Chcela by som vás požiadať o zhodnotenie mojej duchovnej cesty.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na vašu duchovnú cestu. Môžem skonštatovať, že málokto v histórii ľudstva zašiel tak ďaleko v duchovnosti ako vy. Hlavný problém je podriadenie sa anjelským sféram šamanov k ešte väčším úspechom v duchovnej všestrannosti a dokonalosti. Verím, že nájdete ďalšie sily na nekonečné cesty.

Zdravotný stav
Trvalo sledujeme a zlepšujeme stav. Tak isto robíte aktívne geriatrický program.

Psychický stav
Aurický obal je okolo tela, aj podvedomé obaly sú v tele.

Povaha
Keďže sa venujete ezoterike, ste usadená psychicky vo veľkom mozgu a ovládate sugeratívnu techniku klinickej smrti a čítanie spomienok mŕtvych ľudí. Tak isto ovládate aj 4 povahy na povrchu veľkého mozgu: schizofrenickú, psychopatickú, epileptickú a hysterickú. Ste usadená v strednom mozgu a tiež ovládate štyri povahy ústach, temennom mozgu, mozočku a v hlasivkách. Menej prienik do snových stavov a robenie transcendentálnych meditácií. Bežný ľudský spánok a nie meditačný spánok zvierací. Ste psychicky usadená v mozočku a pracujete so znakmi v rámci tela a menej vo vonkajšom svete. Ste usadená psychicky v mieche, aj keď to nie je celkovo dokončené. Neovládate vedome všetky magické rituály. Nevyužívate sugeráciu poškodenia miechy na uloženie svojich poznatkov. Ste usadená psychicky v brušnom mozgu a to intenzívne. Dokážete pracovať s pudom sebazáchovy a ostatné pudy sú slabšie. Ste psychicky usadená v gangliách tela okolo orgánov. Využívate to v kozmickom vedomí. Schopnosť jogínskeho zúženého vedomia je ešte oslabená. Problém koncentrovať sa na seba a svoje fyzické a psychické. Treba popracovať. Do jadier buniek prenikáte čiastočne a celú oblasť treba ešte dlho cvičiť. Celkovo možno povedať, že ste všestranná a prenikli ste do 7. neurónových oblastí, odkiaľ sa učíte využiť všetok ezoterický potenciál.

Sexus
Z ezoterického dôvodu ste usadená v sexualite 7. neurónových oblastí. Viete ovládať a využívať svoje sexuálne podvedomie na aurickú ezoteriku okolo tela. Dobre zvládate aurickú ezoteriku vytekajúcu zo 7. neurónových oblastí. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá ovládla vlastné sexuálne podvedomie za účelom duchovnej cesty. Využívate všetky tri sexus centrá – v hlave, v ústach a podbruší. Vhodne ich ovládate a narábate s nimi.
Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na všetky druhy sexuálnej aktivity. Povrchová vzrušivosť: fetišisticky na všetko. Pohlavná vzrušivosť: fetišisticky na všetko. Citová vzrušivosť: na to, po čom túžite. Vidieť prepracovanosť sexuálneho podvedomia.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku ste dostali anjelské sféry šamanov. Pozmenili ste túto oblasť a dodávate sem kópie všetkých anjelských sfér od všetkých šamanov, ktorí ich vytvárali počas svojho života. Ide o líniu úspešných anjelských sfér bielych, priezračných, zlatých, diamantových a pulzačných. No nie vždy ich chcete počúvať. V 12. roku ste dostali ďalšie obaly. Všetky ste pozmenili na biele anjelské sféry šamanov, ale sa tým až tak moc neriadite a preto plno čiernych anjelských sfér priťahujete. Je pekné, že všade máte anjelské sféry, ale musíte ich počúvať a riadiť sa nimi. A to ešte neviete z tejto línie preliať do svojho života. Treba na tom popracovať.

