Poprosím vás o vyhotovenie aktuálneho zdravotného profilu. Som po lekárskej kontrole, všetky výsledky sú v norme, minulý mesiac sa mimoriadne zlepšila aj situácia v pľúcach, ktoré sú teraz stabilizované. Riadim sa vašimi odporúčaniami a terapiami.

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel na zdravotný stav pľúc po chemoterapii a ožarovaní pľúc. Imunita voči zhubným bunkám je dostatočne vysoká a pľúca sa zregenerovali na úroveň 40 ročnej zdravej osoby, čo je dobré. Po liečbe vám zostalo dedičstvo – zničenie krvotvorby. Čo spôsobujú mikroorganizmy a nedostatočná hormonálna činnosť. Pokiaľ sa bude váhať s liečbou kostnej drene a imunity voči mikroorganizmom, tak to môže mať nepríjemné následky. Tiež liečba hormonálnych žliaz homeopatikami je iba ich naštartovanie. Bežne sa to praktizovalo u pacientov po chemoterapii.

Diagnostika veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti výskytu neurónov okrem ganglií v hlave, za žalúdkom a za mechúrom. Stupeň chorobnosti 50-60, čo je už bežiaca choroba. Charakterizuje to obrázok veľkého chrobáka, čo v preklade znamená mikroorganizmy.

Diagnostika krvné riečište, kostná dreň, tvorba krviniek, cievy, žily: kyvadlo obkreslilo v poriadku krvné riečište. Neobkreslilo kostnú dreň v kostiach a to všade. Chorobnosť v stupnici 24-30, čo je disharmonický stav. Kostná dreň sa zle obnovuje a príčinou sú mikroorganizmy, s ktorými imunitný systém pracuje ničivo voči kostnej dreni.

Diagnostika nervstvo, nervové dráhy, nervové zakončenia, nervové platničky vo svaloch: kyvadlo obkreslilo v poriadku.

Diagnostika lymfatického riečišťa, uzlín, lymfatického moku: kyvadlo obkreslilo v poriadku.

Diagnostika hormonálnej sústavy( epifýza, hypofýza, amigdala, prištítne telieska, detská žľaza, nadobličky, pankreas, semenníky): kyvadlo ich neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 42, čo je už bežiaca choroba. Nedostatočná aktivita a množstvo látok. Príliš malé množstvá. Každá hormonálna žľaza má silný nedostatok tvorby. Dopláca na to kostná dreň. Keď to bude pokračovať, tak bude problém s krvotvorbou. Riziko skoro každého, kto prešiel chemoterapiou a ožarovaním. Bude vyliečený, ale zničí to krvotvorbu. Činnosť hormonálnych žliaz treba nutne upraviť. Kostná dreň potrebuje rozumné množstvo hormonálnych látok.

Diagnostika mozgovomiešny mok, tuk, svaly, kĺby, koža, orgány tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku.

Diagnostika imunitná: imunita voči mikroorganizmom sa zlepšila a je na hranici minimálnej nutnosti. Bohužiaľ, imunitné centrá sú pasívne a zle skenujú, čo sa v tomto smere v organizme deje. Najhorší stav je v gangliách, ktoré sú agresívne napádané mikroorganizmami od ľudí, ktorým zlyhal imunitný systém. Rizikový faktor z dôvodu celkového fungovania organizmu. Tí, ktorí sa z toho dostali, trvalo užívali dostatok kvalitných imunitných preparátov. Neustála dezinfekcia organizmu a povzbudzovanie imunity. Imunita voči zhubným bunkám je celkovo dostatočne vysoká, no nepreniká dostatočne do celého organizmu. V tele nie sú zhubné bunky.

REAKCIA NA PROFIL

Pekne ďakujem za vypracovanie kontrolnej diagnostiky zdravotného stavu. Chcel by som vás poprosiť o úpravu alternatívnych terapií, ktoré ste mi odporučili minule s ohľadom na aktuálny stav – čo v terapiách upraviť, čo pridať a pod. Ďakujem.

Treba začať dodržiavať to, čo som už navrhol v predošlej diagnostike. Znovu varujem, že chorý sa z onko choroby vylieči a aj chorý orgán regeneruje a potom nastupujú dve možné fázy a to zničenie kostnej drene alebo metastázy z oblasti onko ochorenia. Máte za sebou druhú fázu liečby a pôjdete do tretej fázy a to je odstránenie negatív ožarovania a chemoterapie. Ešte stále nie ste, ako sa hovorí, za vodou.  Vypracujem geriatricky profil kmeňových buniek, to nám dovolí nahliadnuť do budúcnosti, čo sa týka zdravia.

