Dodržiavam vaše odporúčania ohľadom geriatrickej liečby (A 778). Chcel by som vás požiadať o vypracovanie kontrolného profilu.

Geriatrická diagnostika 7. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti výskytu neurónových buniek. Celkový stav buniek ako u 20 ročnej osoby, čo je zlepšenie. Hladina U vitamínu je dostatočná. Raz do týždňa treba dlhodobo užívať surovú kapustu k jedlu.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetky nervové dráhy v poriadku. Celkový stav buniek ako u 20 ročnej osoby, čo je znovu zlepšenie. Hladina E vitamínu je dostatočná. Pokračujte v užívaní slnečnice každý týždeň asi za hrsť.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo pankreas v poriadku. Celkový stav buniek ako u 40 ročnej osoby. Hladina C vitamínu, ktorý sa dostáva cez kožu, je slabá. Treba realizovať obklady z jabĺk. Pokrájať asi dve menšie jablká na plátky a uložiť na kožu asi na jednu hodinu.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 20 ročnej osoby. Kmeňové bunky bohužiaľ tvoria dcérske bunky, ktoré netvoria B lymfocyty aktívne a nedokážu bojovať s nežiaducimi mikroorganizmami. Pokúsime sa o nápravu nasledovne: trvale užívať liek z produktov mora a zároveň časť natierať na telo v oblasti bokov. Imunitné preparáty užívať od lekára a zároveň niektoré ukladať na oblasť brucha a nechať pôsobiť aj 2 hodiny denne. Cieľom je organizmus prinútiť, aby opravil B lymfocyty (určitý druh bielych krviniek). Treba to dodržiavať a následne po 2 mesiacoch kontrola. Hladina železa je dostatočná. Naďalej užívať a natierať na oblasť pupku.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 20 ročnej osoby. Delenie nových buniek je všade dostatočné.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby, čo je dobré. Delenie nových buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 osoby. Hormonálne žľazy prenikajú všade do tela. Delenie nových buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika blanovitých útvarov tela: kyvadlo ich obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 20 ročnej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Blanovité útvary svalov v oblasti pľúc sa aktivizujú a vytvárajú sa tu nové bunky, ktoré budú reparovať bunky pľúcne hlavne pravej časti. Ľavá časť zatiaľ pasívna. Pokračujte v šúchaní tela kokosovými fúzami, ktoré sú na povrchu kokosu a to raz do týždňa celé telo dočervena. Biele vnútro kokosu prikladať na pľúca raz do týždňa. Praktizovať 2 mesiace. Kokos už nejesť. Trendy obnovy pľúcnych buniek sú dobré.

Geriatrická diagnostika mozgovomiešny mok, orgány tela: kyvadlo obkreslilo všetky orgány. Stav buniek ako u 40 ročnej osoby. Delenie buniek beží slabšie, ale z hľadiska veku dostatočne.

Geriatrická diagnostika pľúc: kyvadlo obkreslilo pľúca a jednotlivé časti v poriadku. Nedýchate celými pľúcami a máte tu strach z rakoviny. Strach je zbytočný a treba prebrať dychové cvičenia. Vyhľadajte na mojej stránke. Začnite dýchať poriadne a bez strachu. Pľúcne bunky ako u 20 ročnej osoby. Bunky blán svalov okolo pľúc reparujú pľúca dostatočne. Treba zlikvidovať strach dýchať. Deľba nových pľúcnych buniek neprebieha z dôvodu zničenia. Ale organizmus našiel iný spôsob na obnovu. Preto sa pľúcne bunky budú chovať pri dýchaní inak.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo obkreslilo tuk tela. Počet užitočných látok sa zvýšil o 500 jednotiek na 1500 užitočných látok. Kožné bunky vypomohli a vytvorili v tukových bunkách modifikácie prerušovaných pásov stočených do klbka, čo je dobré. Takýchto útvarov je nateraz v tuku asi 7. Bolo by treba vytvoriť aj modifikácie „dlaňovky“, aby dopĺňali, do tela to, čo už organizmus z hľadiska veku netvorí. Treba kúpiť čierne múmio. Upozorňujem, že musí byť čierne a nie hnedé. Začnite raz do týždňa celé telo natierať rozpustenou 1 tabletkou múmia.

Geriatrická diagnostika imunitná: imunita voči zhubným bunkám je dostatočne aktívna. Glukóza sa nehromadí v žiadnej časti tela. Prestarnuté bunky sú v štandardnom počte. Imunita voči mikroorganizmom je nateraz dostatočná z dôvodu užívania umelých náhrad. Oceňujem, že ste konečne navštívili imunológa. Organizmus s pomocou imunitných preparátov zlikvidoval nežiaduce mikroorganizmy. Stav je dobrý, ale treba opraviť kostnú dreň na tvorbu B lymfocytov. Verím, že aj toto dotiahnete do úspešného konca.

Záver: ostatné terapie treba vysadiť a praktizovať nové. Lieky od lekárov užívať naďalej. Treba pokračovať aktívne ešte celý rok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.