Je dobré, že ste sa po dvoch mesiacoch ohlásili na kontrolu. Čo sa týka hrubých čriev, tak došlo k prebratiu kmeňových buniek a regeneračným pochodom. Teraz by bolo vhodné venovať sa dôsledne transformácii tukového orgánu k produkcii potrebných látok pre organizmus.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti nervstva v poriadku. Geriatrická hodnota stavu nervstva je ako u 60 ročnej osoby, čo treba napraviť a dosiahnuť lepší stav, keďže máte 51 rokov. Doporučujem kúpele v morskej soli alebo soľných roztokoch s bylinkami. Raz do týždňa jeden kúpeľ po dobu 2 mesiacov. Znovu ide aktivizáciu v prvom rade tukového orgánu.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa, uzlín, lymfatického moku: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Geriatrická hodnota ako u 20 ročnej osoby. Kmeňové bunky a ich stav: na mnohých miestach sú už dosť vyčerpané alebo už vyčerpané. Bude treba pristúpiť k špeciálnej starostlivosti o lymfatický systém.

Diagnostika hormonálnej sústavy( epifýza, hypofýza, amigdala, prištítne telieska, detská žľaza, nadobličky, pankreas, vaječníky): štítna žľaza nezasahuje svojou činnosťou všade do tela. Pankreas tak isto, tiež vaječníky. Znížená aktivita. Geriatrická hodnota stavu ako u 80 ročnej zdravej ženy. Kmeňové bunky sú už značne vyčerpané, ale funkčné. Jednoznačne treba zamerať aktivitu na tukový orgán, treba, aby začal produkovať dostatočne hormonálne látky do tela. Začnite pojedať mäso z čerstvo zabitých kureniec trikrát do týždňa. Vytvorte si na to podmienky. Môžete kombinovať s kvalitnými surovými vajíčkami – hlavne žĺtko. Aktivitu tukovej zložky zabezpečiť natieraním vajíčkami a obkladaním časti tuku čerstvým kuracím mäsom.

Diagnostika mozgovomiešny mok, tuk, svaly, kĺby, koža, orgány tela: kyvadlo obkreslilo všetky časti tela. Geriatrická hodnota je v rozmedzí 20-40 ročnej zdravej osoby, čo je skvelý stav. Hrubé črevo je dostatočne aktívne.

Diagnostika tukového orgánu: kyvadlo neobkreslilo tukový orgán. Produkuje iba 14 užitočných látok pre telo. Treba si uvedomiť, že tukový orgán je rozhodujúca zložka dlhovekosti. Mali by ste dosiahnuť tvorbu až 1200 látok. Je nutné zahájiť jeho aktívnu liečbu a premenu. V prvom rade sa kúpte v soľných roztokoch s prímesou byliniek. K tomu natieranie a obkladanie všetkými potravinami v domácnosti – med, vajíčka, mäso, maslo, čokoláda, tuk a podobne. Tiež aktívna koncentrácia do tukového orgánu, aby počet produkovaných látok narastal. Doterajšie aktivity sú nedostatočné! Psychicky ešte stále neznášate tuk na svojom tele. Treba zmeniť prístup.

Geriatrická diagnostika konečníka: kyvadlo obkreslilo konečník, a teda je zdravotne v poriadku. Geriatrická hodnota ako u 90 ročnej zdravej osoby, čo nie je dobré. Kmeňové bunky sú už vyčerpané a je tu pohrebisko. Keď som sa veštecky pozrel na osoby, ktoré si danú oblasť udržali v dobrej kondícii, tak danú oblasť si spevňovali banánmi, chránili čím sa dalo. Tak isto treba, aby sem prišla pomoc z tukového orgánu a to čo najskôr.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.