Geriatrický profil

Požiadali ste ma, aby som zhodnotil stav kmeňových buniek po vyliečení z onkologického ochorenia. Vaše pľúca sú zdravé, ale teraz treba napraviť poškodenia, ktoré spôsobila chemická liečba. V prvom rade zobudiť kmeňové bunky kostnej drene, ktoré sa uzavreli do seba, aby sa chránili. Bohužiaľ, kmeňové bunky všetkých hormonálnych žliaz sú zničené a obnova bude problém. Je tu možnosť začať tieto látky produkovať v tukovom orgáne. Ešte by som pripomenul, že chemoterapia bola nutná, aby vám zachránila život. Jej negatívne následky treba ďalšou liečbou odstrániť.

Geriatrická diagnostika veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie: momentálne sú neurónové bunky údržbované ako u 20 ročnej osoby. Hladina vitamínu U je vysoká vďaka pravidelným dávkam surovej kapusty.

Geriatrická diagnostika krvné riečište, kostná dreň, tvorba krviniek, cievy, žily: krvné riečište má dostatok kmeňových buniek. Sú stredne vyčerpané. Stav buniek je ako u 100 ročnej osoby. Teda kmeňové bunky zle obnovujú krvné a žilové riečište napriek tomu, že máte dosť kmeňových buniek, aj ich potenciál je dostatočný.  V kostnej dreni je dostatok kmeňových buniek vo všetkých oblastiach. Sú vo výbornej kondícii a pripravené tvoriť nové kostné bunky. Stav kostnej drene je ako u 150 ročnej zdravej osoby, čo nie je dobré. Kmeňové bunky sa voči chemoterapii obrnili a uzavreli, aby nedošlo k ich zničeniu. Naďalej sú v tele látky z liekov, ktoré sú agresívne a kmeňové bunky odmietajú dať kostnú dreň do poriadku. A nespravia tak, pokiaľ budú v tele lieky na potlačenie prirodzených reakcií. Zvážte užívanie onkologických liekov. Keď som prezeral prípady, ktorým sa podarilo aktivizovať kmeňové bunky kostnej drene, tak im vymenili krv alebo dostávali krvné preparáty. V iných prípadoch použili terapiu chladu a dotyčné osoby sa obkladali kockami ľadu. Teda oblasť kostnej drene podchladili, čo obnovilo činnosť kmeňových buniek v kostnej dreni. To sú dve reálne možnosti aktivizácie.

Geriatrická diagnostika nervstvo, nervové dráhy, nervové zakončenia, nervové platničky vo svaloch: bunky nervstva majú stav ako u 80 ročnej osoby. Teda zatiaľ nedostatočná údržba. Vhodnosť soľných kúpeľov s prídavkami minerálov všetkých druhov. Pravidelne 2 krát do mesiaca.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa, uzlín, lymfatického moku: je ako u 30 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky majú dostatočný potenciál na obnovu, aj tak robia. Všetko v poriadku.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: celkový stav hormonálnej sústavy je ako u 100 ročnej zdravej osoby, čo nie je dobré. Kmeňové bunky sú bohužiaľ zničené terapiami voči zhubným bunkám. Teda obnoviteľnosť je nulová. Jediná možnosť je aktivovať tukový orgán tela a tu začať produkovať potrebné hormonálne látky. Zatiaľ tuk toho nie je schopný. Terapia ide cestou masírovania tuku, natierania medom, vajíčkami, ukladanie čerstvého surového mäsa na telo.

Geriatrická diagnostika mozgovomiešny mok, svaly, kĺby, koža, orgány tela: biela hmota mozgová je v poriadku, tiež srdce, pľúca, pečeň, slezina, obličky. Stav ako u 20 -30 ročnej zdravej osoby. Všade dobré kmeňové bunky a dostatočná potencia na obnovu.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: tukový orgán môže zohrať rozhodujúcu úlohu pri nahradení nedostatku hormonálnych látok v tele. Zatiaľ je málo členený a produkuje iba 24 druhov užitočných látok do tela. Potrebovali by ste dosiahnuť úroveň 400 látok a to postupným zvyšovaním. Tukový orgán je schopný postupne produkovať náhradu za hormonálne žľazy.

Pridaj komentár