Prosím Vás o kontrolnú diagnostiku môjho tukového orgánu a rady súvisiace so zvyšovaním jeho aktivity.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel, ako stojí váš organizmus a čo sa deje v tukovom orgáne (predchádzajúca diagnostika A 823). Počas tehotenstva ste produkovali v tuku veľké množstvo užitočných látok. Postupne sa všetko vrátilo do normálu. Voči geriatrickému programu máte silné psychické zábrany a to blokuje takýto druh liečby.

Geriatrická diagnostika 7. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky neurónové oblasti. Stav buniek ako u 100 ročnej zdravej osoby, váš vek je 31 rokov. Totálna absencia U vitamínu.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti v tele. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Obsah vitamínu E je dostatočný.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby. Pankreas produkuje látky škodiace svalom. Totálny nedostatok C vitamínu prijatého cez kožu.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo ich neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 40, čo je začínajúca chorobnosť. Príčinou je uvoľnenie spojov. Nedostatočná svalová výkonnosť. Zlý stav svalov. Možnosť výrastkov. Stav buniek ako u 60 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa a kostnej drene: kyvadlo obkreslilo riečište v poriadku. Stav buniek ako u 20 ročnej osoby. Delenie buniek je v poriadku a dostatočne. Kostná dreň bola obkreslená. Stav buniek ako u 60 ročnej osoby. Delenie buniek v poriadku. Spomalená tvorba krvných položiek. Príčinou je psychický stres.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 20 ročnej osoby. Delenie buniek dostatočné.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 30 ročnej osoby. Delenie buniek dostatočné.

Geriatrická diagnostika blanovitých útvarov: kyvadlo ich obkreslilo v celom tele. Stav ako u 20 ročnej osoby. Tvorba nových buniek je dostatočná.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetky orgány tela. Stav ako u 20 ročnej osoby. Tvorba nových buniek je dostatočná. Kyvadlo neobkreslilo svaly. Stupeň chorobnosti 40, čo je začínajúca chorobnosť. Stav buniek ako u 80 ročnej osoby. Žiadne mikronatŕhanie a málo pohybu. Základné bunky sú chránené voči ataku pankreasu a nedochádza k dostatočnej tvorbe nových buniek.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo ho obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Žiadne užitočné látky sa netvoria. Teda došlo k úplnému odstaveniu tvorby užitočných látok. Modifikácie v tuku nemáte zatiaľ žiadne. Máte odpor voči geriatrickým terapiám ako je umývanie močom, rašelinou, jadrovým mydlom, múmiom, ukladanie mäsa, sírne obklady, hlina z lomu. O pude sebazáchovy by ste radšej nepočuli. Strach z liečby na báze modifikácie v tukovom orgáne.

Geriatrická diagnostika imunitná: obidve imunity sú v poriadku.

Diagnostika psychiky: nemá zmysel robiť tento druh liečby, pokiaľ nezmeníte psychický prístup, ktorý blokuje terapiu. Tak isto je nutné robiť aj fyzické úlohy tejto terapie.

REAKCIA NA PROFIL

Ďakujem za diagnostikovanie a zároveň prosím o postup liečby.

Modifikácia tuku „dlaňovky“: ide o modifikáciu tukových buniek do plochých útvarov. Natierať raz do týždňa telo vlastným močom. Čerstvý moč zachytiť a rukou rozotrieť na rôzne časti tela. Nechať chvíľu pôsobiť a potom osprchovať.

Modifikácia tuku „palce“: ide o modifikáciu tuku na ploché útvary veľkosti palca podporujúce psychické pochody. Prikladajte si na telo ezoterické články, ale aj to, čo sa učíte a študujete. Napríklad pred spaním.

Modifikácia tuku „hviezdičky“:  ide o útvary v tuku, ktoré pozmenia kmeňové bunky tak, aby vytvárali základné bunky so zvýšenou životnosťou až 14 rokov. Aspoň trikrát do týždňa celé telo namydliť jadrovým mydlom. Pomasírovať a vtierať do kože. Potom osprchovať.

Modifikácia tuku „dlhé pásy“: ide o zoskupenie tukových buniek v tele na tvorbu nových jednorazových kmeňových buniek. Rozpustiť tabletku čierneho múmia v troche vody a vatou naniesť na telo. Nechať zaschnúť a osprchovať.

Modifikácia tuku „prerušované pásy“: ide o útvary v tuku, ktoré majú tvoriť liečivé látky. Raz do týždňa natrieť zubnou pastou s propolisom, vytlačiť na ruku a dlhé pásy po koži zrealizovať.

Modifikácia tuku „granátové jabĺčko“: ide o špeciálne útvary, ktoré liečia bunky na molekulovej úrovni. Kúpiť rašelinu, za hrsť nechať lúhovať vo vode asi  2 l 12 hodín, omyť telo a nechať zaschnúť.

Geriatrická liečba blanovitých útvarov : natierať telo prachom z rôznych druhov vyvarených kostí a to bravčové, ľudské, kuracie, králičie, pravekých zvierat. Teda pokiaľ možno kosti všetkých druhov zvierat celej histórie ľudstva. Raz do týždňa pošúchať a vtrieť do kože. Prípadne kosti prikladať na telo, najlepšie na noc.

Geriatria psyché: vybrať si 1-2 obrázky jaskýň a aspoň 10 minút sa pozerať na jeden obrázok. Máte ich na stránke dosť.

Doslova sa skoncentrovať do oblasti čriev a nábožensky uctievať pud sebazáchovy ako vaše jediné božstvo.

Dlhšiu dobu sa pozerať na obrázky kostí alebo skutočné kosti. Na zrkadlo poukladať kosti a nosiť kostené náramky.

Predstavy modifikácie tuku s koncentráciou do oblasti tuku a blán tela.

Počas spánku si dať pod hlavu články o geriatrickej liečbe a modifikácii buniek tela.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár