Upozorňoval som vás, že imunitný systém bude trvalo pracovať iba vtedy, keď úplne a hlboko prijmete osobnú zmenu. Nebude to jednoduché, ale verím, že to dokážete a nikdy sa nevrátite k pôvodnému spôsobu života.

Pridaj komentár