Aura
Ovládate všetky druhy aurických obalov okolo 7. neurónových oblastí. Sú všetky nabité magma záznamami tých šamanov a ľudí, ktorí tvorili biele anjelské sféry. No zase je to na vás silné a ešte nie ste úplne vo vzájomnom súlade. Treba na tom popracovať. Máte vedome cvičený špiritizmus a podľa potreby viete v sebe vymeniť info polia zo sveta mŕtvych spomienok. Teraz viacerých, čo počas života mali veľkú detskú žľazu a vytvorili anjelské sféry šamanov. Môžete sa od nich mnoho naučiť.

Silva
Ste cvičená a ovládate techniky rozkmitania membrán a blán vlastného organizmu. Psychicky viete prenikať do sveta molekúl, atómov a častíc.

Joga
Ešte nedostatočná technika koncentrácie na seba a svoje vnútro. Treba popracovať na tejto technike.

Klinický stav
Viete sugeratívne otvoriť svet mŕtvych a prenikať doň. Pracujete na reinkarnácii a ešte stále nemáte jednoznačný ťah do sveta mŕtvych. Stále vám majú čo povedať živí ľudia. Prehodnoťte prístup.

Zvierací stav
V tejto oblasti začínate a treba lepšie využiť pudy v brušnom mozgu. Treba rozobrať a analyzovať.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Chcete naberať všetko ezoterické, občas tomu všetkému nerozumiete, ale ste pripravená prijať to. Niekedy ako keby ste sa chceli vrátiť a žiť normálnym životom. Pudy vás sťahujú medzi ľudí. Ešte stále ste nedostatočne spojená s anjelským podvedomím. Treba popracovať na tom. Podvedomie ste si dobrovoľne zmenili. Tak na tom pracujte.

Astrológia ega
Ešte stále máte nedostatočné ego na seba a chcete viac pomáhať iným. Treba ego posilniť v línii so svetom mŕtvych.

Snová astrológia
Začínate tu viesť súboj proti anjelským sféram, ktoré ste si vložili do podvedomia. Robte všetko pre to, aby ste to prijali aj v tejto oblasti.

Vedecká myseľ
Snažíte sa prijímať vedecké poznatky a robiť rozumovú ezoteriku, no zbytočne sa spochybňujete. To nepomôže. Programujte sa, že to zvládnete.

Šamanská myseľ
Je chaotická a nebola dotiahnutá do konca. Veľa čiernych anjelských sfér tu pôsobí a aj čierne božstvá Egypta, devastovanie cez pyramídy. Treba previesť nápravu.

Praveká myseľ
Musí sa vybudovať cez jogu. Ego stále bráni realizácii.

Zvieracia myseľ
Sem prenikáte a postupne sa podriaďujete, aj keď ste ezoteriku radšej brali ako veľkú zábavu. Treba zahodiť dudlík a brať ezoteriku ako zodpovednú záležitosť.

Bunková myseľ
Ešte pre vás náročná a neznáma oblasť. Ale osmeľujete sa.

Anjelská myseľ
Spravili ste veľa v tejto oblasti, ale chýba to, aby anjelský spôsob bielych anjelov šamanov prenikol do všetkého. Nedokážete si predstaviť, že by ste mohli byť úspešná vo všetkom, na čo siahnete. V tejto oblasti najviac zaostávate.

Svet mŕtvych
Prenikáte sem dobre, ale tiež sú pre vás veľkou neznámou spomienky mŕtvej organickej hmoty mimo planétu Zem. Chaos. Treba viac viery a trpezlivosti.

Kozmická myseľ
Schopnosť psychicky prenikať do reálneho kozmu je budovaná dostatočne a cieľavedome. Nechuť na organický život na iných planétach.

Stigma myseľ
Nechutí vám táto oblasť a najradšej by ste ju nerobili. Stigma sa v ezoterike viaže na anjelské sféry šamanov. Treba prehodnotiť prístup.

Reiki myseľ
Ovládate svoje energie aj magma energie. Dobre čítate zápisy o ľuďoch v magma poliach.

Veštecké schopnosti
Sú dobre rozvinuté do všetkých oblastí života.

 

Pridaj komentár