Potešilo, že ste sa začali starať aj o svoje telo (predchádzajúca diagnostika A 830). Ste presiaknutý východnými náukami hlavne jogínskymi, kde ste odpojili svoju psychiku od svojho tela a za cenu devastovania zdravia a osudu dosahujete čudnú, rýchlu, ale samovražednú duchovnosť. To je nie žiadna sloboda, pokiaľ sa neviete postarať o svoje telo a potom o veci duchovné. Je to iba detská psychika na jogínsky spôsob. Oslobodenie od fyzična ide cez uspokojenie fyzických potrieb a nájdenia ďalších zdrojov na duchovné ciele. No je dobré, že už uvažujete o psychických blokoch, ktoré ste si východnou filozofiou oslobodenia vytvorili.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo tieto oblasti. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby, pričom váš vek je 29 rokov. Obsah U vitamínu sa zvyšuje.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo teraz obkreslilo nervové zakončenia aj dráhy. Obsah E vitamínu je dostatočný. Stav buniek ako u 70 ročnej osoby. Aj tu nastalo zlepšenie.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho obkreslilo. Stav buniek ako u 40 ročnej osoby, čo je zlepšenie.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo ich obkreslilo. Stav buniek ako u 60 ročnej osoby, znovu výrazné zlepšenie.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo ho obkreslilo. Stav buniek ako u 20 ročnej zdravej osoby, čo je zase zlepšenie. Celkovo nie sú kmeňové bunky schopné ďalšieho delenia a niektoré majú malú potenciu. Riziková oblasť.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kmeňové bunky v dreni ako základ produkcie dcérskych buniek kyvadlo obkreslilo. Stav ako u 20 ročnej zdravej osoby. Razantné zlepšenie. Kmeňové bunky sú modifikované, aby produkovali dcérske bunky so zvýšenou životnosťou.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Bunky a ich stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Bunky majú v jadrách dvojnásobný potenciál životnosti ako u bežných ľudí. Celkovo do 160 rokov života, pokiaľ ich nič nezničí, čo je dobré.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo ju neobkreslilo. Stupeň chorobnosti sa znížil na 42. Stav buniek ako u 60 ročnej osoby. Nezmenený stav. Stav jadra buniek je vyčerpaný a problémová obnova u všetkých hormonálnych žliaz.

Geriatrická diagnostika mozgovomiešny mok, orgány tela: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 50 ročnej osoby. Ale je tu zlepšenie. Jadro buniek je už vyčerpané k tvorbe nových buniek. Riziková oblasť.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo ho obkreslilo. Ešte stále produkuje -100 jednotiek, no zlepšenie tu je. Objekty v tuku zatiaľ netvoríte. Príčina je psychická, nenávidíte svoje orgány a celé telo a chcete sa starať iba o duchovné veci. Myslíte si, že keď sa pomocou východných techník odpojíte od fyzického tela, že to je pravá duchovnosť. Je to nebezpečný trend. Odmietate vnútorne modifikáciu tuku. Každú jaskyňu by ste začiernili a odstrelili dynamitom. Svet bez jaskýň. Pud sebazáchovy by ste uzavreli do konzervy do trezoru a protiatómového krytu. Pud sebazáchovy považujete za svoj bývalý stav. Posilnili ste vnútornú chémiu orgánov, aby blokovali činnosť tukového orgánu. Skúste zmeniť prístup.

POSTUP LIEČBY

Keďže ste sa vysporiadali s negatívnou produkciou toxických látok v tuku a dosiahli ste 100 prospešných jednotiek, je možné postúpiť ďalej.

Modifikácia tuku „dlaňovky“: ide o modifikáciu tukových buniek do plochých útvarov. Vyžaduje si to prikladanie kúskov kože rôznych zvierat, postačí aj zajačia koža. Šúchať sa ňou, nosiť, spať na koži, priviazať na telo.

Modifikácia tuku „palce“: ide o modifikáciu tuku na ploché útvary veľkosti palca podporujúce psychické pochody. Prikladať si na telo knižky a aj si predstavovať, ako keby vaša koža vedela čítať. Ukladať na telo prischnuté plátky zemiakov alebo nesolených zemiakových lupienkov raz týždenne.

Modifikácia tuku „hviezdičky“:  ide o útvary v tuku, ktoré pozmenia kmeňové bunky tak, aby vytvárali základné bunky so zvýšenou životnosťou až 14 rokov. Prikladať plátenné vrecúško s kúskami jadrového mydla na rôzne oblasti tela.

Modifikácia tuku „dlhé pásy“: ide o zoskupenie tukových buniek v tele na tvorbu nových jednorazových kmeňových buniek. Vyžaduje ukladať na telo olomoucké tvarôžky asi 2 balenia raz týždenne. Aj rozotrieť po tele.

Modifikácia tuku „prerušované pásy“: ide o útvary v tuku, ktoré majú tvoriť liečivé látky. Vyžaduje zavesiť si doma z dreva s kôrou malé hviezdičky na viaceré miesta a žiť v tom. Aj v práci na stenu.

Modifikácia tuku „granátové jabĺčko“: ide o špeciálne útvary, ktoré liečia bunky na molekulovej úrovni. Vyžaduje dostať na telo pavučiny a suchý rozdrvený hmyz raz do týždňa.

Modifikácia  „ucho – oko – prst“ vyžaduje prikladať malú sklenenú nádobku s vlastným močom na hodinu na telo, môžete si ju na telo prilepiť.

Nerobte nič okrem tohto. Neexperimentujte. Postupujte podľa pokynov a konzultujte. Prihláste sa na kontrolu o 2 mesiace.

Pridaj komentár